plik doc

młoda polska opracowanie

notateczka krótka i bardzo przydatna na młodą polskę
MICHAŁ GŁOWIŃSKI ? POWIEŚĆ MŁODOPOLSKA prace o powieści młodopolskiej pisali Brzozowski, Irzykowski, Komornicka, Lach, Ortwin, Dąbrowski niemonograficzne założenia Głowińskiego przy tworzeniu tej książki stosuje poetykę historyczną I. Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej gatunek to znak literackości, kategoria znana od wieków ? stąd teza o historyczności gatunku ważna jest świadomość gatunkowa gatunek to gr...

plik doc

Teoria litaratury - Głowiński

Omówienie tegoż artykułu.
Tradycja literacka: - Jak Głowiński widzi relację między dziełem a genezą? - Geneza to wewnętrzna własność (bo można ją przeanalizować na podstawie budowy). - Definicja tradycji literatury? - Trzy przypadki: ukształtowane w przeszłości zjawisko staje się powszechnie i traci znamiona historyczności (dziś każdy pisze sylabowcem Kochanowskiego i nie wie o tym). Pewnym utworom czy pisarzom przyznaje się miejsce w historii jako ważnym ogniwom, ale dziś są odbi...

plik doc

Konwencja gatunkowa "Pieska Przydrożnego" Czesława Miłosza

Praca z poetyki, z 1 roku
            Precyzyjne określenie konwencji gatunkowej utworu literackiego nie zawsze może stanowić zadanie proste i przejrzyste. Dlatego też wypadałoby zacząć od określenia, czym jest przedmiot badań. Gatunek literacki to zespół intersubiektywnie istniejących reguł, określający budowę poszczególnych dzieł literackich i różnorako przez nie aktualizowany       Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2...

plik doc

Satyra - materiały pomocnicze

Co to jest satyra? Definicja satyry. Satyra w literaturze na przełomie wieków. Szczegółowy opis satyry w oświeceniu.
satyra aktualny utwór lit., wyszydzający, chłoszczący, ośmieszający indywidualne a. społeczne wady i przywary, zło i bezprawie; ogół utworów tego rodzaju. satyryk autor satyr. Etym. - łac. satira 'utwór lit. różnorodny w treści i formie; satyra' od (lanx) satura 'pełna (misa), zwł. różnych owoców; mieszanina'; lanx 'misa'; satura r.ż. od satur (Słownik wyrazów obcych i zwr...

plik doc

motyw compasio

praca maturalna
Agnieszka Sztabnik Gr. C MOTYW ?COMPASSIO? W LITERATURZE ŚREDNIOWIECZA Poezja liturgiczna stanowi ogromną część europejskiej literatury średniowiecznej. Tropy, sekwencje i hymny [?] objęły 55 tomów, co dowodzi popularności tych gatunków literackich. Ich rodowód i powstanie omówiono już wielokrotnie J. Woronczak, Tropy i sekwencje w literaturze pol...

plik rtf

Satyra, ironia, żart-jak uleczyć świat śmiechem

Praca zaliczeniowa na temat roli satyry oraz ironii w życiu człowieka. Funkcjonowanie satyry i ironii w literaturze polskiej.
Temat: Satyra, ironia, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich. Literatura przedmiotu: Witold Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 2003. Zbigniew Herbert, Struna światła, Wrocław 1994. Ignacy Krasicki, Satyry, Kraków 2003. Adam Naruszewicz, Satyry, Kraków 2002. Wisława Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku,...

plik doc

powiesc historyczna Scotta

tekst omawia powieść historyczną Waltera Scotta na przykładzie \"Waverley\"
W 1805r. Walter Scott pokazał kilka pierwszych rozdziałów swojej powieści przyjacielowi Williamowi Erskine?owi. Ten jednakże orzekł, iż akcja jest zbyt powolna, by mogła się spodobać czytelnikom. Toteż, początkowe karty Waverleya, powieści, która miała położyć fundamenty sławy literackiej Scotta, na dłuższy czas spoczęły w szufladzie. Bidwell George, Walter Scott, Warszawa 1963, s.58 Walter Scott (1771-1832)...

plik doc

Apologia - Obrona Sokratesa

Praca na temat książki Platona \"Obrona Sokratesa\".
APOLOGIA – OBRONA SOKRATESA Bibliografia:       St. Kalinkowski, „Wczesnochrześcijańska apologia grecka (II-V w.). Zarys rozwoju, w: Atenagoras z Aten, przeł. Stanisław Kalinkowski, Warszawa 1985 IW PAX, s. 5-23.       I. Krońska, „Sokrates”, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2001.       R. Legutko, „Platon Obrona Sokratesa”, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2003.     &nb...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,