plik doc

administracja publiczna w Polsce

podziała systemu administracji publicznej w Polsce ,wymienione i opisane niktóre urzędy.
V rok OZP Gr. 1 ADMINISTRACJA W OCHRONIE ZDROWIA System Administracji Publicznej w Polsce Administracja to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Administracja jest działalnością trwałą, celową i planową. System ten występuje w całej historii ludzkiej cywilizacji (odkąd ludzie zaczęli żyć w grupach) Podstawowym impulsem do stworzenia tego sy...

plik doc

Praca z dzieckiem z ADHD


PRACA Z DZIECKIEM Z ADHD, ALE NIE TYLKO ? Wzory kształtowania zachowań dziecka ? behawioralna modyfikacja zachowań. Zachowanie pożądane ? wzmocnienie pozytywne ? więcej zachowań pożądanych Zachowanie pożądane ? brak wzmocnienia ? mniej zachowań pożądanych Zachowanie niepożądane ? wzmocnienie pozytywne ?więcej zach. niepożądanych Zachowanie niepożądane ? brak wzmocnienia ? mniej zachowań niepożądanych Wzmocnienie negatywne ? zachowanie pożądane ? więcej zachowań pożądanych...

plik doc

socjologia

opracowanie pytań
Socjologia pytania wszystkie jakie zostały podane: Wymień nazwiska trzech wielkich osób mających swój dorobek w psychologii i wymień, za co są cenieni? Rodzina jako grupa społeczno wychowawcza. Przedstaw funkcje rodziny. Opisz zasady społecznego dowodu słuszności. Przedmiot psychologii społecznej. Interpretacja definicji. Społeczny dowód słuszności jako mechanizm wpływu społecznego. Podaj przykład. Zasada kontrastu i jej zastosowanie. Wywieranie wpływu na inn...

plik doc

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu.
Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu (BN 249) oprac. Janina Kulczycka-Saloni, red. J. Pisowiczowa, Wrocław 1985 MŁODOŚĆ POZYTYWIZMU Piotr Chmielowski, Młode siły Piotr Chmielowski (1848-1904) – krytyk literacki, publicysta, historyk literatury i kultury, współpracownik wielu czasopism warszawskich jako recenzent i sprawozdawca ruchu wydawniczego, jeden z najbardziej konsekwentnych i świadomych bojowników pozytywistycznego pr...

plik doc

technologia

1
ZAJĘCIA NR 1 Zagadnienia 1: Podstawy edycji ? wprowadzanie, formatowanie, kopiowanie, zastępowanie słów wstawianie symboli do tekstu. W edytorze tekstu Word 2007 został zmieniony interfejs. Nie znajdziemy tutaj dawnego menu PLIK, EDYCJA, NARZĘDZIA itp. Zamiast tego pojawiły się karty z narzędziami, które ciągną się jak wstążka w górnej części okna. Domyślnie aktywna jest karta NARZĘDZIA GŁÓWNE, dostępna jest również WSTAWIANIE, UKŁAD STRONY ODWOŁANIA itd. Wstęgi automatycznie dos...

plik doc

Dzień Dziecka - święto wszystkich dzieci

Scenariusz zajęć kl III szkoła podstawowa
KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY III Temat: „Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci” klasa III Czas: 4 godz. Cele operacyjne: - czyta ze zrozumieniem treść komiksu i ustala kolejność wydarzeń zgodnie z ich przebiegiem w historyjce - potrafi samodzielnie zredagować i zapisać przepis na wybraną potrawę - pisze poprawnie wyrazy z „ch” wymiennym na „sz” - dodaje i odejmuje w zakresie 1000 różnymi sposobami - wykonuje deser według pr...

plik docx

aqua aerobik


Aqua aerobik - co to takiego? Przede wszystkim, jest to super zabawa. W tej formie aerobiku nie musisz umieć pływać. W wodzie ciało staje się lżejsze i utrzymuje się na wodzie ponieważ działają na ni...

plik doc

teoria wychowania

praca na temat
Zakres i zadania historii wychowania Zadaniem historii wychowania jest badanie, jak w poszczególnych stadiach różne społeczeństwa organizowały u siebie wychowanie i dlaczego właśnie takie, a nie inne stanowiły systemy pedagogiczne. Do historii wychowania należą: dzieje praktyk wychowawczej dzieje teorii wychowawczej Przedmiot badań historii wychowania: Historia myśli pedagogicznej (dzieje pedagogiki jako nauki, doktryn, prądów pedagogicznych) Historia szkół i i...

plik doc

Szkoła Annales

Wszystko co trzeba wiedzieć o Szkole Annales!
I. Szkoła Annales Zamierzam ukazać wizję nauki historycznej przedstawioną przez historyków zgrupowanych wokół francuskiej szkoły historiograficznej Annales, która w ubiegłym stuleciu zrewolucjonizowała naukę historyczną. Szkoła Annales wywodzi swą nazwę od tytułu pisma "Annales d'Histoire Economique et Sociale", które od 1929 r. zaczęli wydawać Marc Bloch i Lucien Febvre. Kierunek, który obrali ci dwaj historycy oraz inni naukowcy, którzy wsp...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,