plik doc

R Meighan


ROZDZ. 6 UKRYTY PROGRAM ? SPOJRZENIE OGÓLNE Wprowadzenie Ukryty program to to wszystko, co zostaje przyswojone podczas nauki w szkole obok oficjalnego programu. ?Ukryty program to to, czego uczy przebywanie w szkole, a nie nauczyciel.? Head, 1974 W swej pracy Postman i Weingartner (1971) wskazuj? prawdopodobne konsekwencje ukrytego programu; otó? uczniowie mog? np. nauczy? si?, ?e: - Bierna akceptacja jest bardziej po??dana ni? aktywny krytycyzm - Opinii w?adzy nale?y ufa? i cen...

plik doc

Edukacja elastyczna wg Meighana

Flexischooling
Edukacja elastyczna wg Rolanda Meighana W roku 1975 powstała organizacja ?Edukacja Inaczej?. Nazwę zaczerpnięto z Aktu Edukacyjnego z 1944 r. , który ustalił, że ?dzieci mogą być kształcone przez instytucje bądź inaczej.? Była to grupa rodzin, które skupiły się na samopomocy rodzicom w edukacji ich dzieci w domu. Przystąpienie rodziców do organizacji wiązało się z ich desperacją, rozpaczą, że ich dzieci są w szkole nieszczęśliwe, osiągają złe wyniki, źle sypiają p...

plik doc

meighan

socjologia
EDUKACYJNE SZANSE ŻYCIOWE - jako prawdopodobieństwo tego, że osoba o określonym statusie osiągnie określony cel lub poniesie określone niepowodzenia. Szanse życiowe to prawdopodobieństwo uzyskania społecznie cenionych dóbr- majątku, władzy, prestiżu, edukacji czy zdrowia. Edukacyjne szanse życiowe uzależnione są od wielu czynników, takich jak: płeć, klasa społeczna, pochodzenie etniczne, przynależność do mniejszości, wielkość rodziny, wykształcenie, wyposażenie rodziców, szkoły,...

Ostatnie wyszukiwania