plik doc

wykłady- Podstawy Biomedyki rok I- semestr 1

Pojecia, 2 pierwsze działy szczegółowo z ksiażki do biomedyki JOPKIEWICZA. Opracowane pytania
ROZDZIAŁ I-II ?BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA?- JOPKIEWICZ 1. ROZWÓJ ONTOGENETYCZNY Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw pewnych specyficznych procesów, o kierunku określonym czynnikami wrodzonymi i warunkami środowiskowymi. 2. ROZW...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 2

opracowane odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Wymień czynniki wpływające na przebieg rozwoju osobniczego człowieka‭ ‬-‭ ‬a)czynniki endogenne‭ (‬wewnątrz‭) ‬-‭ ‬genetyczne‭ (‬determinanty rozwoju‭) ‬-‭ ‬paragenetyczne i niegenetyczne‭ (‬stymulatory rozwoju‭) ‬tryb i styl życia b‭) ‬czynniki egzogenne‭ (‬na zewnątrz‭) ‬-‭ ‬biogeograficzne‭ (‬klimat‭) ‬-‭ ‬społeczno‭ –‬ekonomiczne‭ (‬poziom wykształcenia‭)‬ wyjaśnij pojęcia‭ ‬-genom‭ ‬-zespół‭ ‬genów zawarty w pojedynczym‭ (‬haploidalnym‭)...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 3

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Omów wpływ żywienia na rozwój dzieci i młodzieży.‭ ‬Nieprawidłowe odżywianie się kobiety będącej potencjalną matką,‭ ‬następnie kobiety w ciąży oraz sposób żywienia niemowlęcia mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne,‭ ‬które mają wpływ na dalsze życie człowieka.‭ ‬Nawet krótki okres niedożywienia w trakcie rozwoju zarodkowego i płodowego może zredukować liczbę komórek w tkankach przechodzących właśnie okres krytyczny,‭ ‬programując organizm na całe życi...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 5

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Wyjaśnij dlaczego rozwój osobniczy człowieka dzielimy na różne okresy i etapy.‭ ‬W rozwoju osobniczym człowieka obserwujemy pewną etapowość,‭ ‬wynika ona stąd,‭ ‬że rozwój poszczególnych struktur tkankowych,‭ ‬rozwój funkcji oraz stopień ich wzajemnych powiązań nie jest taki sam,‭ ‬ani nie przebiega w takim samym tempie przez cały czas trwania życia.‭ ‬Pewne struktury czy funkcje są inne w poszczególnych okresach rozwoju niektóre z nich nasilają lub zmn...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 7

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
‎ ‏Wyjaśnij szerzej definicję zdrowia sformułowaną przez ŚOZ.‭ ‬Zdrowie jest:‭ ‬-‭ ‬wartością,‭ ‬dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie w nim‭; ‬-‭ ‬zasobem dla społeczeństwa,‭ ‬gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny‭; ‬tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe,‭ ‬rozwijać się,‭ ‬osiągać odpowiednią jakość‭ ‬życia.-‭ ‬...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 8

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Wymień i omów czynniki determinujące stan zdrowia człowieka‭ ‬biologia,‭ ‬środowisko‭ ‬-‭ ‬w ujęciu pedagogicznym jest to otoczenie które wpływa na jednostkę modyfikując jej zachowanie i osobowość.‭ ‬W skład tego otoczenia wchodzą wszelkie rzeczy materialne które jednostka posiada‭ (‬ma na własność‭) ‬lub które tylko na nią oddziałują‭ (‬styka się z nimi np.‭ ‬w pracy‭) ‬ułatwiając codzienne czynności.‭ ‬,‭ ‬styl życia‭ ‬-‭ ‬pojęcie wprowadzone do‭ ‬psych...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 9

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Wyjaśnij pojęcie konstytucji‭ (‬biotypu‭) ‬osobnika.‭ ‬Konstytucja‭ (‬biotyp‭) ‬jest to zespół genetycznie zdeterminowanych właściwości psychicznych i fizycznych osobnika,‭ ‬modyfikowanych w trakcie rozwoju osobniczego przez czynniki środowiska zewnętrznego.‭ ‬Obecnie konstytucję ujmuje się najczęściej jako stan reaktywności organizmu,‭ ‬wytworzony w procesie wzajemnych oddziaływań czynników‭ ‬środowiska na genotyp.‭ ‬nWymień i scharakteryzuj znane Ci sy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,