plik doc

mnogie obrażenia ciała w skrócie

jak w tytule
Medycyna Ratunkowa W 1 8.10.2005 Mnogie obrażenia ciała Obrażenia ciał epidemiologia USA: 60-70 mln urazów rocznie 150 tyś zgonów rocznie z powodu urazów Śmiertelność pourazowa 50/100 tysięcy Koszty leczenia ofiar wypadków drogowych rocznie 20mln $ Roczne koszty leczenia wszystkich urazów wynoszą 150 mln $ Polska: 3,5 mln obrażeń rocznie zapadalność 100 MOC/100 tys. śmiertelność pourazowa 75/100 tyś codziennie z powodu urazów ginie 75 osób...

plik doc

anastezjologia testy

testy pielegniarstwo
MEDYCYNA RATUNKOWA - ANESTEZJOLOGIA 1. Jesli nie masz pewnosci czy EKG przedstawia migotanie komor niskonapieciowe czy asystolie zastosujesz: a. adernaline b wazopresyne c. defibrylacje d stwierdzasz zgon e. oddech zastepczy i masaz serca 2. Oddechy ratownicze powinny trwac a. 0,5 s b. 1,0 s c 1,5 s d 2,0 s e 2,5 s 3. W hipotermii stwierdzisz jednoznacznie zgon, gdy: a. brak odruchów rogówkowych b. brak skuteczności defibrylacji c. po ogrzaniu poac...

plik doc

anastezjologia testy

testy pielegniarstwo
MEDYCYNA RATUNKOWA - ANESTEZJOLOGIA 1. Jesli nie masz pewnosci czy EKG przedstawia migotanie komor niskonapieciowe czy asystolie zastosujesz: a. adernaline b wazopresyne c. defibrylacje d stwierdzasz zgon e. oddech zastepczy i masaz serca 2. Oddechy ratownicze powinny trwac a. 0,5 s b. 1,0 s c 1,5 s d 2,0 s e 2,5 s 3. W hipotermii stwierdzisz jednoznacznie zgon, gdy: a. brak odruchów rogówkowych b. brak skuteczności defibrylacji c. po ogrzaniu poac...

plik doc

Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK 4h i 4t

jak w tytule :)
Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK 4H Hipoksja ? 100% tlen, sprawdzić rurkę intubacyjną, klp, osłuchać Objawy ? sinica - utrata pamięci - objaw kucania Hipowolemia ? (zbyt mała objętość krwi krążącej), w odwodnieniu i krwotoku, przywrócić objętość śródnaczyniową + operacyjnie zatamować krwotok Objawy ? wzrost tętna - spadek ciśnienia - ból głowy - duszność - niewydolność wielu narządów - wilgotna blada zimna skóra (gdy d...

plik doc

Słownik terminów z zakresu Obrony Cywilnej


Słownik terminów z zakresu Obrony Cywilnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA - władcze wykonywanie zadań przypisanych przez porządek prawny państwu i jego organom lub innym podmiotom wykonującym funkcje władcze. W Polsce zaliczamy do niej: organa administracji rządowej (naczelne, centralne, wojewódzkie, powiatowe zespolone i niezespolone), organa administracji samorządowej (terytorialne, zawodowe, gospodarcze) i inne organa administracji państwowej (np. Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Rada Radio...

plik pdf

medycyna sądowa skrypt

Medycyna sądowa, pojęcia ogólne i szczegółowe opisanie przypadków powołania się na tę naukę
I – KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Śmierć: definicje, rodzaje, przyczyny 1. Definicje: - tradycyjna: trwałe tj. nieodwracalne ustanie czynności życiowych człowieka - nowoczesna: śmiercią człowieka jest śmierć mózgowia – pnia mózgu * anestezjologia: - DEFINICJA KLASYCZNA: Nieodwracalne ustanie krążenia krwi oznacza śmierć człowieka jako całości. Niekoniecznie oznacza ono natychmiastową śmierć wszystkich...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,