plik docx

ZAKAŻENIA WEWNĄTRZSZPITALNE

1. Zakażenia szpitalne- definicja. 2. Najczęstsze postacie kliniczne zakażeń szpitalnych według CDC. a) Zakażenia miejsca operowanego. b) Zakażenie miejsca nacięcia chirurgicznego. c) Zakażenie narządu lub jamy ciała. d) Zakażenie skóry i tkanek miękkich. e) Zakażenia układu moczowego. f) Zapalenie płuc. g) Zakażenia krwi. h) Zakażenia związane z obecnością cewników nacz...

plik doc

Pediatria - materiały na zaliczenie

II rok.Materiały na zaliczenie z pediatrii dla gr 8,cz.2z4
ZAKAŻENIA SZPITALNE - DANE OGÓLNE I PODSTAWA PRAWNA mgr Katarzyna Salik, mgr Anna Stodolak REGULACJE PRAWNE W UNII EUROPEJSKIEJ Decyzją z dnia 22 grudnia 1999 powołano europejskie centrum epidemiologiczne. Zgodnie z tą decyzją zasady prowadzenia nadzoru mają charakter indywidualny w każdym z państw członkowskich, a nadzór nad poszczególnymi jednostkami chorobowymi powinien być dostosowany do ich charakterystyki i powinien...

plik doc

zakazenia szpitalne

zakazenia szpitalne
ZAKAŻENIA SZPITALNE - DANE OGÓLNE I PODSTAWA PRAWNA mgr Katarzyna Salik, mgr Anna Stodolak REGULACJE PRAWNE W UNII EUROPEJSKIEJ Decyzją z dnia 22 grudnia 1999 powołano europejskie centrum epidemiologiczne. Zgodnie z tą decyzją zasady prowadzenia nadzoru mają charakter indywidualny w każdym z państw członkowskich, a nadzór nad poszczególnymi jednostkami chorobowymi powinien być dostosowany do ich charakterystyki i powinien uwzględniać względy ekonomiczne (porówn...

plik docx

Zakażenia szpitalne

Zakazenia szpitalne - moze sie sprzydac

Na początku lat 90. został opublikowany raport WHO [4], w którym m.in. znalazło się stwierdzenie: właściwa kontrola zakażeń szpitalnych jest uznana we współczesnym szpitalnictwie za najważniejsze kryterium jakości pracy, i właśnie dlatego od początku istnienia Szpitala...

plik doc

Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym

praca zaliczeniowa
UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE ZAKAŻEŃ WEWNĄTRZSZPITALNYCH Wysoki poziom higieny w placówkach służby zdrowia jest podstawą zapobiegania zakażeniom szpitalnym i dlatego jest niezmiernie ważnym tematem , aczkolwiek nie w pełni docenianym. Pod koniec XIX wieku dzięki pracom dwóch wielkich uczonych ?Ludwika Pasteura i Roberta Kocha , doszło do odkrycia bakterii i określenia ich roli w powstawaniu chorób zakaźnych.. Od tego czasu nauka w tej dziedzinie zr...

plik doc

infekcje układu moczowego

Bakteryjne zapalenie układu moczowego
Bakteryjne zakażenia układu moczowego. Czynniki etiologiczne, przyczyny rozwoju, zakażeń i zapobieganie zakażeniom. Układ moczowy jest delikatny i podatny na infekcje. Zakażenie może pojawić się w każdym jego odcinku. Infekcje układu moczowego należą do nieprzyjemnych i krępujących dolegliwości. Ból, świąd i pieczenie przy oddawaniu moczu - tak pokrótce można scharakteryzować infekcje w obrębie cewki moczowej. Czasem z cewki wydobywa się wydzielina. Ni...

plik doc

zakażenia szpitalne


Zakażenia szpitalne       Zakażenia szpitalne z jednej strony są jednym z podstawowych wykładników jakości opieki medycznej, a z drugiej grupą powikłań o poważnych skutkach dla zdrowia i życia pacjentów. Określane są mianem współczesnych chorób zakaźnych o zasięgu ogólnoświatowym nawet w najbardziej rozwiniętych krajach. Aktualnie traktowane jako problem globalny, stanowią jedno z największych zagrożeń dla hospitalizowanego człowieka i nierozerwalnie wiążą się z funkcjono...

plik doc

Zakażenia


Zakażenia szpitalne       Zakażenia szpitalne z jednej strony są jednym z podstawowych wykładników jakości opieki medycznej, a z drugiej grupą powikłań o poważnych skutkach dla zdrowia i życia pacjentów. Określane są mianem współczesnych chorób zakaźnych o zasięgu ogólnoświatowym nawet w najbardziej rozwiniętych krajach. Aktualnie traktowane jako problem globalny, stanowią jedno z największych zagrożeń dla hospitalizowanego człowieka i nierozerwalnie wiążą się z funkcjono...

plik doc

Zakażenia szpitalne

zakazenia szpitalne
Zakażenia szpitalne Z Wikipedii Skocz do: nawigacji, szukaj Zakażenie szpitalne – zakażenie, związane z pobytem w szpitalu, wtórne do podstawowego stanu pacjenta. Dotyczy zarówno pacjenta, jak i personelu. Najczęściej uznaje się zakażenie za szpitalne, jeśli wystąpiło 48 - 72 godzin od przyjęcia lub wypisania ze szpitala. Dla zakażenia o długim okresie wylęgania (HBV, HCV, HIV, gruźlica) przyjmuje się okres od 2 tygodni do wielu lat. W niektórych przypadkach definicj...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,