plik docx

Twardosc Rockwell

Badanie twardosci Rockwel

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Instytut nauk technicznych

Laboratorium Inżynierii Materiałowej

plik docx

Twardosc Rockwell

Badanie Rockwell

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Instytut nauk technicznych

Laboratorium Inżynierii Materiałowej

plik docx

Kwestia funkcji prawnej

Kwestia funkcji prawnej

Kwestia funkcji prawnej:

  1. Stabilizacyjna jest utrwaleniem ładu politycznego, prawnego
  2. Dynamizacyjna promowanie zmian w różnych strefach życia społecznego
  3. Ochronna
  4. Represyjna i wychowawcza
  5. Kontrolna poddawanie zachowań ludzkich społe...

plik pdf

zagadnienia na kolokwium prawo

zagadnienia na kolokwium prawo do jana Goli
1. Pojęcie prawa: prawo to zbiór obowiązujących norm, których nieprzestrzeganie jest zazwyczaj zagrożone zastosowaniem przymusu państwowego. Normy prawne wyrażone są w postaci przepisów prawnych, należycie ustanowionych przez organy państwa, w aktach prawnych normatywnych i opublikowanych. 2. Źródła prawa: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawo pierwotne i wtórne UE 3. Pojęcie normy pr...

plik doc

Biochemia, aminokwasy, enzymy

Aminokwasy, enzymy
AMINOKWASY Wszystkie aminokwasy zawierają przynajmniej dwie grupy funkcyjne: aminową i karboksylową Rodziny aminokwasów Aminokwasy dzielimy według charakteru łańcuchów bocznych na: - polarne z ładunkiem - kwaśne: kwas asparaginowy i kwas glutaminowy - zasadowe: lizyna, arginina, histydyna - polarne bez ładunku: seryna, treonina, tyrozyna, asparagina, glutamina - niepolarne: alanina, walina, leucyna, izoleucyna, prolina, fenyloalanina, metionina, tryptofan,...

plik doc

Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I

Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I na : Pedagogika resocjalizacyjna (zaoczne). Poprawić: punkt 3. i 6. !! Ma byś Nawrata i Ringelmana.
Pedagogika resocjalizacyjna (zaoczne) Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I 1. Definicja Psychologii 2. 5 podejść psychologii podstawowa wiedza 3.`Program eksperymentalny Dolińskiego i Nawrota. 4. Co to jest eksperyment, randomizacja. 5. Prosty schemat eksperymentu do rozrysowania. 6. Próżniactwo społeczne...

plik doc

Kwestionariusz Achenbacha

Opis kwestionariusza Achenbacha jako narzędzie do oceny stopnia i typu zaburzeń zachowania.
Diagnoza resocjalizacji TEMAT: Kwestionariusze Thomasa M. Achenbacha jako narzędzie do oceny stopnia i typu zaburzeń zachowania. Kwestionariusz opracowany przez Thomasa A. Achenbacha to zestaw technik diagnostycznych, które można zastosować w celu dokonania całościowej diagnozy zaburzeń w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, stanowiących podłoże niedostosowania społecznego o różnych patomechani...

plik doc

kwestionariusz do diagnozy pedagogicznej

Materiały od wykładowcy zawierające kwestionariusz potrzebny do stworzenia diagnozy pedagogicznej dziecka niedostosowanego społecznie
ZAŁĄCZNIK 1 KWESTIONARIUSZ „SYTUACJA SPOŁECZNO-PRAWNA NIELETNIEGO" (SSPN) SYTUACJA SPOŁECZNO-PRAWNA NIELETNIEGO (SSPN) Kwestionariusz składa się z dziesięciu części tworzących całość diagnostyczną. Dotyczyć może nieletnich, wobec których stosowane są sądowe środki korekcyjne lub wobec których stosowanie takich środków jest planowane, gdy na skutek bieżą...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 (dalej jako: "Wymiennik") partnerom biznesowym Wymiennika, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200. Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.