plik doc

plan szkolenia oddziały wewnętrznego

PLAN SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH ŚREDNIEGO PERSONELU MEDYCZNEGO ROK 2013 ODDZIAL WEWNĘTRZNY Miesiąc Temat Ilość godzin Osoba prowadząca I Proces pielęgnowania chorych. Modele pielęgnowania chorych. 2 Pielęgniarka 1 II Koronarografia - przygotowanie do badania. Opieka po koronarografii. 2 Pielęgniarka 2 III Przygotowanie i zasady postępowania z chorym po nakłuciu szpiku. 2 Pielęgniarka 3 IV Profilaktyka i leczenie odleżyn. 2 Pielęgniarka 4 V Zasady przetaczania krw...

plik pdf

Koronografia

Koronarografia (angiografia tętnic wieńcowych) jest najczęściej wykonywanym zabiegiem cewnikowania serca i stanowi złoty standard w diagnostyce choroby wieńcowej [1,2,3,4]. Głównymi wskazaniami do koronarografii są: niestabilna dusznica bolesna u chorych wysokiego i średniego ryzyka, oraz opornych na leczenie farmakologiczne
Propozycja standardów postępowania z pacjentem przyjmowanym do koronarografii i angioplastyki wieńcowej Standards of proceeding with the patient undergoing percut...

plik pdf

choroba wieńcowa, interna

choroba wieńcowa
 2,5 – 5,1 % mężczyzn w wieku 40-59 lat  10 % mężczyzn > 60 lat  25% zgonów  na świecie ok. 6.3 miliona zgonów co roku, w Polsce: 50 tysięcy  Polska: 1 –1,5 mln chorych,  Zespół objawów klinicznych o różnej patogenezie  Przyczyna: niedostateczna podaż tlenu i związków energetycznych w stosunku do aktualnego zapotrzebowania mięśnia serca na tlen w wyniku zwężeń tętnic wieńcowych  MIAŻDŻYCA: 80% przypadków CH.N.S.  CHOROBA WIEŃCOWA STABILNA:  objawowy okres mi...

plik odt

interna

notatki z interny, semestr 2, dławice, zawał, nadciśnienie, ekg,
Dusznica bolesna stabilna Jest to przewlekła niewydolność wieńcowa, charakteryzuje się przejściowym napadem bólowym spowodowanym niedokrwieniem mięśnia sercowego, w czasie, którego zapotrzebowanie metaboliczne przewyższa możliwości krążenia wieńcowego. Powstałe wskutek niedoboru tlenu kwaśne metabolity oraz inne substancje (np. Histamina) są przyczyną bólu dławicowego Objawy dusznicy stabilnej:       bóle...

plik doc

plan szkolenia dla oddziały wewnętrznego

plan szkolenia dla oddziały wewnętrznego
PLAN SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH ŚREDNIEGO PERSONELU MEDYCZNEGO ROK 2013 ODDZIAL WEWNĘTRZNY Miesiąc Temat Ilość godzin Osoba prowadząca I Proces pielęgnowania chorych. Modele pielęgnowania chorych. 2 Pielęgniarka 1 II Koronarografia - przygotowanie do badania. Opieka po koronarografii. 2 Pielęgniarka 2 III Przygotowanie i zasady postępowania z chorym po nakłuciu szpiku. 2 Pielęgniarka 3 IV Profilaktyka i leczenie odleżyn. 2 Piel...

plik docx

interna

notatki pisane na podstawie książek i wykładów

  1.  Opisz IV stopnie niewydolności serca według klasyfikacji  NYHA.

Skala NYHA( New  York Heart Associaton) służy do klasyfikacji stopnia niewydolności serca, wyróżniamy jej IV stopnie:

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,