plik rtf

Jan Amos Komeński

Krótkie, wypunktowane, najważniejsze informacje o Janie Amosie Komeńskim, jego poglądach na wychowanie, modelu edukacji itp. Dobre do szybkich powtórek.

plik doc

?Myśli i Ludzie. Komeński? Bohdan Suchodolski. Streszczenie i recenzja

Streszczenie jeśli ktoś studiuje pedagogikę to to akurat było na historie myśli pedagogicznej :P
Agata Biela, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. ?Myśli i Ludzie. Komeński? Bohdan Suchodolski. Streszczenie i recenzja. Koleje życia i kierunki działalności Jan Amos Komeński urodził się 28 marca 1592 roku na Morawach. Prawdopodobnie w Niwnicach, powiecie Węgierski Bród. Wychował się w skromnej rodzinie mieszczańskiej, należącej do Braci Czeskich. Komeński wcześni...

plik doc

Jan Amos Komeński

Jan Amos Komeński
Na podstawie podręcznika Stanisława Litaka ?Historia wychowania? wyd. WAM Jan Amos Komeński (1592-1670) - był Czechem, pochodzącym z Moraw. Urodził się w małym mieście ? w Niwnice jako syn zamożnego młynarza. - studiował w Pradze oraz na kalwińskich Uniwersytetach w Herborn i Heidelbergu. Był wyznania Braci Czeskich oraz był zwolennikiem milenaryzmu ? czyli doktryny, że wraz z końcem świata nastąpi powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemie oraz tysiącletnie...

plik doc

pedagogika Jana Amosa Komenskiego


Pedagogika Jana Amosa Komeńskiego Jan Amos Komeński uważany jest za jednego z najwybitniejszych pedagogów, którzy w historii wychowania odegrali bardzo ważną rolę. Stworzył on system pedagogiczny, który pozwalał prostym ludziom zdobywać wiedzę a przez całe swoje życie zajmował się pracą naukową i organizacją w dziedzinie wychowania i wykształcenia. Poglądy Komeńskiego Komeński uważał, że wychowanie jest konieczne przy kształceniu ponieważ w pewien sposób oczyszcza umysł, co pomaga...

plik rtf

Jan Amos Komeński

Zasady nauczania według Jana Amosa Komeńskiego (9).
Jan Amos Komeński - "Wielka Dydaktyka" - zasady nauczania (własnymi słowami). Zasada 1: Natura uwzględnia odpowiedni czas Jak się tą zasadę łamie w szkołach: nie obiera się odpowiedniego czasu na nauczanie Jak powinno być: - nauka powinna rozpoczynać się od najmłodszych lat (ale też nie za wcześnie !) - nauka powinna odbywać się w godzinach porannych - program nauczania powien być tak opracowany, aby nauczanie bylo dostosowane do wiek...

plik docx

Jan Amos Komeński- najważniejsze poglądy na dydaktykę

najważniejsze poglądy na dydaktykę Komeńskiego

Jan Amos Komeński (1592-1670) -największym pedagogiem czasów nowożytnych. Był Czechem .  Należał  do grupy religijnej Braci Czeskich. Zmuszony do opuszczenia Czech, przebywał i był nauczycielem w Polsce. Najobszerniejszym dziełem pedagogicznym Komeńskiego jest „Wielka dydaktyka”.

  1.  Komeński stworzył koncepcję k...

plik doc

Charakterystyka działalności Komeńskiego


      Działalność Jana Amosa Komeńskiego ściśle związana jest z dążeniem do przywrócenia niepodległości narodowi czeskiemu, utrzymania jego kultury i rozwoju języka ojczystego. Ten czeski teolog, pedagog i filozof był pierwszym pisarzem w Europie nowożytnej, który całe życie poświęcił zagadnieniom wychowawczym. Urodzony w latach 1592-1670, a więc działalność jego przypada na wiek XVII. Jest on często określany przez historyków wychowania mianem ojca pedagogiki nowożytnej....

Ostatnie wyszukiwania