plik odt

Osobowość

Notatki o osobowości i różnych teoriach jej ujęcia w wielkim skrócie, definicja osobowosci, teoria cech, trójczynnikowa teoria osobowości, wielka piątka, poznawczo-informacyjna teoria osobowosci, konstruktywny alternatywizm wg Geogra Kelly\'ego.
OSOBOWOŚĆ – kompleks właściwości czlowieka, które zapewniaja organizacje i stalosc jego zachowania. Nadają przynajmniej niektórym elementom tego zachowania, piętno indywidualne. Zasadnicze miejsce zajmuja tu takie czynniki jak: temperament, zdolnosc...

plik doc

nurt poznawczy

psychologoa poznawcza krotko
2.Psychologia Poznawcza Poznanie jest to zdobywanie wiedzy, zatem psychologia poznawcza jest nauką zajmującą się wszystkimi czynnościami ludzkimi związanymi ze zdobywaniem wiedzy takimi jak: myślenie, posługiwanie się językiem, praca twórcza oraz zapamiętywanie. Wiedzę przedstawia się jako struktury (reprezentacje umysłowe ), a mechanizmy jej tworzenia jako procesy ( procesy poznawcze ). Struktura to porcja informacji stanowiąca umysłową, symboliczną re...

plik doc

Konflikt pokoleń

Konflikt pokoleń od zarania dziejów do dzisiaj
Konflikt pokoleń czyli współczesna historia Króla Dawida i jego syna Absaloma. Konflikt pokoleń towarzyszy ludzkości od zarania jej dziejów. Bogata literatura na ten temat oraz przekazy i legendy bytujące w świadomości społecznej różnych kultur i narodów opisują odwieczną walkę „młodych” ze „starymi”.Historia Absalona ( czytaj stopka) to jeden z pierwszych tak dokładnie zreferowanych konfliktów międzypokoleniowych. Współczesne czasy nie różnią...

plik doc

Charakterystyka osobowości w filmie 12 małp

Opis osobowości jakie pojawiają się w filmie
Charakterystyka osobowości Jamesa Cole (B. Willis), Jeffreya Goinesa (B. Pitt) i dr Kathryn Railly (Madeleine Stowe) głównych bohaterów w filmie „12 małp” w reżyserii T. Gilliam'a       Traktując osobowość, nie jako gotowy już układ cech warunkujących możliwość zachodzenia ściśle określonych zachowań człowieka, ale jako system regulacji przeobrażający się tak aby czynnie ukierunkowywać przebieg ludzkiego zachowania, aby jego fu...

plik odt

koncepcja poznawcza osobowosci

teoria poznawcza osobowości, struktury poznawcze
POZNAWCZE UJĘCIE OSOBOWOŚCI Teorie poznawcze zrodziły się w psychologii w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, jako reakcja na pewne niedostatki behawioryzmu. Najważniejsi twórcy       J. Bruner       U. Neiser       G.A. Kelly. Poznawcze składniki osobowości :       konstrukty (polegaja na porządkowaniu rzeczywistości w oparciu o wartościujące klasyfikacje np. silny- sła...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,