plik rtf

sosjologia pracy

sosjologia pracy
ęęłęó Wykład I, 25.02.2004r. SOCJOLOGIA PRACY-dział socjologii ogólnej, zajmuje się zachowaniem ludzi w procesie pracy, bada pracę jako proces społeczny. PROCES-seria następujących po sobie zjawisk(te zjawiska mają charakter społeczno-socjalny pracy). Charakter społeczny polega na badaniu tych zjawisk, które mają wpływ na człowieka, na otoczenie w sensie socjologicznym. Pracujemy, aby zaspokoić potrzeby egzystencjalne i społeczno-kulturowe. Socjologia pracy zakłada, że...

plik doc

rodzaje wysiłku fizycznego

rodzaje wysiłku fizycznego, anaerobowy, aerobowy, supramaksymalny itp
Rodzaje wysiłku fizycznego Wysiłek fizyczny - każda czynność związana z pracą mięśni szkieletowych, której wynikiem jest wykonywanie pracy zewnętrznej, łącznie ze wszystkimi czynnościowymi zmianami w organizmie, które jej towarzyszą: np.: zaopatrzenie mięśni w materiały energetyczne i tlen, eliminacja nadmiaru ciepła powstającego podczas pracy czy usuwanie produktów przemiany materii Pułap tlenowy - (maksymalny po...

plik doc

?Terapeuta zajęciowy jako osoba w interakcji z pacjentem?

praca zaliczeniowa - terapia zajęciowa
Postępy fizjologii, neurologii, psychologii i innych nauk medycznych sprawiły, że dzisiaj na osobę niepełnosprawną nie patrzy się jak na całkowicie bierną, wegetującą w łóżku lub na wózku inwalidzkim a duże znaczenie obok rehabilitacji i leczenia podstawowego zyskała aktywność chorego. Aktywność, która przyczynia się do przywrócenia zdrowia i sprawności człowiekowi, umożliwiając mu włączenie się na równych z innymi prawach do życia społecznego. W miar...

plik odt

Znaczenie wysiłku fizycznego w leczeniu i profilaktyce chorób

praca pt. Znaczenie wysiłku fizycznego w leczeniu i profilaktyce chorób. Przedmiot- fizjologia
      Fizjologia jako dział nauki sięga swoimi korzeniami II w.n.e., gdy żył grecki ekarz Claudius Galenos, znany powszechnie jako Galen. Nauczał on elementarnych zasad zachowywania zdrowia, które polegały na oddychaniu świeżym powietrzem, właściwym odżywianiu się i wypróżnianiu, wykonywaniu ćwiczeń fizycznych, zapewnieniu odpowiednich warunków snu oraz kontrolowaniu emocji. Wszyst...

plik pdf

stan pacjenta

odlezyny
Copyright © 2009 by Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. FIZJOLOGIA I PATOLOGIA PRZEWLEKLE NIEGOJĄCYCH SIĘ OWRZODZEŃ ORAZ SPOSOBY ICH MIEJSCOWEGO LECZENIA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ The physiology and pathology of chronic wounds and its local treatment according to current medical knowledge Katarzyna Skórkowska-Telichowska1 Ada Bugajska-Prusak2 Piotr Pluciński2 Zbigniew Rybak3 Jan Szopa4 1 Streszc zenie W pierwszej części pracy wyszczególniono rodzaje ran przewlekłych...

plik doc

zespół nerczycowy

zespół nerczycowy u dziecka
Spis treści Wykaz używanych skrótów       Wstęp…………………………………………………………………………………..2       Założenia i cel pracy………………………………………………………………….3       Anatomia i fizjologia nerki…………………………………………………………...4 3.1       Budowa nerki………………………………………………………………….5 3.2       Czynność nerki………………………………………………………………...6 3.3       Drogi wyprowadzające mocz…………………………………………………8 3.4  ...

plik doc

zespół nerczycowy

zespół nerczycowy u dziecka
Spis treści Wykaz używanych skrótów       Wstęp…………………………………………………………………………………..2       Założenia i cel pracy………………………………………………………………….3       Anatomia i fizjologia nerki…………………………………………………………...4 3.1       Budowa nerki………………………………………………………………….5 3.2       Czynność nerki………………………………………………………………...6 3.3       Drogi wyprowadzające mocz…………………………………………………8 3.4  ...

plik doc

Palenie tytoniu a zdrowie człowieka

referat na temat skutków palenia tytoniu i jego wpływu na zdrowie człowieka
      Palenie tytoniu jest jednym z czynników zagrażających zdrowiu, a nawet życiu człowieka. Obecnie znanych jest około 5000 składników, które występują w dymie tytoniowym. Najbardziej szkodliwe to: nikotyna, tlenek węgla (czad), substancje drażniące oraz substancje smołowate. Mają one szkodliwy wpływ na wiele narządów, a w szczególności na serce, naczynia krwionośne oraz przewód pokarmowy, powodują...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,