plik doc

janusz korczak założenia pedagogiczne

materialy d nauki na egz
J. Korczak Janusz Korczak pedagog, pisarz, działacz społeczny, lekarz żył w latach 1878 ? 1942. Dzięki bogatej spuściźnie literackiej i teoretycznej obejmującą m. innymi literaturę dla dzieci ( np. ?Król Maciuś Pierwszy?, ?Bankructwo Małego Dżeka?, ?Kiedy znów będę mały?), dla dorosłych ( np. ? Dzieci ulicy?, ?Dziecko salonu?, ?Jak kochać dziecko?, ?Prawo dziecka do szacunku?), jak również dzieła ?Tryptyk pedagogiczny?, ?Pisma wybrane? możemy poznać jego teorię...

plik odt

Janusz Korczak

etyczny wzór wychowawcy
EWiP z nauczaniem j. angielskiego Rok III Gr. IV „Janusz Korczak – etyczny wzór wychowawcy” Opracowała Judyta Płusa       1. Nauczyciel – wychowawca i jego etyka zawodowa.             T. Peter – Ostróda [1985, s. 22] podaje, że „etyka to nic innego, jak moralność traktowana w kategoriach filozoficznych, której podmiotem jest teoria dobra, a więc ustalenie co jest dobre, a co jest złe z moralnego punktu widz...

plik odt

Janusz Korczak

etyczny wzór wychowawcy
EWiP z nauczaniem j. angielskiego Rok III Gr. IV „Janusz Korczak – etyczny wzór wychowawcy” Opracowała Judyta Płusa       1. Nauczyciel – wychowawca i jego etyka zawodowa.             T. Peter – Ostróda [1985, s. 22] podaje, że „etyka to nic innego, jak moralność traktowana w kategoriach filozoficznych, której podmiotem jest teoria dobra, a więc ustalenie co jest dobre, a co jest złe z moralnego punktu widz...

plik doc

Janusz Korczak- pedagog

zyciorys J.Korczaka itp.
Janusz Korczak "Bądź sobą - szukaj własnej drogi, poznaj siebie, zanim dzieci zechcesz poznać. Zdaj sobie sprawę z tego do czego sam jesteś zdolny zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków" Janusz Korczak Janusz Korczak, a właściwie Henryk Goldszmit żył w latach 1878 lub 1879-1942. Lekarz, pisarz, pedagog, moralista i działacz społeczny. Przyczynił się do otwarcia Domu Sierot dla dzieci żydowskich...

plik doc

Refleksja nad książką Janusza Korczaka pt.: ?Jak kochać dziecko. Dziec

Refleksja nad książką Janusza Korczaka pt.: ?Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie.?
Refleksja nad książką Janusza Korczaka pt.: „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie.”       Słowa Janusza Korczaka, które otwierają jeden z punktów opisywanych przez autora w tej książce dały mi początek tego czego mogłem się spodziewać po jej treści. Mówią one: „Dziecko jest pergaminem, szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre po...

plik doc

Janusz Korczak

Pedagogika Korczaka, prezentacja
PEDAGOGIKA JANUSZA KORCZAKA Małgorzata Sadecka Agnieszka Starowicz Paulina Wójtowicz Paulina Zajdlic Pedagogika: Zew Grupa 2b, studia stacjonarne Sylwetka, charakterystyka i działalność postaci Przełom wieku XIX i XX to obraz nędzy i cierpień ludzkich płynących z rozpanoszenia się zła na świecie, które ujawnia się głównie w nienormalnych i ciężkich warunkach społecznych, a także zniszczeniu najpiękniejszych wartości humanistycznych. W tych...

Ostatnie wyszukiwania