plik pdf

Kraszewski Jan-\'Wstęp Do Matematyki\'

Kraszewski Jan-\'Wstęp Do Matematyki\'
£37553'0?( 9 81 6 4 21 $) " !??¢?? ? ? ? ? ?¥¢?? ? &'%# $ © ?¨ ¦ ¤ ¢ §¥£¡   r s P eX  •ˆU` „ x`Xx ”s ¡ P xe P œ ƒ © x gf `X b ¨ ˜ x`Xx s ‹ x`X ƒ x T‡‰SUiawucSUTy‰‰af…fa’o‡¢3ˆ—’“xTT–£ua’xfai‚uqfa’uig€i–vfaTgR’‡z SƒT’5v‰’‘T‡su£SƒT‰‰‰’oTiƒc?T‡‰SUTyˆ š ‘c™’‘XSPS…™'uiwsT‰a…‡q“x‘Y’0'yY‰UtœTQ¦ P R x usˆ xf h P P RU`ˆ x ” €p u    • •pU œ x § P x R b ¦ U RUf™ ˜ pf x „ xpf ƒ ˜ x U U ¥ xX œ s ¡ x upXf s ƒ x U ¤ £U ¡ x € ƒ ”UpX bX s g P RU` g x sf h u...

plik rtf

Jan Amos Komeński

Krótkie, wypunktowane, najważniejsze informacje o Janie Amosie Komeńskim, jego poglądach na wychowanie, modelu edukacji itp. Dobre do szybkich powtórek.

plik doc

Szkolnictwo chrześcijańskie,Karol Wielki,uniwersytety

Przedmiot: Historia wychowania i myśli pedagogicznej wykłady 5-8 notatki z wykładów Nauka chrześcijańska, Św Augustyn, Św Hieronim, Św Benedykt z Nursji, Izydor z Sewilli, Karol Wielki i szkoła za jego czasów, typy szkół, uniwersytety, nauka pozauniwers
Historia wychowania i myśli pedagogicznej Wykład 5,6,7,8 14-15 marzec 2008 Zagadnienia: Nauka chrześcijańska Święty Augustyn Święty Hieronim Święty Benedykt z Nursji Izydor z Sewilli Karol Wielki i szkoła za...

Ostatnie wyszukiwania