plik doc

Historia wychowania i myśli pedagogicznej w skórcie

tak w tytule
Starożytność 1. wychowanie a) spartańskie - brak instytucji szkoły - każdy Grek musiał umieć pływać. - obejmowało dzieci Spartan - państwo decydowało, które narodzone dziecko nadaje się do życia (porzucenie na górze Tajgos) - miało charakter wychować żołnierza, zaprawionego do walki, który miał życie bez wygód - nie dbano o wychowanie umysłowe (jedynie czytanie, pisanie, rachowanie, pieśni wojenne) - zakaz nawiązywania kontaktów towarzyskich między sobą i innym...

plik doc

historia wychowania i mysli pedagogicznej

starożytność, średniowiecze, odrodzenie, oświecenie, systemy pedagogiczne XIXw.
HISTORIA WYCHOWANIA STAROŻYTNOŚĆ KSZTAŁTOWANIE SIĘ SZKOŁY, JAKO INSTYTUCJI WYCHOWAWCZE W okresie starogreckim było wychowanie pierwotne – ludzie żyli w plemionach, nauczyciel to najstarszy członek plemienia bądź mężczyzna (wujek), który wychowywał, zajmował się podczas nieobecności rodziców (szli w pole). Uczył ich między innymi posługiwanie maczetą. Nauczanie odbywało się tylko w domu. Obejmowało tylko dziec...

Ostatnie wyszukiwania