plik rtf

historia myśli

historia myśli
Niemiecki nauczyciel, rozwinął teorię wychowania przedszkolnego, organizował tzw Ogródki Dziecięce- FRIEDRICH FROEBEL; Reformator polskiego szkolnictwa, założyciel Collegium Nobilium w Warszawie w 1740- STANIASŁAW KONARSKI; Angielski filozof, interesowało go wychowanie gentelmena, autor Myśli o wychowaniu (1693)- JOHN LOCKE; Szwajcarski pedagog autor dzieła Jak Gertruda uczy swoje dzieci- JAN HENRYK PESTALOZZI; Profesor AK swe poglądy pedagogiczne wyraził w Przydatkach t...

plik rtf

historia myśli

odpowiedzi testowe
Niemiecki nauczyciel, rozwinął teorię wychowania przedszkolnego, organizował tzw Ogródki Dziecięce- FRIEDRICH FROEBEL; Reformator polskiego szkolnictwa, założyciel Collegium Nobilium w Warszawie w 1740- STANIASŁAW KONARSKI; Angielski filozof, interesowało go wychowanie gentelmena, autor Myśli o wychowaniu (1693)- JOHN LOCKE; Szwajcarski pedagog autor dzieła Jak Gertruda uczy swoje dzieci- JAN HENRYK PESTALOZZI; Profesor AK swe poglądy pedagogiczne wyraził w Przydatk...

plik rtf

sens życia, szczęścia i cierpienie

bardzo dobra praca na etyke
Każdy z nas poszukuje swej drogi w życiu,celu ktory bedzie 1 mógł realizowac w swoim życiu.Wybierać jak najlepsze drogi i pomagac w ich wyborze naszym bliskim. Sens życia nikomu nie zostaje ofiarowany. Każdego dnia każdy z nas przynajmniej raz dziennie zadaje sobie pytanie, po co żyje? Taka mysl przychodzi pod wpływem melancholii.Pragniemy...

plik doc

KOMUNIKACJA POLOZNICTWO

OPRACOWNIE ZAGADNIEN NA KOMUNIKACJE INTERPERSONALNA I ROK POLOZNICTWA
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA- porozumiewanie się, komunikacja miedzyludzka. Komunikacja w zawodzie polożnej: -funkcja informacyjna -funkcja terapeutyczna -f.diagnostyczna KOMUNIKACJA INTERPESONALNA-to proces, dzieki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w kontakcie z inna osoba. DLACZEGO SIĘ POROZUMIEWAMY?: -nawiazujemy kontakt z innymi ludzmi -ksztaltujemy zachowania, przekonania i postawy innych -w...

plik doc

LOGIKA


1.Podział logiki,czym się zajmuje l.formalna L.dzieli się na:semiotyka,l.form.,ogólna metodol.nauk. L.f.zajmuje się związkami zachodzącymi między prawdziwością czy fałszem jakiś zdań ze względu na ich budowę a w szczególności o związku wynikania logicznego. 2.Podział semiotyki i czym się zajmuje metodologia ogólna. Semiotyka: semantyka, syntaktyka, pragmatyka. Metodol.ogólna zajmuje się sposobami postępowania a stosowanymi w procesie poznawania świata a przede wszystkim sposobami uza...

plik doc

Psychologia - podstawy


Proces psychiczny – zdolność organizmu do subiektywnego odzwierciedlania obiektywnie istniejących przedmiotów i zjawisk otaczającego swiata oraz tego, co dzieje się w nim samym. Procesy psychiczne: a)poznawcze –wrażenia, spostrzeżenia, pamięć, uwaga, myslenie; b)pobudzeniowe-emocje,uczucia,motywacja; c)wykonawcze,wchodzące w skład działania-umiejetności, wiedza, działania twórcze. Recepcja-proces odbioru, analizy, zjawisk interpretacji, w którym inform. Przetwarzane sa na podstawie zarejes...

plik doc

Myśl polityczna -wykłady dr Włodowski


Myśl polityczna – wykłady – dr J. Włodowski Wykład 1 i 2 - Rozważania ogólne i wprowadzenie. O pytaniach. 1.Definicja i struktura myśli politycznej. 2.Myślenie polityczne jako zespół działań i wartości. 3.Metody i środki realizacji myśli politycznej. 4.Główne kierunki i rozwój myśli politycznej od antyku do współczesności. 5. Współczesna myśl polityczna. 6.Zródła ideowe i wartości polskiej myśli politycznej. 7. Twórcy i nurty polskiej myśli politycznej. Literatura...

plik doc

sciąga psychiatria

Psychiatria ściąga schizofrenia mania
Schizofrenia W klasyfikacji Icd-10 do zdiagnozowania schizofrenii wymagane jest stwierdzenie obecności jednego z charakterystycznych objawów. -Echo myśli, nasyłanie, zabieranie, odsłonięcie myśli -Urojenia oddziaływania, wpływu lub owładnięcia, spostrzeżenia urojeniowe -Głosy omamowe komentujące komentujące, prowadzące dyskusje między sobą, pseudohalucynacje -Utrwalone urojenia innego rodzaju, których treść jest dziwaczna, nied...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,