plik doc

Historia wychowania jako nauka

Nauka historyczna czy pedagogiczna ? Dzieje historii wychowania i jej twórcy Rola historii wychowania w kształceniu nauczycieli Notka tylko do celów edukacyjnych.
HISTORIA WYCHOWANIA JAKO NAUKA Nauka historyczna czy pedagogiczna ? Historia wychowania jest swoistą dyscypliną naukową oscylującą na pograniczu historii i pedagogiki , jednak z wyrażną tendencją w stronę tej drugiej . Historia wychowania rekonstruuje , opisuje i wyjaśnia dzieje pedagogiki . Metody badawcze w zakres...

plik doc

Cywilizacja oświecenia

konspekt gimnazjum
Konspekt lekcji historii klasa II gimnazjum Temat: Cywilizacja oświecenia Strategie-asocjacyjna, operacyjna, poszukująca Metody- podająca, poszukująca Forma pracy ? zbiorowa ,jednostkowa Środki dydaktyczne : podręcznik, tekst źródłowy -?Przewrót umysłowy w Polsce XVIII wieku?, portrety W. Bogusławskiego, H Kołłątaja, I. Krasickiego, St. Konarskiego, ilustracje polskich budowli w stylu klasycystycznym Cele lekcji : -ukazanie czasów stanisławowskich i rol...

plik doc

Konstytucja 3maja

konstytucja_3_maja_i_dalsze_ustawodawstwo_sejmu_czteroletniego
KONSTYTUCJA 3 MAJA I DALSZE USTAWODAWSTWO SEJMU CZTEROLETNIEGO (1788 ? 1792) PRZYGOTOWANIE I CHARAKTER USTAWY KONSTYTUCYJNEJ W wyniku dalszego wzrostu dążeń reformatorskich i sprzyjającej sytuacji międzynarodowej zwołano do Warszawy sejm ? SEJM CZTEROLETNI/WIELKI: początkowo nadzieje na poparcie niektórych reform przez Katarzynę II i rząd petersburski dla pogłębienia sojuszu polsko-rosyjskiego, jednak zwyciężyła przeciwna...

plik doc

ortodydaktyka

Problematyka integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Resocjalizacja Tok A , grupa 2 rok 1 Praca na zaliczenie z przedmiotu: Pedagogika specjalna z ortodydaktyką. Temat: Problematyka integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Przygotowali: Piotr Dębiński Dariusz Hryhorowski Joanna Pikul Bycie niepełnosprawnym o...

plik doc

Kształcenie ustawiczne dorosłych

Kształcenie dorosłych w nowej rzeczywistości polskiej
Kształcenie dorosłych w nowej rzeczywistości polskiej Rozwój oświaty dorosłych datuje się na XIX, a zwłaszcza na XX wiek. Za inspirację posłużyły ruchy społeczne związane z ideałami Oświecenia, koncentrujące się na kształceniu prostego ludu. Jednakże pierwsze przejawy tego zjawiska można było zaobserwować już w XVIII wieku, kiedy to uniwersytety zaczęły organizować tzw. Wykłady publiczne. Były one kierow...

plik docx

Szymon Maricius

Gotowy referat o zyciu i poglądach Szymona Marycjusza z Pilzna

Szymon Maricius (Kociołek)  1516-1574

  W okresie Odrodzenia i reformacji nastąpiło ożywienie w dziedzinie oświaty oraz szkolnictwa, które przyczyniło się do powstania pierwszych polskich dzieł z zakresu teorii pedagogicznej.

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,