plik docx

Myśl Marksistowska

Idea marksistowska

Ewa Niemirska

WSM 2013/2014

Myśl Marksistowska

Myśl marksistowska liczy już ponad 150 lat.  Twórcami tej teorii byli Karol Marks i Fryderyk Engels. W tym czasie różna była jej recepc...

plik doc

Myśl polityczna -wykłady dr Włodowski


Myśl polityczna – wykłady – dr J. Włodowski Wykład 1 i 2 - Rozważania ogólne i wprowadzenie. O pytaniach. 1.Definicja i struktura myśli politycznej. 2.Myślenie polityczne jako zespół działań i wartości. 3.Metody i środki realizacji myśli politycznej. 4.Główne kierunki i rozwój myśli politycznej od antyku do współczesności. 5. Współczesna myśl polityczna. 6.Zródła ideowe i wartości polskiej myśli politycznej. 7. Twórcy i nurty polskiej myśli politycznej. Literatura...

plik doc

pedagogika kultury

wykłady z KPW- pedagogika kultury aps
Marta Kochanek Pedagogika kultury – 11 wykładów 1. Filozoficzne podstawy pedagogiki kultury 1.1. Wprowadzenie – kultura jako myśl i wolność Czym jest KULTURA w rozumieniu pedagogiki kultury? To całokształt tradycji, która na nas wpływa, otacza nas, którą możemy interpretować i rozumieć. Słowo kultura może też kojarzyć się ze społeczeństwem (normy, wzory postępowania, zwyczaje) lub cywilizacją (postępem, techniką). Jednak w pedagogice kultury wykracz...

plik doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.5


Myśl społeczno - gospodarcza epoki Oświecenia Myśl społeczno- gospodarcza oświecenia najpełniej wyraża się w dwóch kierunkach – fizjokratyzmie i liberalizmie ekonomicznym. Fizjokratyzm Fizjokratyzm powstał we Francji doby monarchii absolutnej i głosił, że jedynie rolnictwo jest źródłem bogactwa i dochodu narodowego, a rolnicy jego wytwórcami. Fizjokraci uważali własność za podstawowe i najważniejsze prawo człowieka, wywodząc własność z pracy i talentów ludzi. Skoro własność jest prawe...

plik doc

logika wykłady

logika - notatki z wykładów
L O G I K A ? ojcem logiki jest Arystoteles (384-322 p.n.e.), uczeń Platona, ? triada klasycznej filozofii greckiej: Sokrates, Platon, Arystoteles, ? ?Organon? (narzędzie) - o interpretacji tekstu języka pisanego i mówionego, logika formalna, topika - rozumowanie nieindukcyjne, o wnioskowaniach sofistycznych, ? sofizmaty - błędy logiczne, ? logika Arystotelesa została poszerzona o rachunek zdań przez stoików, ? wnioskowania zawodne i niezawodne - zadanie...

plik doc

logika


Spis treści Elementy logiki praktycznej (13.10) …………………………………………………...15-17 27.10………………………………………………………………………………………32-35 16.12………………………………………………………………………………………77-80 Podstawy organizacji i kierowania(6.10) .6-7 13.10 18-19 20.10………………………………………………………………………………………20-23 17.11 42-43 24.11 48-49 1.12 ..57-58 8.12...

plik doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.2


Temat: MONARCHIA ABSOLUTNA – myśl i ustrój administracji Ojczyzną monarchii absolutnej jest Francja, w której absolutyzm trwał od XVI do XVIII wieku , osiągając swoje apogeum w wieku XVII. Należy zauważyć, że Francja w jako jedyny kraj w Europie nie przeszła do absolutyzmu oświeconego. Absolutyzm we Francji skończył się w lipcu 1789 w momencie wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W dobie absolutyzmu – całkowitą niczym nieograniczoną władzę sprawował król, który sam stał ponad prawem....

plik doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.3


Temat: ABSOLUTYZM OŚWIECONY – myśl i ustrój administracji Rozwijająca się w XVIII wieku myśl oświeceniowa niosła ze sobą szereg poglądów zawierających krytykę systemu władzy absolutnej. W 1748 r. Karol Monteskiusz wyłożył zasadę trójpodziału władzy a Jan Jakub Rousseau w dziele pn. „Umowa społeczna” sformułował zasadę suwerenności ludu – wg której wszelka władza pochodzić miała od ludu a nie jak głoszono w epoce absolutyzmu klasycznego – od Boga. Rosnąca krytyka absolutyzmu spowodo...

plik doc

Doktryny polityczno-prawne: opracowanie przykładowych zagadnień

Notatka zawiera opracowanie przykładowych zagadnień z przedmiotu Doktryny polityczno-prawne, który jest realizowany przez studentów prawa.
DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE - skrypt z zagadnień (2013r.) 1. Wprowadzenie pojęciowe: pojęcia ustroju, administracji, socjologii i ekonomii oraz zależności między nimi; 2. Elementy myśli filozoficzno-prawnej. Relacje prawa z państwem i z innymi systemami norm społecznych. Moralność a etyka; 3. Podstawowe koncepcje dotyczące istoty prawa (szkoła prawa na...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,