plik pdf

tematy prac licencjackich pielegniarstwo

Przykladowe tematy pra dyplomowych na pielegniarstwie
Proponowane tematy prac licencjackich kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne na rok akademicki 2006/2007 Liczba studentów: 115 Liczba tematów: 117 Wybór tematu powinien być dokonany do 21.01.2007 roku. W tym celu należy pobrać odpowiedni druk z Dziekanatu, uzyskać na nim akceptację Promotora wybranego tematu, złożyć podpis oraz odnieść do Dziekanatu. PRACOWNIA PATOFIZJOLOGII BŁON BIOLOGICZNYCH Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 P...

plik doc

1123

...
„Artur władca pierścieni – powrót króla „wiedźmin Legendy o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu / Sigrid Undset ; przekł. [z norw.] Beata Hłasko ; drzeworyty, inicjały i przerywniki Maria Hiszpańska - Neumann. - Wyd. 2. - Warszawa : Pax, 1957. - F 32 Legendy arturiańskie / Margaret Simpson ; il. Michael Tickner ; tł. [z ang.] Małgorzata Fabianowska. - Warszawa : Egmont Polska, 2000. - F 32 Encyklopedia fantasy / Judy Allen ; [tł. Piotr Lewiński]. - Warszawa : Muza, 2006. -...

plik doc

Subkultura hip-hopu

zadanie na socjologie wychowania
SUBKULTURA HIP ? HOPU SPIS TREŚCI: Subkultura ? definicja Okazuje się, że zdefiniowanie pojęcia subkultura sprawiało dużo problemów badaczom tego zjawiska. Początkowo wiązano podkulturę głównie z patologią, nieprzystosowaniem społecznym, podważaniem obowiązujących norm lub z prymitywnym sposobem uczestniczenia w kulturze. Mówiło się o subkulturach narkomańskich, pijackich, przestępczych. Terminu tego używano w...

plik doc

doradztwo zawodowe

jak zdobyc licencje doradcy zawodowego
Załącznik 7b Zadanie 2.1: Opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych dla specjalności zawodowych występujących w PSZ STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZAWÓD DORADCA ZAWODOWY – 241 303 maj 2005 SPIS TREŚCI Informacja o AUTORACH       3 WPROWADZENIE       4 ZAKRES WERYFIKACJI STANDARDU DLA ZAWODU „DORADCA ZAWODOWY”       5 SŁOWNIK POJĘĆ       6 1.       Pods...

plik doc

doradztwo zawodowe

jak uzyskac licencje doradcy zawodowego
Załącznik 7b Zadanie 2.1: Opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych dla specjalności zawodowych występujących w PSZ STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZAWÓD DORADCA ZAWODOWY – 241 303 maj 2005 SPIS TREŚCI Informacja o AUTORACH       3 WPROWADZENIE       4 ZAKRES WERYFIKACJI STANDARDU DLA ZAWODU „DORADCA ZAWODOWY”       5 SŁOWNIK POJĘĆ       6 1.       Pod...

plik doc

Japoński teatr tańca ? BUTOH

krótki referat z wiedzy o teatrze
Japoński teatr tańca – BUTOH Praca powstała w oparciu o tekst Mirosława Kocura, BUTOH, czyli teatr tańca. Z tego tekstu zaczerpnięte są też wszystkie cytaty. Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku w Opolu Jerzy Grotowski rozpoczął swoje laboratoryjne badania, podobne zjawisko w tym samym czasie narodziło się w Japonii. Tamtejsi twórcy wskazują na swoje duchowe pokrewieństwo z polskim reformatorem teatru. Dziś można ich traktować jako dziedziców pra...

plik pdf

Psychologia spoĹ serce i umysł

książka aronsona
Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert Psychologia społeczna Serce i umysł Niech zechcą przyjąć Vera, Hal, Neal, Julie i Joshua Aronsonowie — E.A. Niech zechcą przyjąć Deirdre Smith oraz Christopher i Leigh Wilsonowie — T.D.W. Mojemu mistrzowi, moim współpracownikom, przyjaciołom oraz Dane Archer — R.M.A. 2 Tytuł oryginału SOCIAL PSYCHOLOGY The Heart and the Mind Copyright © 1994 by HarperCollins College Publishers Ali rights reserved Copyright © 1997 for...

plik pdf

Reklama - definicje

definicje reklamy cechy cele
1.1. Definicje, cechy, cele W dzisiejszym świecie reklama jest zjawiskiem wszechobecnym. Rozwija się wraz z gospodarką, mediami, kulturą, wciąż dopasowując się do wymagań aktualnych konsumentów, do których jest kierowana. Każdy ma na jej temat jakieś zdanie, każdy jest odbiorcą przekazu reklamowego. Etymologii słowa ‘reklama’ należy szukać w źródłosłowie łacińskim, gdzie czasownik reclamo oznacza ‘krzyczeć do kogoś, głośno sprzeciwiać się, odbrzmiewać echem,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,