plik pdf

Ginekologia onkologiczna

ginekologia onkologiczna
ginekologia onkologiczna 10.03.2004 11:14 Page 279 Ginekologia onkologiczna Redakcja: Jan Kornafel Zespó∏ autorski: Jan Kornafel, Mariusz Bidziƒski, Krzysztof Gawrychowski, Izabella Rzepka-Górska, Krzysztof Urbaƒski, Jan Zieliƒski Opracowanie oparte na przeglàdzie wspó∏czesnego piÊmiennictwa z nast´powà krytycznà ocenà danych dokonanà przez interdyscyplinarny zespó∏ ekspertów pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana Kornafela powsta∏y w wyniku decyzji Rady Nauk...

plik odt

położnictwo i ginekologia

położnictwo i ginekologia
POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNE wykład 1 12.11.12 Samokształcenie:       nowoczesny i tradycyjny system opieki nad matką i dzieckiem       korzyści dla matki i dziecka płynące z karmienia piersią       Metody naturalne planowania rodziny – zalety i wady       wpływ trybu życia kobiety przed ciążą na jej macierzyństwo     &nbs...

plik doc

Ginekologia

ginekologia
GINEKOLOGIA 2. Fizjologia jajnika i cykl jajnikowy Funkcje jajnika : - wytwarzanie komórek płciowych - wydzielanie żeńskich hormonów płciowych : estrogeny(kom. pęcherzykowe), progesteron i relaksyna(kom. luteinowe właściwe ciałka żółtego) i męskich hormonów płciowych: androgeny( kom. wnękowe jajnika). Cykl jajnikowy: powtarzające się co 25-30 dni zmiany budowy i funkcji jajników, które wpływają na zmiany błony...

plik doc

proces pielęgnowania- ginekologia

proces pielęgnowania- ginekologia
Lp. Diagnoza położnicza/ pielęgniarska. Problemy zdrowotne Cel opieki Plan opieki i realizacja Ocena działań 17.05. 2010r -P- 1. Rana po cesarskim cięciu 2. Ból w okolicy podbrzusza, trudność w poruszaniu się 3.Ryzyko powikłań poporodowych 1. Umożliwienie gojenia się rany, zapobieganie infekcji rany pooperacyjnej 2. Złagodzenie bólu, ułatwienie przemieszczania się 3. Zmniejszenie ryzyka powikłań: - infekcji rany -zatorów w kończ...

plik doc

Proces pielęgnowania- ginekologia

proces pielęgnowania pacjentki po usunięciu macicy z przydatkami
Data Problem Cel działania Plan działania Realizacja zadań i ocena efektów pracy 31.01.2013       Możliwość wystąpienia powikłań związanych z zabiegiem usunięcia macicy z przydatkami. Zapobieganie wystąpieniu powikłań.       Monitorowanie parametrów życiowych pacjentki.       Obserwacja powłok skórnych i rany pooperacyjnej pacjentki.       Przestrzeganie...

plik doc

Proces pielęgnowania- ginekologia

Proces pielegnowania pacjentki z usunięciem macicy z przydatkami
Data Problem Cel działania Plan działania Realizacja zadań i ocena efektów pracy 31.01.2013       Możliwość wystąpienia powikłań związanych z zabiegiem usunięcia macicy z przydatkami. Zapobieganie wystąpieniu powikłań.       Monitorowanie parametrów życiowych pacjentki.       Obserwacja powłok skórnych i rany pooperacyjnej pacjentki.       Przestrzeganie...

plik doc

Proces pielęgnowania - ginekologia

Proces pielęgnowania pacjentki z rozpoznaniem : Wodobrzusze. Marskość wątroby. Macica mięsniakowata. Rak lewego jajnika. Guz lewego jajnika.
Dokumentacja procesu pielęgnowania w ginekologii Data realizacji procesu : 20.05.2009 Prowadzący: I. WYWIAD PIELĘGNIARSKI 1. Dane osobowe: Nazwisko i imię T.E. Wiek 52 lata Wykształcenie ekonomiczne Zawód wykonywany rencistka Data przyjęcia do szpitala 11.05.2009 Tryb prz...

plik doc

Ginekologia

fin
GINEKOLOGIA 2. Fizjologia jajnika i cykl jajnikowy Funkcje jajnika : - wytwarzanie komórek płciowych - wydzielanie żeńskich hormonów płciowych : estrogeny(kom. pęcherzykowe), progesteron i relaksyna(kom. luteinowe właściwe ciałka żółtego) i męskich hormonów płciowych: androgeny( kom. wnękowe jajnika). Cykl jajnikowy: powtarzające się co 25-30 dni zmiany budowy i funkcji jajników, które wpływają na zmiany błony śluzowej...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,