plik pdf

Geriatria

Materialy z przedmiotu geriatria, pielegniarstwo
____Geriatria____ UKŁAD KRĄŻENIA Typowe zmiany w procesie starzenia się: Zwiększenie usztywnienia ścian tętnic; Wzrost systemowego ciśnienia krwi. Styl życia ma ogromny wpływ na tempo zmian związanych ze starzeniem się w organizmie! Wysiłek fizyczny, z powodu większego zapotrzebowania organizmu na tlen i produkty energetyczne, sprzyja lepszemu ukrwieniu poszczególnych narządów aktywnych w czasie wykonywania ćwiczeń. Konsekwencją tego faktu j...

plik docx

Geriatria wyklady

Materialy z wykladow z przedmiotu geriatria

Tematy oraz konspekty wykładów z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne do opracowania w oparciu o e-learning.

Sytuacja zdrowotna ludzi w podeszłym wieku w Polsce

Wybrane modele opieki geriatrycznej na świecie

Choroby układu ruchu

Infekcyjne stany chorobowe w wieku podeszłym

Specyficzne problemy geriatryczne (stan odżywiania, odleżyny, nie trzymanie zwieraczy)

plik doc

geriatria pielęgniartwo

geriatria notatki
Podstawy pielęgnowania osób w starszym wieku       Starość – okres życia następujący po wieku dojrzałym, jest pojęciem statycznym, natomiast starzenie się jako proces jest zjawiskiem dynamicznym.       Starzenie się - naturalne, nieodwracalne, nasilające się zmiany metabolizmu i właściwości fizykochemicznych komórek, prowadzące do upośledzenia samoregulacji i regeneracji organizmu oraz zmian morfologicznych i czynnościowych jego tkanek i n...

plik docx

Geriatria starosc

geriatria opis starosci

10.10.2013r. TEORIA KATASTROFY BŁĘDÓW Wraz z wiekiem zmniejsza się dokładność przekazywania informacji genetycznej w komórkach, co prowadzi do powstania cząsteczek o nieprawidłowej budowie i funkcji. TEORIA WOLNORODNIKOWA Wolne rodniki są produktem ubocznym metabolizmu tlenu. Powstają głównie w mitochondriach. Bardzo łatwo reagują z innymi cząsteczkami ale mogą je przy tym uszkadzać. Wg teorii wolnorodnikowej akumulacja takich uszkodzeń leży u podstaw s...

plik odt

Geriatria-upadkiPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W OŚWIĘCIMIU
INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA
HANNA KACZMAREK - KRZEMIEŃ
GERIATRIA
UPADKI
OŚWIĘCIM 2011
SPIS TREŚCI
Wstęp.......................................................3
Terminologia............................................3
Czynniki ryzyka upadków.......................4
Przyczyny upadków.........................
Konsekwencje upadków..........

plik odt

proces pielęgnowania geriatria

geriatria
Diagnoza pielęgniarska Problem Planowanie Realizacja Ocena działań pielęgniarskich Obniżony nastrój. Cel: poprawa samopoczucia. 1.      Rozmowa z mieszkanką. 2.      Wykazać empatyczną postawę podczas rozmowy. 3.      Wysłuchać problemów mieszkanki. Wysłuchała i porozmawiałam         z mieszkanką o jej problemach. Samopoczuciemieszkankipoprawiło się.   Agresywność słowna w stosunku do personelu i inny mieszkańców. Cel: Zapewnienie komfortu psychicznego, uspokojenie p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,