plik doc

Filozofia, cw. semestr 1 zeszyt

Semestr 1, filozofia - cwiczenia. Przepisany zeszyt.
Stępień: Poznanie jest warunkiem i narzędziem sprawnego działania: czynności ludzkie są nieprzypadkowo skuteczne tylko dzięki odpowiedniemu poznaniu. Poznanie jest warunkiem samookreślenia, względnej autonomii osoby, jest sposobem bytowania: dzięki niemu człowiek przyswaja sobie świat, w którym żyje, rozszerza się o to co go transcenduje(przekracza). Poznanie jest faktem tak podstawowym, że aż trudno go określić, bowiem wtedy musi ono uj...

plik pdf

filozofia, zarys historii

książka nieco obszerna,lecz przydatna
ADAM KARPIŃSKI JERZY KOJKOŁ FILOZOFIA, ZARYS HISTORII GDYNIA 2001 2 RECENZENCI prof. dr hab. Władysław Pałubicki prof. dr hab. Zbigniew Stachowski Adiustacja i korekta Beata Różańska 3 W S T Ę P ________________________________________________________________ 4 Rozdział I, FILOZOFIA STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU ______________________________________________ 16 Rozdział II, FILOZOFIA WCZESNOCHRZEŚCIAJŃSKA I ŚREDNIOWIECZNA ________________________...

plik docx

Filozofia, wybrane zagadnienia na jedno koło

4 prawidła metody Kartezjusza, Cogito ergo sum, wolność i istota umowy społecznej wg. Rousseau, wolność a użyteczność wg. Mill\'a, pragmatystyczna koncepcja prawdy wg. James\'a

1. Cztery prawidła metody. (Kartezjusz)

Metoda podstawowa Kartezjusza składa się z 4 prawideł: 1.Nie należy nigdy pojmować rzeczy za prawdziwą dopóki nie została jako taka r...

plik doc

filozofia, ściąga

sciaga z filozofii
Magdalena Nienajadło 13402 1MFZ WSZIA w Zamościu Życie jest jak woda, która wysycha na słońcu – płynie szybko, a słońcem jest rozkosz, która życie wysusza. – Tales z Miletu Tales z Miletu porównuje życie do strumienia ,a słonce do rozkoszy życiowych, które spotykają każdego człowieka. Jednakże zbyt częste korzystanie z przyjemności życia prowadzi do jego szybszego końca. Tak jak strumień wysycha z nadmiaru słońca, tak i życie człowieka, który ciągle tylko korzysta z...

Ostatnie wyszukiwania