plik doc

GRUPA SPOŁECZNA


grupa społeczna - pewna liczba osób charakteryzująca się obiektywną, zewnętrznie postrzegalną wspólnotą pewnego typu (np. wspólnota krwi, wspólnota terytorium, wspólnota ideologii czy też wspólnota celu), strukturą i organizacją wewnętrzną, podobieństwem uczestników pod względem istotnej cechy (cech) związanej z udziałem w grupie oraz świadomością przynależności do grupy i jednocześnie świadomością odrębności od innych grup (świadomością \"my\"). Grupa społeczna stanowi system społeczny o...

plik DOC

pierwiastki bloku f

charektyerystyka pierwiastów bloku f
CHARAKTERYSTYKA BLOKU F 1. Pierwiastki bloku f Do bloku f zaliczamy pierwiastki wewnętrznoprzejściowe, które mają częściowo lub całkowicie zapełnioną podpowłokę f. Blok f tworzą dwie rodziny pierwiastków: lantanowce i aktynowce. Na rysunku 1 przedstawiono umieszczenie omawianych szeregów pierwiastków w układzie okresowym. Rysunek 1. Układ okresowy pierwiastków chemicznych [7] Nazwą lantanowce okre...

plik rtf

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć dla 4-5 latków w przedszkolu integracyjnym z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Projekt własny z edukacji integracyjnej. Modyfikacje programowe dla niepełnosprawnych układałam sama....
Blok tematyczny: Poznajemy przyrodę -Jesień: pokazywanie na wybranych przykładach ( np. jeż, wiewiórka, bocian) , jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy ( odlatują do ciepłych krajów, gromadzą zapasy, zasypiają) [Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej ws...

plik doc

Pedagogika przedszkolna

Specyfika i funkcjonowanie przedszkola niepublicznego
Specyfika i funkcjonowanie przedszkola niepublicznego. Osoby zainteresowane założeniem przedszkola niepublicznego powinny posiadać:  odpowiedni lokal, zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci i pracowników przebywającym na jego terenie. Wymagane są opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Straży Pożarnej oraz architekta z Urzędu Miasta lub Gminy. Przedszkola niepubliczne mogą być prowadzone przez osoby prawne lub fiz...

plik doc

socjologia edukacji

definicje socjologi edukacji
Grupa spoleczna jest to zbior jednostek pozostajacych ze soba w pewnych stosunkach. Miedzy czlokami grup moga wystepowac interakcje bezposrednie i posrednie. Kazda grupa musi spelniac 4 zasadnicze elementy: - interakcje miedzy czlonkami - wspolny cel lub cele - wspolne normy - truktura wewnatrz grupowa Bales - jego zdaniem zachowan czlonkow grupy wyrozniajacych 12 kategorii interakcji zawarl w 5 podstawowych problemach: - problem orientacj - oceny - ko...

plik odt

Aronson Elliot - "Człowiek istota społeczna"- Rozdz. 5

Jest to moja praca kontrolna z podstaw psychologii i socjologii. Różne przykłady uzasadniania zachowania.
Aronson Elliot - "Człowiek istota społeczna"- Rozdz. 5 "Uzasadnienie własnego postępowania" Różne przykłady uzasadniania zachowania: A - Sytuacja hipotetyczna - hipnotyzer i Sam Sam zostaje poddany sugestii posthipnotycznej w wyniku czego wykonuje szereg bezsensownych czynności: zakład płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze i bierze ze sobą parasol mimo, że jest ładna pogoda; następnie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,