plik doc

Insulina, heparyna

Insulina i heparyna
,?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?],?\-?\-?\-?\-?\-?Y,?P#?O"?O"?N!?P#?O"?O"?N#?N#?N#?N#?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?O"?O"?O"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?M"?L!?L!?O"?O"?O"?O"?N!?O"?O"?O"?O"?O"?O"?O"?O"?N"?O"?S$       X)?\,?]-?^,?^,?^,?^,?]+?]+?]+?]+?]+?]+?]+?]+?]+?]+?]+?]+?]+?]+?^,?]+?\,?]-?V(?Q# M!       L ?L? L       L       L       K??K??K...

plik pdf

"Zieleni się Ameryka" cz4.

Własne notatki z książki \"Zieleni się Ameryka\", która jest podstawową lekturą dla każdego studenta politologii.
~ - ..""IfttttttrtIIftt",,,,,,,,,,,,t,, "uli~I!i++IUlllIHIII"lt".'" "V,I\A ('\'\ -:\ ,c::"" \ ~,~D('V" 1,,("r"Y'l1 ~fO\lr}fJd s{v) ~.~~ o'{' 1~(Y.)o--1(Y"n«'O", )l"""r(V .C' "'O"j"J--:>CV'Q(VJ. 1 ~.'YVI9 ""\",o J l ~~~CV\~.., .ry-.oc>"">OcvJ ~~:(I ~'" ~~("v<""I ""~rs:;-.')-.qt\1ol,,,..")\ o('\o\y>Y-'Y,)~J ~~ ...q.,)",.",.\- ,""rtV ")O"~~~ O~1.s_VVI...

plik doc

Psychologia

Napewno sie przyda
KIERUNEK: RATOWNIK MEDYCZNY PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE Cieszyński J., Urazy układu ruchu, Urazy czaszkowo-mózgowe, Ratownik medyczny, Podręcznik pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003, s.80-81, Kokoszka A., Psychologia w pracy ratownika medycznego, w: Ratownik medyczny, Podręcznik pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003, s.5-8, Kokoszka A., Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych, w...

plik docx

Rekultywacja

takie tam bajerki

Lewandowski W. „Proekologiczne odnawialne źródła energii”

Gradziuk P. „Biopaliwa”

Mikielewicz J., Cieśliński J.T. „Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii”

Kabasch P. „Odpylanie i odpylacze”

Warych J. „Odpylanie gazów metodami mok...

plik pdf

nerwy czaszkowe

nerwy czaszkowe
Nerw 1 I II Miejsce wejścia lub wyjścia z czaszki 2 blaszka sitowa kanał wzrokowy szczelina oczodołowa górna szczelina oczodołowa górna V1 - szczelina oczodołowa górna V2 - otwór okrągły V3 - otwór owalny z mózgowia 3 Jądra początkowe ruchowe 4 przywspół 5 krańcowe czuciowe 6 Obszar unerwienia (receptor, efektor) 7 okolica węchowa błony śluzowej jamy nosowej siatkówka (pręciki i czopki) III dół międzykonarowy śródmózgowie, do przodu od wodociągu, na j. wysokości dodatk...

plik doc

szkoła środowiskowa

Szkoła środowiskowa
SZKOŁA ŚRODOWISKOWA Def. wg K. Czajkowskiego, J. Mikulskiego, M. Winiarskiego, J. Wołczyka szkoła środowiskowa to placówka dydaktyczno- wychowawcza, która przyjęła sobie rolę inspiratora i koordynatora poczynań i oddziaływań środowiska wychowawczego, współdziała z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, współpracuje z zakładami pracy, placówkami kulturalnymi, stosując odpowiednie formy działania organizuje dzieciom i młodzieży czas wolny, umożliwia kształtowanie zai...

plik pdf

"Zieleni się Ameryka" cz2.

Własne notatki z książki \"Zieleni się Ameryka\", która jest podstawową lekturą dla każdego studenta politologii.
""''''''''''''''''''''''''''''''n''''''tTI'''''~" ~,..,..",~..,.... ~--:--.._---_.. 1 ~("-=>.lf1"IJ~ od' ~g "':>r.r rJ" J o~~Qt~i ~~ ~,\NY'V>~.!"Js <",.4.t"'n.'? ~Cvv"'1I W"J.tllVlO:f.J I ~~rl)"'~') "'~CV'Oi"'-o "":'')1/<).1(''\ . h ,;?-'>o<""O$OrP-P . ~~'2. ~.9S0Jf .~'\J\ O~'OI~ I b "Q{"Iof->. PO? Q} ob~5' ~~ o~ ,~~~ ~1,.fo()J ~ ---("~ ~J ,~.gD~ I ~!~0""'f...

plik pdf

L01NEFiR

Lista 1 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
$?? 5R]ZL?]Dü?XNáDG\?UyZQD?? 5yZQDQLD?OLQLRZH??PDFLHU]?SU]HNV]WDáFHQLD?OLQLRZHJR /LVWD?QU?????PDWHPDW\ND???/ ' ?1(?)L5 $?? 5R]ZL?]Dü?XNáDG\?UyZQD?? $?? 5R]ZL?]Dü?XNáDG\?UyZQD?? ­ [? ? [? ? ? [? ? ­? [ ? ? \ ? ] ? ­[ ? \ ? ?] ? ° ° ° D ®? [ ? ? \ ? ? ] ? E ®? [ ? ? ] ? F ®? [? ? ? [? ? °? [ ? ? \ ? ] ?? ° ° \ ? ] ?? [? ? [? ?? ¯ ¯ ¯ ­? [ ? ? \ ? ] ? W ? ­? [ ? ? \ ? ] ? W ? ­? [ ? ? \ ? ] ? °? [ ? \ ? ] ? W ? °...

plik doc

Doswiadczalnictwo

Bloki 1-kier
LOSOWANE BLOKI- ZMIENNOŚĆ GLEBOWA JEDNOKIERUNKOWA - obserwacja j-ego obiektu w i-tym powtórzeniu - średnia doświadczenia - efekt i-tego powtórzenia (wpływ powtórzenia na warunki pomiaru, wpływ żyzności gl) - efekt j-ego obiektu (wpływ genotypu, odmiany) - błąd związany z daną obserwacją i= 1,2,3,?,r j= 1,2,3,?,k Źródło zmiennościLiczba stopni swobodySuma kwadratówŚredni kwadratFempFtablCałkowitark-1SSC->(,k-1,reszta)Powtórzeniar-1SSP-Obiektyk-1SSOBłądresztaSSE...

plik pdf

"Zieleni się Ameryka" cz5.

Własne notatki z książki \"Zieleni się Ameryka\", która jest podstawową lekturą dla każdego studenta politologii.
~~. : ",.... -.- -. - ~. -.- . c:-~ c:-t..." -, &..=..: --~.: >~-c...v'j _ c- -." ..". t..I".,,i :><.0 ,,,,,"c: +-"""~ --- _. - J.--_ . '...t-ve -~ tl -' ,., .I~ v~"'-1 'L c.~ .-d -..J "'.. (l !"~ !i r"""-"'.. oJ vV-c..~"'l'l s~~ ""~ t.t...e.U t"'"'O ~~...,'-?.. ~- ro Ic-O"'pc:. "'-'-'-I . ~ o~''j, "",,'...Jl~" .J.".t.~ I r.loG-~ ,..L..v."'-,f' I bc.~ ,"l...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,