plik doc

mikroekonomia

dochód, mikroekonomia, użyteczność
Dochód, różnica między przychodami osiąganymi w określonym czasie przez podmiot gospodarczy a kosztami ich uzyskania. Użyteczność krańcowa Użyteczność całkowita Informacje ogólne Użyteczność, korzyść, przyjemność lub satysfakcja osiągane przez konsumenta w wyniku konsumpcji dóbr lub usług, przydatność określonego dobra lub usługi albo ich zbioru (kombinacji, koszyka) do zaspokojenia potrzeb konkretnego konsumenta. Rozróżnia się użyteczność k...

plik doc

rynek pracy

Pojęcie rynku pracy, Polityka zatrudnienia,Bezrobocie jako zjawisko społeczne, Pojecie i status bezrobotnego
Spis treści 1. Pojęcie rynku pracy ……………….…………………………………………………. 3 2. Polityka zatrudnienia ….……………….……………………………………………… 6 3. Bezrobocie jako zjawisko społeczne .….…………………………………………...… 8 4. Pojecie i status bezrobotnego …….…………………………………………………... 10 5. Zasiłek dla bezrobotnych ………..……………………………………………………. 11 6. Usługi rynku pracy ………………..………………………...

plik doc

ekonomia matematyczna-wzory


Wykład 1 EKONOMIA MATEMATYCZNA jest to dyscyplina naukowa, która obejmuje różnorodne zastosowania matematycznych pojęć, metod i teorii w ekonomii, a zwłaszcza- w teorii ekonomii. Teorie: przedsiębiorstwa, oligopolu, równowagi konkurencyjnej, wzrostu gospodarczego. Korzyści: -bardziej precyzyjne formułowanie teorii -otrzymanie z teoretycznego punktu widzenia wyników czasami niemożliwych do otrzymania w matematyce - EKONOMIA MATEMATYCZNA jest matematyką stosowaną, „spółka” matematyki...

plik pdf

Usługi a handel w gospodarcce rynkowej

PLIK W FORMIE PREZENTACJI OPISUJĄCY ZALEŻNOŚĆ USŁUG A HANDLEM W GOSPODARCE RYNKOWEJ. PREZENTACJA PORUSZA ZAGADNIENIE MARKETINGU MIX, OUTSOURCINGU ORAZ OPISUJE CECHY HANDLU I KIERUNKI ZMIAN
Usługi a handel w gospodarce rynkowej 1 Usługi w gospodarce • Usługi w gospodarkach krajów rozwiniętych - w globalnym zatrudnieniu - w USA , w krajach skandynawskich 75-80% • w tworzeniu PKB 50 – 70%. W Polsce prawie 70% wartości dodanej całej gospodarki, dając przy tym miejsca pracy dla niemal 60% os...

plik docx

mikroekonomia

ćwiczenia z mikroekonomii

Xenofon opracował dzieło o iconomicos

Zakon Tempariuszy pierwsi finansiści

Prawo

Teologia                    były częścią ekonomii

Filozofia

Klasyczna ekonomia powstała w XVII XVIII w.

XIX w. ugrun...

plik doc

FINANSE PUBLICZNE

FINANSE PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE P.Gaudemet – Finanse publiczne, S.Owsiak – Finanse publiczne, Teoria i praktyka E.Denek,J.Sobiech,J.Wolniak – Finanse publiczne J.Głuchowski – Polskie prawo podatkowe...

plik doc

Marketing w handlu i usługach

ściąga
1) Pojęcie usług i uwarunkowania ich rozwoju Wg A. Payne usługa to każda czynność zawierająca w sobie element niematerialności, która polega na oddziaływaniu na klienta, zwraca uwagę na cechy usług, przedmioty, bądź nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu, a która nie powoduje przeniesienia prawa własności. Uwarunkowania rozwoju usług: a) czynniki popytowe: -potrzeby -środki pieniężne i poziom zamożności społeczeństwa -ceny usług -fundusze społeczne na ro...

plik doc

Platon - uczta + opracowanie

treść + opracowanie
Ekonomia - nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Podstawowe zagadnienia ekonomii [edytuj] Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów (wszystkich, gdyż wszystkie zasoby mają alternatywne zastosowanie i z definicji są w niedoborze) – które mogą mieć także inne, alternatywne, zastosowania – w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszłą,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,