plik doc

Wychowanie i kształcenie od starożytności do średniowiecza

praca zaliczeniowa z historii myśli pedagogicznej o wychowaniu i kształceniu od starożytności przez wczesne chrześcijaństwo i starożytność.
Wychowanie i kształtowanie dzieci i młodzieży od starożytności do nowożytności- analiza porównawcza. Wstęp do historii myśli pedagogicznej Wychowanie i kształcenie w starożytności Grecja Rzym Wczesne chrześcijaństwo a wychowanie i kształcenie Średniowieczny sposób wychowania i kształcenia Podsumowanie 1. Po...

plik doc

Religie starożytnej Grecji - konspekt

Konspekt lekcji
Z wizytą u bogów na Olimpie Scenariusz lekcji w kl. V szkoły podstawowej Czas trwania zajęć: 2 x 45 min uczeń pamięta: - pojęcia: mit, mitologia, dionizje, tragedia, komedia - głównych bogów greckich rozumie: - wyżej wymienione pojęcia - czym różniły się wierzenia mieszkańców starożytnego Wschodu od religii Greków potrafi: - prawidłowo operować pojęciami - opisać wygląd teatru greckiego - zaprojektować maskę oraz wykonać ją z różnych gatunków papieru - wyjaśnić...

plik doc

konspekt religia starożytnego egiptu

konspekt lekcji na temat religii starożytnych Egipcjan
Konspekt lekcji historii 1. Szkoła: Gimnazjum 2. Klasa: I 3. Temat: Wierzenia Starożytnych Egipcjan 4. Cele: a) uczeń po lekcji powinien znać: - pojęcia: religia politeistyczna, mumia, balsamowanie, piramida, sarkofag, „Księga Umarłych”, „sąd Ozyrysa”; - głównych bogów czczonych w starożytnym Egipcie: Re, Izydę, Amona, Horusa, Ozyrysa, Tota; - sposoby grzebania zmarłych obowiązujące u Egipcjan (mumie, balsamowanie ciała, pira...

plik doc

konspekt z prezentacji problemu prostytucji

konspekt z prezentacji problemu prostytucji
PROSTYTUCJA HISTORIA Historycznie prostytucja określana jest mianem "najstarszego zawodu świata”. najbogatsze doniesienia na temat jej praktykowania pochodzą ze starożytnej Grecji i Chin. PROSTYTUCJA Od najdawniejszych znanych czasów zajmowały się, bądź z powodów religijnych, bądź rodzinnych czy materialnych, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Jej występowanie poświadczone jest w tekstach starożytnych cywilizacji: Bliskiego Wschodu (Np. Me...

plik pdf

Historia wychowania

historia wychowania
Historia wychowania Parę uwag wstępnych Zamieszczony niżej tekst jest swoistym repetytorium wiedzy z historii wychowania, jaka zwykle w tym, lub w podobnym zakresie, jest aplikowana studentom studiów pedagogicznych w przekonaniu, że tworzyć będzie swoistą podwalinę dla budowy szeroko rozumianej kultury pedagogicznej przez ukazanie zarysu dziejów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w różnych okresach historycznego rozwoju naszej europejskiej cywilizacji, a więc o...

plik doc

W państwach starożytnego wschodu - konspekt

Konspekt lekcji
W państwach starożytnego wschodu - lekcja powtórzeniowa Scenariusz lekcji Klasa 1 gimnazjum Dział: Starożytny Wschód. I. Założenia metodyczne. Cele dydaktyczno - wychowawcze: - usystematyzowanie wiedzy uczniów, - zachęcenie ich do aktywności i rywalizacji. Metody: - gra dydaktyczna w formie quizu "1 z 10". Środki dydaktyczne: - tablica szkolna do zapisywania punktacji, - zestawy pytań przygotowane przez nauczyciela, - kartony z napisami informującymi, który etap...

plik doc

KRYSTYNA KLESZCZOWA- Echa wierzeń przedchrześcijańskich

Krystyna Kleszczowa- Echa wierzeń przedchrześcijańskich w staropolskim słownictwie
Krystyna Kleszczowa (Katowice) Echa wierzeń przedchrześcijańskich w staropolskim słownictwie W ierzenia pogańskie to zagadnienie natury interdyscyplinarnej i w konstruowanie obrazu religii przedchrześcijańskiej zaangażowane są różne dyscypliny naukowe, takie jak: historia, archeologia, etnografia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, folklorystyka, a także ? lingwistyka. Warto podkreśl...

plik doc

Terroryzm -podstawowe pojęcia

Wybrane aspekty zwalczania terroryzmu-podstawowe pojęcia związane z terroryzmem
Słowo “terror” weszło w użycie w czasach Rewolucji Francuskiej po 1789 roku. Oznaczało wówczas “twardą”, krwawą politykę wobec wszelkich, prawdziwych i domniemanych “wrogów ludu.” Spopularyzowane zostało w czasie w czasie rządów jakobinów, którzy sami je nazwali “terrorem.” Prostą dystynkcję między terrorem a terroryzmem zwięźle wyraził Frederick Hacker, określając terror jako przemoc rządzących, legalnych org...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,