plik doc

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa

ważne informacje o lekturze
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, przedmowa ks. Jana Twardowskiego. W 1545 roku ukazał się jej pierwszy anonimowy przekład; Ks. Jakub Wujek tłumaczył ją w 1571 roku; Poeta Stanisław Grochowski przełożył ją wierszem w 1611 roku (Twardowski pisze, że jednak forma wierszowana nie jest najlepsza); św. Franciszek Salezy mówił, że książka Tomasza a Kempis więcej nawróciła i uświęciła ludzi, niż zawierała liter; św. Ignacy Loyola uważał ?Naśladowa...

plik doc

USTNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI-HISTORIA

opracowane niektóre z zagadnień na maturke ustną starą;)
STARA MATURA ZROBIONE ZAGADNIENIA Z NUMERKAMI PRZED!!!!!! 16.Architektura romańska w Polsce rozwijała się od czasu odbudowy państwa przeprowadzonej przez Kazimierza Odnowiciela, czyli od ok. 1050 do ok. 1250. Jej początki sięgają jednak starszej kamiennej architektury wczesnopiastowskiej z czasów Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Znaczny wpływ wywierały na nią tradycje przyniesione przez przybywających do kraj...

plik doc

Skład i funkcje krwi

Skład i funkcje krwi-referat biomedyka
ŁUŻYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W ŻARACH im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania- ćwiczenia Prowadząca: mgr Zofia Szarejko- Michalska Temat referatu: Układ krwionośny i limfatyczny ? skład i funkcje krwi Opracowała: Monika Melska grupa ?A?1 Żary 12.12.2009r. Krew jako swoista odmiana tkanki łącznej w postaci...

plik doc

Karol Wielki


KAROL WIELKI (742-814) panował 46 lat, od 768 r. Powstające pod jego panowaniem państwo frankońskie, o ustroju wczesnofeudalnym, stale powiększało swoje granice. Karol Wielki sam brał udział w ponad 50 wyprawach podbijając dziesiątki różnych plemion i narodowości. Na olbrzymim terytorium państwa starał się prowadzić rządy centralistyczne. Czynnikiem jednoczącym państwo w jeden organizm było chrześcijaństwo. Niestety na skutek niskiego poziomu moralnego i umysłowego miejscowego duchowieńst...

plik docx

Kościół a media

Media w nauczaniu Kościoła

KOŚCIÓŁ A MEDIA

1. Okres moralizatorsko obronny (1831 1922)

a) Pontyfikat Grzegorza XVI (1831 1846)

Co mówił o mediach?

Oskarżał prasę o buntowanie społecze...

plik doc

Średniowiecze - typy szkół

Szkoły: 1)Parafialne 2)Katedralne 3)Klasztorne 4)Kolegiackie wychowanie rycerskie, wychowanie rzemieślników,
Średniowiecze- typy szkół W roku 476 upadło Cesarstwo zachodnio- rzymskie. Szkoły: 1)Parafialne 2)Katedralne 3)Klasztorne 4)Kolegiackie W wieku XII-XIII powstały szkoły miejskie, w których kształciła się młodzież kupiecka. Najwyższym krajowym zwierzchnikiem szkolnym był arcybiskup i synod, zaś w diecezji biskup i kapituła. Szkoły klasztorne podlegały opatowi. Ani bi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,