plik docx

ALS i BLS

Resuscytacja krążeniwo oddechowa u dorosłych i u dzieci, AED

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) jest zespołem zabiegów, których zadaniem lub skutkiem jest przywrócenia podstawowych objawów życia tj. co najmniej krążenia krwi i oddychania.

Obecnie wyróżnia się dwa algorytmy postępowania w zależności od zaawansowania i dostępnych środków. BL...

plik docx

BLS i ALS

Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dososłych i u dzieci, użycie AED

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) jest zespołem zabiegów, których zadaniem lub skutkiem jest przywrócenia podstawowych objawów życia tj. co najmniej krążenia krwi i oddychania.

Obecnie wyróżnia się dwa algorytmy postępowania w zależności od zaawansowania i dostępnych środków.

plik pdf

Algorytm BLS u dziecka

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci (Ratownicy medyczni z obowiązkiem udzielenia pomocy)
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci Wołaj o pomoc (Ratownicy medyczni z obowiązkiem udzielenia pomocy) Udrożnij drogi oddechowe NIE ODDYCHA PRAWIDŁOWO? 5 oddechów ratowniczych Nadal nie reaguje? (brak oznak krążenia) 15 uciśnięć klatki piersiowej 2 oddechy ratownicze Po 1 minucie RKO zadzwoń 112 lub narodowy numer ratunkowy 997 (przyp. tłum.) NIE REAGUJE? Ryc. 6.1. Algorytm BLS u dzieci...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,