plik pdf

Algorytm BLS u dziecka

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci (Ratownicy medyczni z obowiązkiem udzielenia pomocy)
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci Wołaj o pomoc (Ratownicy medyczni z obowiązkiem udzielenia pomocy) Udrożnij drogi oddechowe NIE ODDYCHA PRAWIDŁOWO? 5 oddechów ratowniczych Nadal nie reaguje? (brak oznak krążenia) 15 uciśnięć klatki piersiowej 2 oddechy ratownicze Po 1 minucie RKO zadzwoń 112 lub narodowy numer ratunkowy 997 (przyp. tłum.) NIE REAGUJE? Ryc. 6.1. Algorytm BLS u dzieci...

plik docx

ALS i BLS

Resuscytacja krążeniwo oddechowa u dorosłych i u dzieci, AED

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) jest zespołem zabiegów, których zadaniem lub skutkiem jest przywrócenia podstawowych objawów życia tj. co najmniej krążenia krwi i oddychania.

Obecnie wyróżnia się dwa algorytmy postępowania w zależności od zaawansowania i dostępnych środków. BL...

plik docx

BLS i ALS

Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dososłych i u dzieci, użycie AED

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) jest zespołem zabiegów, których zadaniem lub skutkiem jest przywrócenia podstawowych objawów życia tj. co najmniej krążenia krwi i oddychania.

Obecnie wyróżnia się dwa algorytmy postępowania w zależności od zaawansowania i dostępnych środków.

Ostatnie wyszukiwania