plik doc

Arystoteles


ARYSTOTELS Arystoteles /384-322 p.n.e./ Uczeń Platona. Arystoteles nazywa się Stagirytem, nazwa pochodzi od miejsca urodzenia, czyli od miasta Stagir. Przybył do Aten ,został uczniem akademii platońskiej, pozostał w niej do śmierci Platona a potem, gdy obniżył się poziom naukowy, Arystoteles odszedł i założył własną szkołę, nosiła nazwę gimnazjum ,druga nazwa szkoły; szkoła perypatycka /uczono się spacerując/. Podział dzieł Arystotelesa: Dzieła zostały podzielone przez Andronikosa z Rod...

plik doc

Szkolnictwo w starożytności Sokrates,Platon,Arystoteles,Kwintylian

Przedmiot: Historia wychowania i myśli pedagogicznej wykłady 1-4 notatki z wykładów Sokrates,Ksenofont,Platon,Arystoteles,Kwintylian,rozumienie wychowania (paidei), podział duszy na 3 części,indukcja, dedukcja, szkoła gramatyczna i retoryczna
Historia wychowania i myśli pedagogicznej Wykład 1, 2, 3, 4 Zagadnienia: Grecja Ateny Ksenofont Mowa sokratyczna Rozumienie wychowania (paidei) przez Platona Nauki humanistyczne i niehumanistyczne i zawody Aryst...

plik doc

Poetyka Arystoteles


Poetyka Arystoteles I Wyjaśnienie przedmiotu wykładu. O: epopei, tragedii, komedii, dytyrambie (a nawet muzyka, taniec) ? sztuki mimetyczne. 3 różnicujące czynniki, które decydują o sztuce naśladowania: środki, sposób naśladowania, przedmiot. Posługują się (1) środkami: rytmem, słowem, melodią. Problem z literaturą ? czy można wspólną nazwą objąć utwory zupełnie różnych miar? Dialogi, traktaty naukowe ? to literatura? Słuszny podział: poeci elegijni ? poeci epiccy? ? wted...

plik doc

Arystoteles i platon

informacje.
ARYSTOTELES (384-322 p.n.e.) Arystotelesa znamy jako badacza, twórcę podstaw przyrodoznawstwa, logika, filozofa, ?mistrza ludzi światłych". Jako pedagog jest on jednak znacznie mniej znany. Historycy bowiem niewiele interesowali się tym, co Arystoteles powiedział o edukacji. Znamienna jest pod tym względem opinia wyrażona przez H.J. Marrou w jego Historii wychowania w starożytności: ?Prace Arystotelesa poświęcone edukacji nie wydają mi się tak oryginalne i twórcze, jak prace P...

plik doc

?Zderzenie etycznej teorii Arystotelesa z rzeczywistością przedstawion


?Zderzenie etycznej teorii Arystotelesa z rzeczywistością przedstawioną w utworach wielkich antycznych tragedii? Kompleks Fedry Fedra pożąda swojego pasierba Hippolyta. Kobieta czuje się niewinna, ponieważ sądzi, że trapi ją potworna choroba. Uważała swoją dolegliwość jako moralnie wstydliwą, haniebną i szpetną. ?Wbrew woli grzeszą, lecz jednak grzeszą? Z drugiej strony pożądającą Fedre męczą wyrzuty sumienia. Rodzi się kłopot...

plik doc

mimesis, sztuki naśladowcze, katharsis- Arystoteles, Platon

jak wyżej
1. Pojęcie "mimesis" u Platona i Arystotelesa. Arystoteles przejął koncpecję mimesis od Platona, którego był uczniem. Mitosek: "W opinii potocznej mimesis kojarzy się z odtwarzaniem (odbiciem, obrazem, zwierciadłem itp.) rzeczywistości w dziele sztuki." Mimesis nie dotyczy jednak wiernego naśladowania czy raczej przenoszenia świata realnego do świata sztuki, a tworzenia jego analogonu (budowania postaci czy świata przedstawionego w sposób prawdopodobny, nie istnieją ale mogą is...

Ostatnie wyszukiwania