plik doc

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera ? patofizjologia, diagnostyka, leczenie.
Choroba Alzheimera ? patofizjologia, diagnostyka, leczenie. Średni czas życia człowiek uległ wydłużeniu, w krajach rozwiniętych żyje coraz więcej ludzi starszych i dlatego choroba Alzheimera staje się coraz większym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym. Jest jedną z najistotniejszych chorób ludzi w podeszłym wieku. Zapada na nią od 5 do 10% osób w wieku powyżej 65 lat. Powyżej 80 roku życia dotkniętych tą chorobą jes...

plik doc

Alzheimer


Część 1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O CHOROBIE ALZHEIMERA Charakretystyka choroby Alzheimera Co to jest choroba Alzheimera? ? Choroba Alzheimera polega na zwyrodnieniu tkanki mózgowej, które powoduje zanik komórek nerwowych (a nie pojawia się na skutek narastania zmian miażdżycowych naczyń mózgowych); objawia się to otępieniem - chory przestaje interesować się otoczeniem, traci pamięć, poczucie czasu i miejsca. Czy jest możliwe pewne, w czasie życia chorego, rozpoznanie choroby Alz...

plik doc

choroba Alzheimera


Pacjent z chorobą Alzheimera. Postępowanie pielęgniarskie. Choroba Alzheimera- Po raz pierwszy została opisana w 1907r. Przez niemieckiego histologa i neurologa Aloisa Alzheimera. Choroba Alzheimera- Jest to przewlekłe schorzenie, którego efektem jest nieodwracalne uszkodzenie tkanki mózgowej. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia. Otępienie- Wg. kryteriów WHO jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym, w którym za...

plik docx

piel. neurologiczne alzheimer i parkinson

opis chorów

Alzheimer i Parkinson piel. neurologiczne

alzheimer

  1. Polega na zwyrodnieniu tkanki mózgowe  która powoduje zanik komórek nerwowych
  2. Jest jednym z e schorzeń otępiennych obj: chory przestaje się interesować otoczeniem traci pamięć poczucie czasu i miejsca
  3. Obj o dużym stopniu sa podobne do obj miażdżycy tętnic mózgowych za wsz...

plik doc

Choroba Alzheimera

CHoroba,opis, przebieg, pielęgnacja i opieka
Historia choroby Alzheimera W 1907 roku Alois Alzheimer opublikował doniesienie "O swoistej chorobie kory mózgowej", które opisuje przypadek chorobowy 51-letniej Augusty D. Dr Alzheimer Pierwszym objawem była zazdrość skierowana przeciw mężowi, potem nastąpiło osłabienie pamięci, brak orientacji w mieszkaniu, chowanie i rozrzucanie przedmiotów. Po trzech latach choroby pacjentka nie rozpoznawała członków swojej rodziny i siebie, nie była w stan...

plik docx

Alzheimer

opis choroby, etapy

CHOROBA ALZHEIMERA

Choroba Alzheimera polega na zmianach zwyrodnieniowych w mózgu a dokładniej zaniku tkanki nerwowej. Postępujące stopniowo zaburzenia działania mózgu doprowadzają w efekcie do utraty pamięci, zdolności uczenia się, pojmowania, trzeźwego myślenia, oceny sytuacji, pogorszenia umiejętności komunikacyjnych i znaczne...

plik doc

opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera

...
Opieka nad pacjentem w chorobie Alzheimera Choroba Alzheimera jest zwyrodnieniową chorobą mózgu, której istota polega na postępującym otępieniu wraz z objawami afatycznymi, agnostycznymi i apraktycznymi. Otępienie jest zespołem spowodowanym przewlekłym, postępującym organicznym procesem chorobowym, w którym dochodzi do licznych zaburzeń wyższych funkcji korowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, Zdolność do uczenia się, język, zdolność do porównywania, oc...

plik docx

Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera

Proces pielęgnowania z praktyk z geriatrii

Wstęp  

Choroba Alzheimera jest procesem neurozwyrodnieniowym w mózgu, w którym dochodzi do zaniku neuronów i połączeń synaptycznych mózgowia. Charakteryzuje się: podstępnym początkiem, powolnym przebiegiem, stopniowym zanikiem pamięci, zaburzeniami orientacji i zachowania. Za przyczynę schorzenia podaje się wiele czynników: patologiczne zmiany w mózgu, uwarunkowania genetyczne, proces...

plik doc

Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera

Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera
L.p. POTRZEBY, PROBLEMY PIELĘGNACYJNE CEL OPIEKI PLAN OPIEKI REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKIPIELĘGNACYJNEJ 1. Chory staje się mniej samodzielny w zakresie samoobsługi i coraz bardziej bezkrytyczny w stosunku do tego, co robi dążenie do utrzymania jak najdłużej samodzielności w zakresie samoobsługi obserwacja stanu pacjenta, dostosowanie czynności opiekuńczo pielęgnacyjnych do jego możliwości; jeżeli porusza się samodz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,