plik doc

Aleksander Świętochowski

Notatki dla studentów polonistyki, zwłaszcza 2 roku o Aleksandrze Świętochowskim
Aleksander Świętochowski: Pleśń społeczna i literacka Pewnik: między literaturą a społeczeństwem istnieje silny związek, organizmy te oddziaływają na siebie, postęp w lit ma swoje wytłumaczenie w postępie społecznym, upadek społeczeństw odbija się cieniem w lit. Nie mniej pewne jest i to, że inicjatywa w rozwoju myśli leży po stronie literatury. Społeczeństwo i jego rozwinięcie umysłowe podkłada grunt dla...

plik doc

Aleksander Fredro , Dożywocie

Praca na romantyzm Analiza i interpretacja Dożywocia - Aleksandra Fredry.
Aleksander Fredro Dożywocie – analiza i interpretacja Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1773 u stóp Karpat , w Surochowie niedaleko Jarosławia w bogatej rodzinie szlacheckiej (niegdyś senatorskiej). Do Beńkowej Wiszni rodzice Aleksandra Fredry sprowadzili się w 1797. Nauki pobierał w domu rodzinnym, nigdy nie uczęszczał do szkół publicznych.2 stycznia 1806 roku w pożarze dworu w Beńkowej Wiszni zgi...

plik doc

Koncepcja pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego

Koncepcja pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego
Uniwersytet Wrocławski       Instytut Pedagogiki Koncepcja pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego                   Joanna Ryba Gr. 4       Aleksander Kamiński to postać wybitna w dziedzinie pedagogiki, ale także ceniona postać w środowisku harcerskim. To właśnie dzięki doświadczeniom z „harcerskiego szlaku” mógł stworzyć swoją własną koncepcję pedagogiczną....

plik doc

BILANS FUTURYZMU W UJĘCIU B.JASIEŃSKIEGO I A.WATA.

BILANS FUTURYZMU W UJĘCIU B.JASIEŃSKIEGO I A.WATA (XX-lecie międzywojenne)
Zag. 7. BILANS FUTURYZMU W UJĘCIU B.JASIEŃSKIEGO I A.WATA. FUTURYZM ? (łac. Futurum-przyszły)- kierunek, którego rozwój nastąpił głównie we Włoszech (1909r-pierwszy manifest futurystyczny ogłosił włoski poeta, Filippo Tomasso Marinetti w paryskim?La Figaro?) i w Rosji. Futuryzm znalazł najpełniejszy wyraz w poezji. Założenia futurystów: -całkowite zerwanie z przeszłością, bunt przeciw tradycji, -fascy...

plik doc

. ?PIECYK? WATA, JAKO PRZYKŁAD NADREALISTYCZNEGO ECRITURE AUTOMATIQUE.

. ?PIECYK? WATA, JAKO PRZYKŁAD NADREALISTYCZNEGO ECRITURE AUTOMATIQUE (XX-lecie międzywojenne).
9. PIECYK ALEKSANDRA WATA JAKO PRZYKŁAD NADREALISTYCZNEGO ECRITURE AUTOMATIQUE. ÉCRITURE AUTOMATIQUE ? [ekritür otomatik] teoria pisania automatycznego stworzona przez André Bretona, czołowego przedstawiciela nadrealizmu. Zapis ten polega na tworzeniu przypadkowych zdań i ciągów zdań, z zachowaniem zasad tradycyjnej składni. Termin został wynaleziony w dalszej fazie istnienia tego ruchu, al...

plik doc

. ?PIECYK? WATA, JAKO PRZYKŁAD NADREALISTYCZNEGO ECRITURE AUTOMATIQUE.

. ?PIECYK? WATA, JAKO PRZYKŁAD NADREALISTYCZNEGO ECRITURE AUTOMATIQUE (XXX-lecie międzywojenne).
ZAG. 9. ?PIECYK? WATA, JAKO PRZYKŁAD NADREALISTYCZNEGO ECRITURE AUTOMATIQUE. ECRITURE AUTOMATIQUE (zapis automatyczny) - rodzaj zapisu polegający na tworzeniu przypadkowych zdań i ciągów zdań, z zachowaniem zasad tradycyjnej składni, charakterystyczny dla twórczości surrealistów. Jego pomysłodawcą był André Breton (Drugi manifest surrealizmu, 1930), który za jego p...

plik doc

Dobro i zło

wypracowanie
DOBRO I ZŁO Od początku świata, od momentu poczęcia pierwszego człowieka na świecie istniało dobro i zło. Każdy człowiek w swoim życiu przechodził chwile, które zmuszają go do opowiedzienia się po którejś ze stron. Wybór jest często sprawą osobistą i dlatego stanowi zazwyczaj ogromny problem. Należy zauważyć, że również literatura od wieków stawiała swych bohaterów w sytuacjach wyboru. Chcąc zrozumieć postawy i postępowanie bohaterów poszczególnych epok literackich trzeba n...

plik doc

Dzikość i Zdziczenie. A.Nalaskowski

Materiał z ksiazki dzikość i zdziczenie
Dzikość i zdziczenie. Dzikość jest stanem naturalnym, stadium rozwojowym zwierząt, ludzi, społeczeństw. Dzikość jest pewnym punktem wyjścia dla ludzkości, gdy jeszcze wszystko tak naprawdę było przed człowiekiem, było do wynalezienia, do odkrycia, do poznania. W swoisty sposób jest pewnym pierwotnym, naturalnym stanem człowieka. Jak pisze prof. Nalaskowski Aleksander ?? głównym impulsem do wychodzenia z dzikości, a także do uznania zmiany...

plik docx

wstep do literaturoznawstwa

wstep do literaturoznawstwa

LITERATUROZNAWSTWO-dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów lit. oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie tej dyscypliny formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich. Można je dzielić na 3 zasadnicze działy: historię literatury, teorię oraz krytykę literacką.

plik doc

badania, w ,pielęgniarstwie


METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW Wyrosła z praktycznej działalności socjalnej. Stało się to na początku XIX w., kiedy to nieszczęście, bieda oraz ludzka tragedia przestały być postrzegane jako osobista sprawa osób nimi dotkniętych. Sama metoda pracy z przypadkiem nie jest jednoznacznie określonym sposobem postępowania i podlega ciągłej ewolucji. Można jednak wymienić kilka jej elementów konstytutywnych. Jest to: metoda bazująca na wiedzy, zrozumieniu i umiejętnym zastos...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,