plik rtf

AIDS - zespół nabytego niedoboru odporności

AIDS
AIDS-zespół nabytego niedoboru odporności. AIDS nazywamy zespół nabytego upośledzenia odporności.Nie jest to właściwie jedna choroba,a raczej stan organizmu,w którym nie jest on w stanie bronić się przed wieloma śmiertelnymi chorobami.AIDS wywołane jest wirusem HIV (wirus nabytego upośledzenia odporności).Jest końcowym stadium zakażenia tym wirusem,występujacym nawet kilkanaście lat po jego wniknięciu do organizmu.Choroba długo nie daje żadnych objawów.Dopiero w fazi...

plik doc

Interna AIDS i HIV

Praca z interny o Aids i HIV
Temat: Wyjaśnij: pojęcia AIDS, H IV. Przedstaw epidemiologię zakażenia H IV, przebieg kliniczny, rokowanie i leczenie. Omów profilaktykę AIDS.             AIDS to zespól nabytego niedoboru odporności. To ciężka choroba zakaźna układu immunologicznego. Wywołana jest przez ludzkiego wirusa upośledzenia odporności HIV. Wirus ten jest retrowirusem, czyli posiada enzym, odwrotną transkryptazę ( rewertazę ). Rewertaza dokonuje trans...

plik doc

dokumentacja medyczna

AIDS
DOKUMENTACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ Informacje o warunkach rozpoznania problemu, wykorzystanie: Narzędzi badawczych, wskazanie źródeł i metod zbierania danych do potrzeb edukacji - wywiad z uczniem,       analiza dokumentacji ucznia,       rozmowa z pielęgniarka szkolną, Postawienie diagnozy – wyłonienie problemu pacjenta/ rodziny w zakresie samoobserwacji, samokontroli, samopielęgnacji. Deficyt wiedzy w zakresie istoty AIDS i profilaktyki....

plik odt

Odporność swoista i odporność nieswoista. AIDS

Praca semestralna na kierunku opiekun medyczny. Praca oceniona na -5.
Organizm ludzki jest narażony na atak szkodliwych drobnoustrojów tj:       toksyny       wirusy       bakterie przed tymi atakami chroni nas układ odpornościowy. Układ odpornościowy jest to zespół tkanek i cząsteczek, których zadaniem jest utrzymanie wewnętrznego środowiska organizmu poprzez eliminację i niszczenie szkodliwych drobnoustrojów za pomocą przeciwciał. Przec...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,