plik doc

Erikson - Fazy rozwoju

Osiem faz rozwoju osobowości człowieka wg Eriksona
EMAT: Rola kryzysu w rozwoju człowieka – szansa czy zagrożenie? Na przykładzie teorii rozwoju psychospołecznego Eriksona. Plan pracy: 1.Pojęcie kryzysu i przedstawienie czym jest i na czym polega teoria Erika Eriksona. 2.Osiem faz kryzysu w rozwoju człowieka. 3.Zakończenie. Słowo „kryzys” wydaje się być jednym z najczęściej używanych w naszych czasach pojęć. Być może jest tak dlatego, że codzienność dostarcza wielu okazji do tego, by s...

plik doc

faza 5-6 eriksona

krótki opis fazy 5 i6 eriksona
Faza 5 Tożsamość vs. Niepewnośc roli Tożsamość wg T. Hejnickiej- Bezwińskiej- cechy wyróżniające jednostki lub/i grupy, określające kim lub/i czy jest dana jednostka i grupa społeczna i w jakim uniwersum symbolicznym odnajduje sesny i znaczenia zapewniajace wewnetrza spójność. Erikson uważał, że podstawowy kryzys okresu adolestencji polega na odkrywaniu przez jednostkę jej prawdziwej tożsamości, wśród zamętu, będącego rezultatem pełnienia wielu różnych r...

plik odt

afazja

Podstawowe informacje o afazji
A F A Z J A Terminem afazja określa się częściową lub całkowitą utratę umiejętności posługiwania się językiem, spowodowaną uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych. Można powiedzieć, że jest to właściwie utrata częściowa lub całkowita znajomości języka, jego rozumienia i nadawania, występują również trudności w jego ponownym nauczeniu się. Przyczyny utraty mowy mogą być różne, ale do najczęstszych należą :       choroby naczyniowe...

plik pdf

modele cykliczno - fazowe

modele cykliczno - fazowe wg Anny Brzezińskiej
Modele cykliczno – fazowe – Anny Brzezińskiej wg Podstawowe pojęcia: transformacja doświadczenia i cykl rozwoju Fazy w cyklu: progresu, plateau, regresu i kryzysu Nowe doświadczenia mogą zmieniać jakość doświadczenia wcześniej opanowanego, mogą je przekształcać, nadawać nową formę. Modele cykliczno-fazowe Zasada H.Wernera – aktywność człowieka w różnych obszarach wykazuje tendencję do oscylowania między biegunami progresji i regresji Rozw...

plik doc

fazy rozwoju i funkcje rysunku dziecka

fazy rozwoju i funkcje rysunku dziecka
Rysunek dziecka przechodzi wiele zmian. Na samym początku, gdy dziecko jest na etapie tzw. wieku przedszkolnego rysuje dla samej przyjemności ruchu. Rysunki wtedy przedstawiają przeważnie zygzaki, linie proste, spirale, kropki, etc. Jest to okres tzw. bazgroty. Dziecko w okresie tym rysuje wszędzie, gdzie tylko może pozostawić jakiś ślad. Po ukończeniu dwóch lat maluch gryzmoli nie odrywając dłoni od kartki. Rysowane przez niego linie przybierają mniej...

plik doc

Starość jako faza życia

Starość jako faza życia
Beata Pietrzak PS III Starość jako faza życia Faza starości to końcowy etap w życiu człowieka rozpoczynający się wraz z osiągnięciem określonego ,,progu starości?. Jest dynamicznym i synergicznym związkiem procesów biologicznych i psychicznych oraz zmian w sferze społecznej aktywności jednostki. Starość i starzenie się jest procesem nieuchronnym i wpisanym w życie ludzkie. Polega na akceptowaniu ludzkiej osobowości i własnego życia dzięki mądremu z...

plik doc

Fazy rozwojowe zbóż

Fazy rozwojowe zbóż
1)rodzaje i podzial orek 2)susza fizjologiczna 3)siedlisko i czynniki siedliska 4) fotoperiodyzm 5)płodozmian dwu albo czteroetapowy 6)własciwosci agronomiczne 7)struktura gruzełkowata gleby 1)struktura gruzelkowata gleby: definiowa na jako rodzaj i sposób wzajemnego wiazania oraz przestrzennego ukaldu elementow czastek fazy stalej i glebowej.jedne z ważniejszych i decydujących o żyzności ,urodzajności gleb.Stan w którym gleba skada się ze zlepkow zwanych gr...

plik doc

brak tytułu ponieważ notatka jest zbyt obszerna, odsyłam do opisu :)

Kiełkowanie, Fotorespiracja, Charakterystyczne cechy wody, Transport aktywny, Transport bierny, Gospodarka wodna roślin, Bilans wodny, FAZA JASNA, FAZA CIEMNA, C4,Oddychanie komórkowe, GLIKOLIZA , CYKL KREBSA, Łańcuch oddechowy, RE, jądro kom.
Kiełkowanie (germinacja) ? zespół procesów zachodzących wewnątrz nasienia, które prowadzą do aktywacji zarodka. Rozpoczęcie wzrostu siewki jest zakończeniem kiełkowania i rozpoczęciem następnej fazy rozwojowej. Makroskopowym objawem zakończonego kieł...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,