plik doc

Psychologia społeczna wstęp.

Może się przydac
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. Konwersatoria numer 1. Zagadnienia z psychologi społecznej. 1. Człowiek istota społeczna 2. Konformizm i czynniki określające go 3. Grupa - system interakcji 4. Poznanie społeczne i dystans poznawczy. 5. Procesy emocjonalne i wrażliwość interpersonalna ( efekty miłości) LITERATURA E. Aron son - Człowiek istota społeczna R. Brown - Procesy grupowe dynamika wewnętrzna i metody grupy R.Cialdini - Wywieranie wpł...

plik doc

polska poezja świecka XV w.

polska poezja świecka XV w. Notatka sporządzona do wydania Biblioteki narodowej
Rozwój poezji w Polsce do XV w. Tzw. Poezja ?ludowa? (nie zaliczana do dziejów literatury polskiej ? twórczość praktycznie nie znana) Poezja polsko ? łacińska (patrz notatka z poezji łacińskiej) Poezja polska (najstarsza ?Bogurodzica?, głównie utwory kościelne) Polska poezja świecka XV w. Świecka? Żywioł świecki miesza się z elementami religijnymi Utworów stosunkowo niewiele (b...

plik doc

Emocje cztery rodzaje

Charakterystyka emocji uniwersalnych
8. Scharakteryzuj istotę emocji uniwersalnych i wymień cztery ich rodzaje. Źródłem emocji i uczuć jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlającą go rzeczywistość ustosunkowuje się do niej: cieszy się, martwi, kocha, smuci, gniewa, cierpi. To przeżywanie stosunku do otoczenia, jak również do siebie samego nazywamy emocjami i uczuciami. Procesy emocjonalne bywają regulatorami stosunków między człowiekiem a otoczeniem. Dzięki proces...

plik doc

mnamotechniki

jak polepszać pamięć
9. Opisz sposoby polepszania pamięci- mnemotechniki. Jak się efektywnie uczyć? -mnemonista- to człowiek wykazujący zadziwiająco wysoki poziom pamięci dzięki posługiwaniu się specjalnymi technikami pamięciowymi. Znany mnemonista S., badany przez Aleksandra Łurię, miał praktycznie ograniczoną pamięć tego, czego nauczył się w laboratorium. K. Anders Ericsson i jego współpracownicy wykazali, że na mnemonistów można wyćwiczyć zwykłych ludzi. W celu zwiększenia zapamiętywan...

plik pdf

Zaawansowana mechanika kwantowa

Wstęp do teorii przestrzenii Hilberta

ZAAWANSOWANA MECHANIKA KWANTOWA: WSTĘP DO TEORII PRZESTRZENI HILBERTA

Ł. Derkacz1 , R. Olkiewicz IFT UWr., 2005

1

Uwagi i dostrzeżone błędy w notatkach prosze kierować na adres: nikko@ift.uni.wroc.pl

1

Przestrzenie Hi...

plik doc

BD "biblioteka"


III rok: Systemy i Sieci Komputerowe Temat: ?Biblioteka uczelniana?. Wstęp Baza danych ?biblioteka uczelniana? ma służyć do obsługi studentów uczących się w szkole wyższej. Jako platforma działania został wybrany system operacyjny Microsoft Windows, PowerDesigner 12 oraz baza danych Microsoft Access 2000. Wybór tych narzędzi programistycznych został podyktowany nie tylko ich dostępnością, ale przede wszyst...

plik doc

piekło to inni

można zajrzeć ;)
Po prawej stronie u góry (?) 13 1(?)44 op ŚCIŚLE TAJNE z 5. III 40 r. Po lewej stronie u góry ZSRR LUDOWY KOMISARIAT SPRAW WEWNĘTRZNYCH MARCA z 1940 r. Nr 794/2(?) MOSKWA Pośrodku: KC WKP (b); dla towarzysza STALINA W obozach NKWD ZSRR dla jeńców wojennych i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej przetrzymywana jest wielka liczba byłych oficerów armii polskiej, byłych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, członków polsk...

plik doc

prawo karne skarbowe

...
Zagadnienia – PRAWO KARNE SKARBOWE – dr Igor Zduński       Pojęcie, znaczenie i funkcje prawa karnego skarbowego. Prawo karne skarbowe – stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego wyodrębnioną ze względów przedmiotowych, regulujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny godzące w interes finansowy państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo wspólnot europejskich oraz postępowanie w sprawach karnych skarbowych i postępowanie wykonawcze dotyczące wydanych...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,