plik docx

Dojrzałość szkolna

Referat na temat dojrzałości szkolnej dzieci

Dojrzałość szkolna

 

Problematyka dojrzałości nie jest odkryciem naszych czasów. Od tak dawna, od jak dawna istnieje człowiek wychowujący swe potomstwo, istniał problem dojrzałości do zadań jakie dorośli przed nim stawiali. Już w czasach najdawniejszych wystąpiła konieczność nabywania przez dz...

plik doc

Zachowania zdrowotne

Zachowania biopozytywne oraz bionegatywne.
ZACHOWANIA PROZDROWOTNE I ANTYZDROWOTNE ADOLESCENTÓW       WSTĘP       Zachowania zdrowotne mogą mieć pozytywny albo negatywny charakter, pierwsze służą zdrowiu, i przynoszą wymierne korzyści, a te drugie mogą prowadzić do choroby. To, jaki jest człowiek pod względem zdrowotnym wyraża się w jego zachowaniu. Mając powyższe zachowania na uwadze, wyróżnia się:       zachowania prozdrowotne (biopozytyw...

plik doc

gotowość szkolna

gotowość szkolna
Gotowość szkolna Gotowość szkolna to poziom rozwoju dziecka potrzebny do podjęcia działań, związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. Według psycholog M. Przetacznik "dojrzałość szkolna to zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych w okresie pierwszych 6 lat życia, które umożliwiają dziecku przystosowanie się do nauki w szkole". Natomiast W. Okoń twierdzi, iż "dojrzałość szkolna to inaczej gotowość szkolna, to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju...

plik doc

trend sekularny

Biomedyka, trend sekularny, akceleracja
TREND SEKULARNY AKCELERACJA [łac.], psychol. 1) Zjawisko przyspieszania się naturalnego tempa rozwoju dzieci i młodzieży w kolejnych pokoleniach (tzw. trend sekularny); dotyczy gł. rozwoju fiz. i przejawia się osiąganiem w coraz wcześniejszym wieku określonych etapów rozwojowych i wskaźników dojrzałości (m.in. wcześniejsze ząbkowanie, szybszy postęp procesów kostnienia, intensywniejszy przyrost wysokości i wagi ciała, wcześniejsze dojrzewanie płcio...

plik doc

geriatria

II rok pielęgniarstwa
GERIATRIA KLINIKA – WYKŁAD 1       dr. Urszula Kwapisz UWARUNKOWANIA PSYCHOSPOŁECZNE STAROŚCI MECHANIZMY STARZENIA SIĘ – WSPÓŁCZESNE TEORIE Biologiczne aspekty starzenia się: I. Teorie genetyczne       teoria sumowania się błędów       neurogenna teoria starzenia       teoria zegara molekularnego Wg. Brocklenhust starzenie jest : kontynuacja programu różnicowania ze śmiercią, ma wartości ewol...

plik doc

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów literackic

wypracowanie
Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego. Postacie bohaterów wykreowanych przez twórców romantycznych oraz poznanych w dziełach Stefana Żeromskiego, budzą podziw niezwykłym heroizmem moralnym. Dążąc do realizacji wzniosłych celów politycznych i społecznych, wykazują maksymalizm etyczny. Dla swoich idei gotowi są do najwyższych poświęceń nie tylko szczęścia osobistego, ale również życia. Niezwykłe biografie tych nieprzeciętnych bohat...

plik doc

Czeslaw Milosz i Zbigniew Herbert, wielcy wspolczesni morali

wypracowanie
Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - wielcy współcześni moraliści. Literatura współczesna często bywa nazywana "literaturą katastroficzną", znaczy to, że przedstawia ona zagrożenia, jakie niesie z sobą cywilizacja i neguje wartość sztuki. Sądy te są uzasadnione, ale nie mogą się one odnosić do całej literatury. Nie wszyscy twórcy współcześni są "katastrofistami", nie wszyscy piszą o upadku wartości moralnych i niebezpieczeństwach rozwoju techniki cywilizacyjnej. W poezji...

plik doc

psychologia rozwojowa

psychologia rozojowa II semestr
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA I OSOBOWOŚCI 20.IX.2009 Czynniki wpływające na rozwój człowieka. zadatki wrodzone ? to z czym się rodzimy oddziaływanie środowiska własna aktywność ? na ile człowiek chcę się rozwijać wychowanie i samowychowanie ? pewne oddziaływania na zachowanie zmienia się np. małe dziecko możemy postawić do kąta a dorosłego już nie Kryteria podziału na okresy rozwojowe. sposób i poziom orientacji w otoczeniu rodzaj głównej...

plik doc

podstawowe funkcje grupy rówieśniczej

podstawowe funkcje grupy rówieśniczej
Grupy rówieśnicze powstają samorzutnie, „w rezultacie spontanicznej aktywności zabawowej oraz samodzielnego rozwijania dążeń i celów”1. Obecne są właściwie od zawsze. Składają się z osób w zbliżonym wieku, ich liczebność jest nieduża, zazwyczaj są krótkotrwałe. Pełnią one wiele różnorakich funkcji. Jedną z nich jest rola wychowawcza owych grup. „Według F. Znanieckiego, grupy rówieśnicze pełnią dwojaką funkcję: 1) młodzież wyraża w nich to, czego się...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,