plik doc

Niepełnosprawnaść - stany lęku

praca zaliczeniowa jak w temacie - terapia zajęciowa
Choroba i niepełnosprawność jest jednym z najbardziej niepożądanych zjawisk w życiu i rozwoju człowieka, narusza sferę życia psychicznego i społecznego, może zaburzać różne procesy i funkcje. Wyłącznie medyczne podejście do pacjenta, bez uwzględnienia jego psychicznych odczuć i nastawień może nie dać oczekiwanych efektów. Zmiany chorobowe mogą obniżyć sprawność intelektualną chorego, zaburzać równowagę nerwową i koordynację ruchową. W nie...

plik doc

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu.
Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu (BN 249) oprac. Janina Kulczycka-Saloni, red. J. Pisowiczowa, Wrocław 1985 MŁODOŚĆ POZYTYWIZMU Piotr Chmielowski, Młode siły Piotr Chmielowski (1848-1904) – krytyk literacki, publicysta, historyk literatury i kultury, współpracownik wielu czasopism warszawskich jako recenzent i sprawozdawca ruchu wydawniczego, jeden z najbardziej konsekwentnych i świadomych bojowników pozytywistycznego pr...

plik doc

Indywidualny Program Resocjalizacji

jak sie pisze ipr
INDYWIDUALNY PROGRAM RESOCJALIZACJI:  Zakład prowadzi proces resocjalizacji wychowanka z uwzględnieniem oferty resocjalizacyjnej zakładu oraz w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji, opracowany przez pedagoga przy współudziale wychowanka, psychologa i innych pracowników zakładu. Indywidualny plan resocjalizacji obejmuje w szczególności: 1) rodzaje i formy oddziaływań resocjalizacyjnych, do których wychowanek zostanie włączony, z podaniem przewidywanego czasu ich...

plik doc

"Ferdydurke" Gombrowicza

Notatka o tym utworze.
Bohater ?Ferdydurke?- 30 letni pisarz - jest stale niezrozumiany i prześladowany przez krytykę. Ktoś nasyła na niego belfra, który ocenia jego książkę niczym uczniowskie wypracowanie i zadaje pytania z języka polskiego. Ponieważ pisarz nie wypada zadowalająco, belfer postanawia skierować go do szkoły, która powtórnie zdziecinnia, czyli ?upupia? dorosłych. Od tej pory przeżywa swe przygody jako 17-letni Józio. W szkole wszystko działa tak, by odebrać uczniom moż...

plik docx

stres psychologiczny

Stres jest specyficznym rodzajem doświadczenia emocjonalnego, któremu psychologowie poświęcają wiele uwagi. Nowoczesne, zindustrializowane społeczeństwo narzuca naszemu życiu szybkie, gorączkowe tępo. Mamy zbyta mało czasu dla rodziny i na rozrywki. Jedna

Stres psychologiczny i sposoby radzenia sobie

...

plik doc

KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE

Najważniejsze informacje o koncepcjach psychologicznych człowieka.
Koncepcje psychologiczne człowieka" to książka w której Kozielecki przedstawił różne koncepcje człowieka w świetle psychologii i pedagogiki (opisując ich zastosowanie w szkolnictwie). Kozielecki opisał cztery koncepcje człowieka. Pierwsza z nich to koncepcja behawiorystyczna. Behawioryzm akcentuje wpływ środowiska zewnętrznego na człowieka i podkreśla możliwości manipulowania, sterowania człowiekiem. Zachowanie człowiek...

plik doc

postawa młodzieży wobec ludzi starszych


Postawy młodzieży wobec osób starszych Prawie, co drugi dorosły Polak zna osobiście kogoś, kto z racji starszego wieku ma trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynności takich jak załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, sprzątanie, przygotowywanie posiłków. Ubieranie się czy dbałość o higienę osobistą. Najbardziej życzliwe są trzy kręgi społeczne: rodzina, sąsiedzi i - nieco rzadziej - wspólnota parafialna. Dostrzega się w tych śro...

plik doc

postawa młodzieży wobec ludzi starszych


Postawy młodzieży wobec osób starszych Prawie, co drugi dorosły Polak zna osobiście kogoś, kto z racji starszego wieku ma trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynności takich jak załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, sprzątanie, przygotowywanie posiłków. Ubieranie się czy dbałość o higienę osobistą. Najbardziej życzliwe są trzy kręgi społeczne: rodzina, sąsiedzi i - nieco rzadziej - wspólnota parafialna. Dostrzega się w tych śro...

plik doc

Opieka Paliatywna

Idea, cele, formy opieki paliatywnej
Opieka paliatywna Opieka paliatywna ? pallium słowo łacińskie oznaczające płaszcz grecki, dobrze otulający ? łagodzenie cierpień. Opieka paliatywna i hospicyjna stanowią ten sam rodzaj opieki. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1994 roku jest to ?całościowa, czynna opieka nad chorymi, których choroba nie poddaje się skutecznemu leczeniu przyczynowemu. Obejmuje ona zwalczanie bólu i innych negatywnych objawów oraz opanowanie prob...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,