plik doc

I grupa anionów

Wszystkie aniony I grupy z obserwacjami i reakcjami.
I GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJECl-AgNO3Wytrąca się biały (jak wapno) osad.Nie rozpuszcza się po dodaniu 2M HNO3.Rozpuszcza się w NH3*H2O. Po zakwaszeniu HNO3 powstaje biały oleisty osad.Cl- + Ag+ ? AgCl ?AgCl ? + 2 NH3*H2O ? [Ag(NH3)2]+ + 2 H2O + Cl-Cl-BaCl2Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.Cl-2M H2SO40,5 cm3 chloroformwoda chlorowa (Cl2 aq.)Warstwa chloroformu jest przezroczysta (bezbarwna)....

plik doc

II grupa anionów

Wszystkie aniony II grupy z obserwacjami i reakcjami.
II GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJENO2-AgNO3Wytrąca się biały osad.Rozpuszcza się w HNO3.NO2- + Ag+ ? AgNO2 ?AgNO2 ? + H+ ? Ag+ + HNO2NO2-BaCl2Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.NO2-FeSO4H2SO4Badany roztwór (1 kropla)NIE WSTRZĄSAĆPowstaje na zetknięciu FeSO4 z H2SO4 ciemnozielona ?obrączka? ? PRÓBA OBRĄCZKOWANO2- + 2 H+ + 1 e ? NO ? + H2OFe2+ - 1 e ? Fe3+NO2- + 2 H+ + Fe2+ ? NO ? + H2O + Fe3+NO2...

plik doc

III grupa anionów

Wszystkie aniony III grupy z obserwacjami i reakcjami.
III GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJECO32-AgNO3Wytrąca się biało ? żółty mętny osad.Rozpuszcza się w rozcieńczonym HNO3.2Ag+ + CO32- ? Ag2CO3 ?CO32-BaCl2Wytrąca się biały proszkowy osad.Rozpuszcza się w HNO3.Ba2+ + CO32- ? BaCO3 ?CO32-Mocny kwas lub kwas octowyWydziela się gaz (powstają bąbelki ? jak woda gazowana)CO32- + 2H+ ? H2CO3 ? CO2 ? + H2O III GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZ...

plik doc

IV grupa anionów

Wszystkie aniony IV grupy z obserwacjami i reakcjami.
IV GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJES2O32-AgNO3Wytrąca się biało ? żółty osad.Rozpuszcza się w HNO3.2Ag+ + S2O32- ? Ag2S2O3 ?S2O32-BaCl2Po pewnym czasie wytrąca się biały osad.Rozpuszcza się w HNO3 (powoli się rozpuszcza, trzeba dodać więcej HNO3).Ba2+ + S2O32- ? BaS2O3 ?S2O32-2M H2SO4Po pewnym czasie wytrąca się biały osad (trzeba wstrząsać), po odstawieniu na pewien czas osad delikatnie żółknie.S2O32- + 2H+ ? H2S2O3 ? S? +...

plik doc

V grupa anionów

Wszystkie aniony V grupy z obserwacjami i reakcjami.
V GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJENO3-AgNO3Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.NO3-BaCl2Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.NO3-FeSO4(stęż. H2SO4)Potem dodać badany roztwórNIE WSTRZĄSAĆNa zetknięciu FeSO4 i H2SO4 powstaje brunatna obrączka ? PRÓBA OBRĄCZKOWA.Fe2+ + 1e ? Fe3+ ?*3NO3- + 4H+ + 3e ? NO ? + 2H2O3Fe2+ + NO3- + 4H+ ? 3Fe3+ + NO ? + 2H2OFe2+ + NO ? ? Fe(NO)2+n...

plik doc

VI grupa anionów

Wszystkie aniony VI grupy z obserwacjami i reakcjami.
VI GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJESO42-AgNO3Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.SO42-BaCl2Wytrąca się biały osad.Nie rozpuszcza się w HNO3.Ba2+ + SO42- ? BaSO4 ?SO42-Pb2+Wytrąca się biały osad.Pb2+ + SO42- ? PbSO4 ?

plik pdf

fizjologia skrypt

fizjologia- skrypt studencki
Właściwości fizykochemiczne krwi oraz jej funkcja. pH krwi jest dość stabilne wynosi 7,34 dzięki buforowi węglanowemu, fosforanowemu, białczanowemu krew jest dobrym przewodnikiem prądu lepkość krwi jest większa od lepkości wody i przez to płynie wolniej napięcie pow. krwi jest mniejsze od napięcia powierzchniowego wody (w związku z tym krew lepiej się pieni) lepkość i napięcie pow. wpływają na transport ciężar elementów morfotycznych 1,095-1,101 ciężar osocza 1,...

plik docx

mukowisdozacy

Mukowiscydoza jest chorobą dziedziczną. Jej przyczyną jest wystąpienie mutacji w genie CFTR, która prowadzi do produkcji nieprawidłowego białka regulującego przepływ jonów chlorkowych przez komórki nabłonka

„Nieszczęsne dziecko, które pocałowane w czoło zostawia na ustach słony smak. Jest nawiedzone przez złe duchy i wkrótce umrze.”

...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,