plik docx

opiekun spolegliwy

opiekun spolegliwy

OPIEKUN SPOLEGLIWY  WG T. KOTORBIŃSKIEGO

Spolegliwość pewność, możliwość polegania na kimś. Ktoś spolegliwy jest osobą na której można polegać, na kim można się oprzeć, to ktoś troskliwy, opiekuńczy, godny zaufania. Potocznie słowo to jest używane przede wszystkim w sensie "uległości" lub "podporządkowywania się inn...

plik doc

hipoteza

hipoteza
Karolina Marcol SUM I Pielęgniarstwo Gr. III Hipoteza badawcza       Hipoteza (z gr. hypothesis- przypuszczenie). Poprzez hipotezę rozumie się zazwyczaj pewne założenie, przypuszczenie, domysł, prawdopodobieństwo. Hipoteza jest wstępną odpowiedzią na pytania problematyki badawczej. Według J. Brzezińskiego „hipoteza to stwierdzenie, co do którego istnieje pewne prawdopodobieństwo, że stanowić będzie prawdziwe rozwiązanie problemu”. Hipotezą nazywa się także, „zad...

plik doc

1123

...
„Artur władca pierścieni – powrót króla „wiedźmin Legendy o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu / Sigrid Undset ; przekł. [z norw.] Beata Hłasko ; drzeworyty, inicjały i przerywniki Maria Hiszpańska - Neumann. - Wyd. 2. - Warszawa : Pax, 1957. - F 32 Legendy arturiańskie / Margaret Simpson ; il. Michael Tickner ; tł. [z ang.] Małgorzata Fabianowska. - Warszawa : Egmont Polska, 2000. - F 32 Encyklopedia fantasy / Judy Allen ; [tł. Piotr Lewiński]. - Warszawa : Muza, 2006. -...

plik pdf

ergonomia pdf 2

ergonomias, notatki8 z wykładów
Pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy Pojęcie ochrona pracy nie zostało zdefiniowane prawnie i dlatego jest różnie rozumiane i interpretowane przez teoretyków. Jego rozumienie kształtowało się historycznie - w początkowym okresie rozwoju przemysłu (pocz. XIX w.) oznaczało ochronę podstawowych interesów siły roboczej, a potem w samym prawie pracy, którego jest istotnym elementem - było różne co do przedmiotu uregulowania, celu i zakresu. W literaturze...

plik doc

Zasady etyki moralnej Kotarbińskiego

zasady etyki
15. Omów zasady etyki moralnej T. Kotarbińskiego       Zasada sprawiedliwości – orzeka że działanie jest etyczne jeżeli zachowuje równość lub proporcjonalność lub wzajemność a powoduje dawanie każdemu, co się jemu należy ( występuję w postaci złotej reguły)       Traktowanie ludzi w sposób równy, nagroda i kara w zależności od uczynku       Wzajemność to odpowiedź na inny uczynek       Proporcjonalność nierówne...

plik doc

Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa (druga)

Druga praca z zawodoznawstwa, inna.
Anna Makowska Doradztwo zawodowe i personalne Rok I Koncepcje i sposoby badania procesu pracy Analizę koncepcji i sposobów badania rynku pracy zacząć należy od sięgnięcia do dokładnego wyjaśnienia terminu praca. W ujęciu potocznym zaczerpniętym od Tadeusza Kotarbińskiego możemy stwierdzić, iż praca, to takie czynności, które służą zaspokojeniu potrzeb w sposób pośredni, tzn. że nie jest pracą jedzenie czy spanie (bezpośredni s...

plik doc

opiekun spolegliwy

z etyki zawodu
„Opiekun wtedy jest spolegliwy, kiedy można słusznie zaufać jego opiece, że nie zawiedzie, że zrobi wszystko, co do niego należy, że dotrzyma placu w niebezpieczeństwie i w ogóle będzie pewnym oparciem w trudnych okolicznościach". Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Opiekun spolegliwy to człowiek dobry, o czułym sercu, wrażliwy na cudze potrzeby i skłonny do pomocy. Zdyscyplinowany wewnętrznie, a co ważniejsze emanujący chęcią działania. To każdy, kto chroniąc swych podopiecznych j...

plik doc

Metodyka, deontologia, prawo

Metodyka, deontologia, prawo - pytania
Metodyka, deontologia, prawo 1.Przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki i położnej zawarte sa w       Kodeksie karnym       Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej       Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej 2. Międzynarodowe uregulowania prawne dotyczące zawodów pielęgniarki i położnej znajdują się w:       Kodeksie pracy       Ustawie o samor...

plik docx

opiekun spolegliwy

opiekun spolegliwy

OPIEKUN SPOLEGLIWY  WG T. KOTORBIŃSKIEGO

Spolegliwość pewność, możliwość polegania na kimś. Ktoś spolegliwy jest osobą na której można polegać, na kim można się oprzeć, to ktoś troskliwy, opiekuńczy, godny zaufania. Potocznie słowo to jest używane przede wszystkim w sensie "uległości" lub "podporządkowywania się inny...

plik doc

struktury i procesy komorkowe

struktury i procesy komorkowe
1. STRUKTURY I PODSTAWOWE PROCESY KOMÓRKOWE Komórkę definiuje się jako najmniejszą jednostkę zdolną do samodzielnego życia. Podstawowe atrybuty życia stanowią: wykorzystanie składników nieorganicznych do budowy substancji organicznych oraz reakcja na zmienne warunki otoczenia. Powszechnie znane cechy materii żywej, takie jak: zdolność do wymiany składników ze środowiskiem (pobieranie i wydalanie), wytwarzanie i zużytkowywanie energii, wzrost i rozmnażanie, w...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,