plik odt

Pielegniarstwo psychiatryczne

pielegniartswo psychiatryczne , pojęcie zdrowia psychicznego
POJĘCIE -ZDROWIE PSYCHICZNE Brak naukowego potwierdzenia przysłowia ,, zdrowa psychika w zdrowym ciele” Występują dwie strony : strona psychiczna i strona somatyczna . Istnieje podporządkowanie strony psychicznej do strony somatycznej. Strona psychiczna jest zależna od strony somatycznej Strona somatyczna ( ludzkie ciało) jest elementem najlepiej znanym elementem . Ludzkie ciało jest doskonale poznane przez naukowców dokładnie...

plik doc

Promocja Zdrowia(I rok pielęgniarswa 2007)

wykład
PROMOCJA ZDROWIA WYKŁAD NR 1 ROZWÓJ KONCEPCJI PROMOCJI ZDROWIA Koncepcja zdrowia i zmiany w spojrzeniu na zdrowie. Przegląd wybranych definicji zdrowia Historia pojęcia zdrowia jest przede wszystkim historią idei, która zawsze łączyła się z praktyką medyczną i socjokulturową rzeczywistością. Nauczyciele i politycy zwykle wykazywali zainteresowanie problematyką opieki zdrowotnej, co pozwala stwierdzić, że historia pojęcia zdrowia może być uważana za historię edukacji i polityki zd...

plik doc

Edukacja zdrowotna

Są to notatki z edukacji zdrowotnej z wykładów
WYKŁAD 1: 12.10.2007 TEMAT: ZDROWIE I JEGO KONCEPCJE. ZDROWIE:       To proces dynamiczny, system wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm- środowisko.       To potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska, wyposażający organizm w dyspozycję do utrzymania równowagi pomiędzy nim a wymogami środowiska.       Jeżeli możliwości przystosowawcze organizmu przekraczają gra...

plik doc

Teorie pielęgnowania

Teorie pielęgnowania
TEORIA PIELĘGNOWANIA Teoria pielęgnowania a model pielęgnowania: model ? graficzne lub symboliczne przedstawienie treści teorii (np. czym jest pielęgnowanie, pielęgnowanie z pkt. widzenia poszczególnych teorii) teoria ? filozoficzne odniesienie, poparte badaniami (niektóre teorie); może być stworzona przez 1 osobę lub grupę naukowców Funkcja teorii ? po co ona jest? pomaga w relacji personelu z pacjentem podpowiada w praktyce, jakie rzeczy mogą być zrobione...

plik doc

teoria pielęgnowania

teorie pielęgnowania
TEORIA PIELĘGNOWANIA Teoria pielęgnowania a model pielęgnowania: model ? graficzne lub symboliczne przedstawienie treści teorii (np. czym jest pielęgnowanie, pielęgnowanie z pkt. widzenia poszczególnych teorii) teoria ? filozoficzne odniesienie, poparte badaniami (niektóre teorie); może być stworzona przez 1 osobę lub grupę naukowców Funkcja teorii ? po co ona jest? pomaga w relacji personelu z pacjentem podpowiada w praktyce, jakie rzeczy mogą być zrobione...

plik doc

teoretyczne modele pielegniarstwa

Zawarte jest 12 modeli pielęgniarstwa i krótka recęzja.
Pierwszą pielęgniarką, która, zapoczątkowała odrębność roli zawodowej pielęgniarki, była Florance Nightingel. Według niej pielęgniarstwo jako działalność polega na pomaganiu człowiekowi w cierpieniu z powodu choroby, z zapewnieniem odpowiednich warunków dla niego, które służą utrzymaniu dobrego stanu. Uważała, że poprawa fizycznego otoczenia jest wstępnym warunkiem procesu zdrowienia. Podstawowymi elementami jej teorii były pojęcia: o...

plik doc

konspekt stres promocja zdrowia

konspekt z praktyk promocji zdrowia o strsie, zachowaniach asertywnych, zdrowiu psychicznym
ZDROWIE PSYCHICZNE. ASERTYWNOŚĆ. STRES.       Co to jest zdrowie? - zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne 2.Omówienie zagadnienia zdrowia psychicznego i higieny zdrowia psychicznego - wyjaśnienie czym jest zdrowie psychiczne, co jest jego przejawem - zaznaczenie związku osobowości i jej rozwoju ze zdrowiem psychicznym - wskazanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego - obja...

plik doc

Teoria pielęgnowania


TEORIA PIELĘGNOWANIA Teoria pielęgnowania a model pielęgnowania: model ? graficzne lub symboliczne przedstawienie treści teorii (np. czym jest pielęgnowanie, pielęgnowanie z pkt. widzenia poszczególnych teorii) teoria ? filozoficzne odniesienie, poparte badaniami (niektóre teorie); może być stworzona przez 1 osobę lub grupę naukowców Funkcja teorii ? po co ona jest? pomaga w relacji personelu z pacjentem podpowiada w praktyce, jakie rzeczy mogą być zrobione Teoria ? zasadn...

plik doc

Raport z badań socjologicznych.

TEMAT: Dbałość o zdrowie ratowników medycznych w świetle badań własnych. Grupa badawcza nie jest reprezentatywna, ale raport może posłużyć jako przykład.
Teoretyczne podstawy problematyki badań W każdym badaniu naukowym konieczne jest przyjęcie określonej strategii postępowania badawczego, czyli sposobu działania umożliwiającego osiągnięcie obiektywnego celu. Przyjęta strategia wpływa na sposób ujęcia problemu badawczego oraz na przebieg postępowania i rozumowania stanowiącego p...

plik doc

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU I


ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIŁOWEGO ROZWOJU I ZDROWIA CZŁOWIEKA. Ludzkie ciało można porównać do bardzo skomplikowanego mechanizmu, którego niezawodne funkcjonowanie zależy od odpowiedniego utrzymania, właściwej diety i aktywności fizycznej. W przeciągu całego naszego życia właśnie przyjmowane pożywienie bądź jego brak decyduje w bardzo dużym stopniu, czy prawidłowo rozwijamy się fizycznie, czy nasze organizmy są w stanie funkcjonować i czy posiadamy dostat...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,