plik pdf

sprawozdanie z przebiegu stażu

sprawozdanie ze stażu
……………………………..……. (Imię i nazwisko) …………………………………… ……………………………………. (Adres zamieszkania) SPRAWOZDANIE OSOBY ODBYWAJĄCEJ STAŻ Okres odbywania sta u od dnia .................... do dnia ................. Miejsce odbywania sta u………………………………. ........................................................... ....................................................................................................................................................... Opiekun bezrobotnego o...

plik docx

opiekun spolegliwy

opiekun spolegliwy

OPIEKUN SPOLEGLIWY  WG T. KOTORBIŃSKIEGO

Spolegliwość pewność, możliwość polegania na kimś. Ktoś spolegliwy jest osobą na której można polegać, na kim można się oprzeć, to ktoś troskliwy, opiekuńczy, godny zaufania. Potocznie słowo to jest używane przede wszystkim w sensie "uległości" lub "podporządkowywania się inn...

plik docx

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel kontraktowy

Kolejnym stopniem awansu zawodowego jest nauczyciel kontraktowy, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nada...

plik docx

opiekun spolegliwy

opiekun spolegliwy

OPIEKUN SPOLEGLIWY  WG T. KOTORBIŃSKIEGO

Spolegliwość pewność, możliwość polegania na kimś. Ktoś spolegliwy jest osobą na której można polegać, na kim można się oprzeć, to ktoś troskliwy, opiekuńczy, godny zaufania. Potocznie słowo to jest używane przede wszystkim w sensie "uległości" lub "podporządkowywania się inny...

plik doc

Proces pielęgnowania na 5

Proces pielęgnowania
Plan opieki Rozpoznanie pielęgniarskie Cel opieki Planowane działania Osoby realizujące opiekę Przeprowadzone działania Możliwość wystąpienia zakażenia układu moczowego z powodu założonego cewnika Zapobieganie wystąpieniu zakażania układu moczowego z powodu założonego cewnika 1. Kontrola ilości oddawanego i jego wyglądu 2. Opróżnienie worka na mocz lub jego wymiana, gdy nastąpi taka potrzeba3. Codzienna pielęgnacja ? min.2x dziennie ? i podmywanie okolicy...

plik doc

opiekun spolegliwy

opiekun spolegliwy
Edyta Lewandowska CZ 181 A kierunek: Pielęgniarstwo, niestacjonarne I stopnia 2012/2013 Kim dla mnie jest pielęgniarka jako opiekun spolegliwy. Pielęgniarka zasługuje na miano opiekuna spolegliwego, ponieważ w większości są to osoby odpowiednio przygotowane do opiekowania się ludźmi chorymi i w podeszłym wieku. Dla wielu pacjentów staje się ona opiekunem spolegliwym, ponieważ często przejawia wrażliwość na cudze potrzeby, skłonność do pomocy, wyrozumiałość, współczu...

plik doc

opiekun spolegliwy

z etyki zawodu
„Opiekun wtedy jest spolegliwy, kiedy można słusznie zaufać jego opiece, że nie zawiedzie, że zrobi wszystko, co do niego należy, że dotrzyma placu w niebezpieczeństwie i w ogóle będzie pewnym oparciem w trudnych okolicznościach". Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Opiekun spolegliwy to człowiek dobry, o czułym sercu, wrażliwy na cudze potrzeby i skłonny do pomocy. Zdyscyplinowany wewnętrznie, a co ważniejsze emanujący chęcią działania. To każdy, kto chroniąc swych podopiecznych j...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,