plik doc

Psychologia społeczna pytania na egzamin 01/2009

Pedagogika II rok III semestr Psychologia społeczna Pytania egzaminacyjne dwie grupy
EGZAMIN Z PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ semestr III pedagogika Podział na 2 grupy I część wspólna dla obu grup II część każda grupa otrzymała inne pytania opisowe I część 8 pytań, treść czytana przez wykładowcę, trzeba zaznaczyć prawda albo fałsz Pytanie o psychologię społeczną jako naukę i o jej przedmiot P/F Metody badań psychologii społecznej. Wykładowca podał: sondaż ankietowy (lustracja) i studiu...

plik doc

Wychowawcze aspekty pracy, Wykład- 18.04.2009

Notatki z wykładu z dnia 18.04.2009 r.
Wychowawcze aspekty pracy 15.02.2009 r. 18.04.2009 r. Wykład 1, 2 Zaliczenie ? obecność i udzielanie się oraz praca zaliczeniowa. ? Moja droga na studia wyższe : motywy, trudności , skutki. ( czas na refleksje nad sobą , jaką drogę przeszliśmy i przejdziemy). Zmuszanie przez warunki światowe ? uczyć się aby móc borykać z problemami na jakie można się natknąć. Cor...

plik doc

Prawoznastwo wykład i ćwiczenia 22.11.2009

wykład i ćwiczenia z prawoznastwa z dnia 22.11.2009
Prawoznastwo ćwiczenia 22.11.2009 Akty normatywnego Zawiera tytul i podpis odpowiednie usz3eregowanie przepisów prawnych podpisywany przez premiera a jeśli powstal przez parlament podpisuje go prezydent. USTAWA Z DNIA 2 LIPCA O SWOBODZIE DZIALOW GOSPODARCZYCH ROZP MINISTRA W DNIU.... W SPRAWIE NA PODSTAWIE PRZEPISY OGÓLNE PRZEPISY SZCZEGOLNE częśc artykulowana PRZEPISY NOWELIZUJACE PRZEPISY O ZMIANIE PRZEPISOW P....

plik rtf

[NOTATKI] Ekonomia Wykład z 20.11.2009

Wykłady z Ekonomii z dnia 20.11.2009 na UO
--- MOJE NOTATKI Z WYKŁADU EKONOMII z dnia 20.11.2009 --- Łukasz Malkiewicz Obieg kapitałów w przedsiębiorstwie: 1) zakup czynników produkcji (kapitał w formie pieniężnej), 2) produkcja dóbr (kapitał w formie rzeczowej), 3) sprzedaż wytworzonych dóbr (kapitał w formie pieniężnej) PN2 - PN1 > 0 - zysk, PN2 - PN1 < 0 - strata, PN2 - PN1 = 0 - zero PN1 - suma wydana na zakup czynników produkcji. PN2 - suma uzyskana ze sprzedaży wytw...

plik doc

strategia obronności RP 2009

Strategia obronności RP z 2009 roku
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ STRATEGIA OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej WARSZAWA 2009 r. SPIS TREŚCI WSTĘP Na przełomie XX i XXI wieku nastąpiły istotne zmiany w globalnym środowisku bezpieczeństwa, które znacząco determinują stan bezpieczeństwa naszego państwa. Rzeczpospolita Polska umocniła swoją pozy...

plik rtf

Socjologia - Statystyki małżeństw i rozwodów 2009r

Statystyki małżeństw i rozwodów 2009r
Statystyki rozwodów i małżeństw w 2009 r. Rozwody Ze wstępnych danych GUS wynika, że w 2009r. wzrosła liczba rozwodów (o ponad 6 tys.); rozwiodło się prawie 72 tys. par małżeńskich, współczynnik rozwodów wyniósł 1,9‰ (w 2008r. - 1,7‰). Liczba rozwodów zwiększała się systematycznie od wielkości ok. 40 tys. w pierwszej połowie lat 90-tych, do 49 tys. w 2003r.; w latach 2004-2006 odnotowano jej gwałtowny wzrost do 72 tys.; kolejne lata przyniosły spadek...

Ostatnie wyszukiwania