plik doc

pomoc mgr


Lista jednostek , w których można realizować prace magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO I PSYCHIATRYCZNEGO Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań, Telefon : 861-22-67, 861-22-57 Fax : 861-22-66 Kierownik : dr hab. n. med. Krystyna Jaracz Dr hab. Krystyna Jaracz Przydatność skali WHOQoL OLD do oceny jakości życia osób zdrowych. Dr hab. Krystyna Jaracz Przydatność skali W...

plik odt

intensywna obs 2

obserwacja z oddziału intensywnej terapi
PWSZ KALISZ-INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Praca z zakresu samokształcenia w ramach zajęć praktycznych z pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej. Rok akademicki 2008/2009...

plik doc

Diagnoza w pielegniarstwie

Czym jest diagnoza - Pochodzi od greckiego słowa „diagnosis” oznaczającego rozpoznanie. - Diagnoza w pojęciu ogólnym oznacza „Rozpoznaflie jakiegoś stanu rzeczy na podstawie jego cech (objawów) w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości panujących w danej dziedzinie” (S.Ziemski) Konsekwencje ignorowania diagnozy w nauce i praktyce - Osoby nie stosujące diagnozy w ramach swojego zawodu stają się dyletantami i są zależne ód decyzji współpracujących z nimi profesjonalistów z innej dziedziny...

plik doc

Symbole w pielęgniarstwie

Opis symboli w pielęgniarstwie
Symbole i ceremonie zawodowe pielęgniarstwa Danuta Zarzycka, Beata Dobrowolska, Barbara Ślusarska Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Symbole i ceremonie zawodowe pielęgniarstwa Problemy Pielęgniarstwa 2009; 17 (1): 54–62 Wstęp Każda rzeczywistość społeczna, w tym także zawodowa, regulowana jest przez system symboli, który poprzez swoją czytelność — zarówno dla jego użytkowników, jak...

plik doc

teoria pielegnowania

TEORIE PIELĘGNOWANIA Nauka- ogół uporządkowanej i należycie uzasadnionej wiedzy ludzkiej. Teoria-ogół usystematyzowanych wiadomości jakiejś nauki.
TEORIE PIELĘGNOWANIA Nauka- ogół uporządkowanej i należycie uzasadnionej wiedzy ludzkiej. Teoria-ogół usystematyzowanych wiadomości jakiejś nauki. L.Pasteur : ” Praktyka bez teorii jest jedynie rutyną, tylko teoria może przynieść i rozwinąć ducha inwencji”.       Wczesny rozwój pielęgni...

plik doc

Praca zaliczeniowa z filozofii pielęgniarstwa

Notatka dotyczy filozofii pielęgniarstwa polskiego
            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Instytut Medyczny Kierunek: Pielęgniarstwo Pomostowe                                           Praca zaliczeniowa z Filozofii                   &nb...

plik pdf

testy 2008 anest

Testy 2008 anest
PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WARSZAWA 2008 1 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. A. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa tel.: (022) 592 34 50 fax: (022) 658 47 33 e-mail: sekretariat@ckppip.edu.pl www.ckppip.edu.pl ISBN 83-88395-78-5 2 Wyboru zadań egzaminacyjnych dokonali pracownicy Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: 1. mgr Halina Zmuda – Trze...

plik doc

ETYKA zaliczenie końcowe


ETYKA 1)ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA-powstanie, zasady pracy z chorym: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św.Vincentego a`Paub 1642r zostają złożone pierwsze śluby zakonne Sióstr. Podstawowym zadaniem sióstr była opieka nad potrzebującymi chorymi. 1652r siostry miłosierdzia przyjechały do Polski i trzy osiadły w Warszawie(Nightingale Florencja) 2)REFORMY FLORENCJI NIGHTINGALE-reformy pielęgniarstwa, pierwsza szkoła dla pielęgniarek FLORENCJA NIGHTINGALE- 1820-1910 Najważn...

plik doc

slajdy Florencja NIHTINGALE

PRACA WYRÓZNIONA I OPUBLIKOWANA ZASTOSOWANIE TEORETYCZNEGO MODELU F. nIHTINGALE W PRACY WSPÓŁCZESNEJ PIELĘGNIARKI
1. ZASTOSOWANIE TEORETYCZNEGO MODELU OPIEKI FLORENCE NIGHTINGALE W PRACY PIELĘGNIARKI. PRACA NAPISANA POD KIERUMKIEM: MGR PIOTRA JANIEWICZA 2. Korzenie pielęgniarstwa sięgają zarania dziejów. Człowiek od zawsze opiekował się swoim potomstwem oraz chorymi. Czynności te od samego początku były związane z kobietami, które od wieków zajmowały się pielęgnowaniem chorych i starsz...

plik doc

Zarzadzanie w pielegniarstwie

Zgadnienia z zarzadzania opracowane
1. WPŁYW POLITYKI ZDROWOTNEJ ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA I KRAJOWEJ NA ZAKRES ZMIAN W ZARZĄDZANIU PODSYSTEMEM PIELĘGNIARSTWA. Polityka zdrowotna, to – dynamiczny interaktywny proces, który polega na projektowaniu i wprowadzaniu takich działań, które mają wpływ na kształtowanie opieki zdrowotnej. System ochrony zdrowia podlega zmianom: - w samym systemie ochrony zdrowia - w podsystemie pielęgniarstwa - w treści i istocie pielęgnowania - w...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,