plik doc

etyka w badaniach w pielegniarstwie

opisane badania w pielegniarstwie
Etyka w badaniach naukowych w pielęgniarstwie Pielęgniarstwo jest bardzo trudną profesją, w której spotykamy się bezpośrednio z cierpieniem i bólem drugiego człowieka. Pielęgniarstwo jest profesją, w której spotykamy się również z radością i szczęściem płynącą od osób, którymi przyszło się nam opiekować. Jesteśmy z nimi od chwili poczęcia aż do chwili śmierci. Pielęgniarstwo jak żadna inna dzie-dzina medycyny jest zawodem, która w swojej trosce o dobro cho...

plik odt

Elektroakustyka

Najważniejsze zagadnienia odnośnie elektroakustyki.
Moc nominalna, czy też znamionowa głośnika, to najwyższa moc, która doprowadzana do głośnika przez czas 100 godzin nie powoduje jego uszkodzenia. W przypadku wzmacniaczy, jest to najwyższa moc osiągana przy danych zniekształceniach (z reguły poniżej 1%) w nieograniczonym czasie. Tym parametrem należy się kierować przy kupnie głośników i wzmacniaczy Na moc maksymalną z kolei nie ma jednoznacznej definicji. W przypadku głośników może to b...

plik doc

7 ogniw kształcenia

wymiana 7 ogniw kształcenia i ich opis
7 Ogniw procesu kształcenia.       uświadamianie sobie przez uczniów celów i zadań dydaktycznych       poznawanie nowych faktów       nabywanie pojęć       utrwalanie wiadomości       przechodzenie od teorii do praktyki       wykonywanie zadań dydaktyczno - wytwórczych       kontrola i ocena wyników nauczania 1. Uświa...

plik doc

7 ogniw kształcenia

wymiana 7 ogniw kształcenia i ich opis
7 Ogniw procesu kształcenia.       uświadamianie sobie przez uczniów celów i zadań dydaktycznych       poznawanie nowych faktów       nabywanie pojęć       utrwalanie wiadomości       przechodzenie od teorii do praktyki       wykonywanie zadań dydaktyczno - wytwórczych       kontrola i ocena wyników nauczania 1. Uświa...

plik docx

kultura języka

podstawy kultury języka

Kultura języka -wykład 20 h dr Aleksandra Szczepanek

2.X 2010

Język- system znaków służących do komunikacji jest systemem społecznym jest narzucony przekazywany przez pokolenia jest zjawiskiem historycznym niezmiennym, w którym zachodzą procesy zmieniające język jest tworem żywym podlegającym z...

plik doc

edukacja matematyczna

system rzymski
System rzymski I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Reguły pisania i czytania liczb w systemie rzymskim:       Gdy cyfry w zapisie liczy występują w kolejności od największej do najmniejszej, to wartości cyfr dodajemy.       Gdy cyfra mniejsza poprzedza większa, to liczba odpowiadająca tym dwóm cyfrom jest równa ich różnicy.     &n...

plik doc

psychologia rozwojowa i osobowosci

jest to opracowanie ksiazki pod red. Marii żEbrowskiej-\" psychologia rozwojowa dzieci i mlodziezy\" (rozdział o metodach badawczych)
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA I OSOBOWOŚCI wyk.-na egzam. Wybór problemu badań Badania zaczynamy od wyboru i sprecyzowania problemu. Bezpośrednio przyczyny wywołujące podejmowanie takich, a nie innych problemów bywają różne: praktyczne bądź teoretyczne, istotne bądź przypadkowe. Szereg problemów pojawia się na przykład w sposób naturalny w praktyce życiowej....

plik docx

Pacjent zaintubowany


Występujące w wielu chorobach poważne zaburzenia wentylacji są wskazaniem do ratowania życia chorego intubacją bądź tracheotomią. Intubacja może poprzedzać zabieg tracheotomii. Oba zabiegi umożliwiają skuteczne prowadzenie kontrolowanego oddychania.  Intubacja jest zabiegiem, który jest najczęściej wykonywany do celów anestezjologicznych.

O...

plik docx

OSOBOWOŚĆ

PRACA

Marta Kowalska

PRiS gr IV

OSOBOWOŚĆ I JEJ ZAŁOŻENIA

         

                           Umysł człowieka jest z reguły nastawiony na badanie świata zewnętrznego, na interpretowaniu zjawisk obserwowanych przez człowieka a nie wewnętrznego...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,