plik doc

urostomia

informacje na temat urostomi
1.Definicja urostomii. Urostomia to rodzaj przetoki moczowo-skórnej, wykonanej w obrębie układu moczowego. Celem wytworzenia przetoki moczowo-skórnej jest swobodny przepływ moczu poprzez połączenie nerki, moczowodu lub pęcherza moczowego ze skórą bezpośrednio lub przy użyciu wstawki jelitowej. Sposób odprowadzenia moczu zależy od zasadniczej jednostki chorobowej, stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, stopnia upośledzenia czynności wydzielniczej nerek, sto...

plik doc

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA


PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA Przestępczość zorganizowana to zjawisko kryminalne występujące wskalimiędzynarodowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa. Obejmuje ona zbiór poszczególnych przestępstw, złożoną postać (formę) aspołecznych zachowań; nie jest zjawiskiem wcześniej nie znanym; występowała wwielu krajach, wróżnej formie, aprzedmiotem jej zainteresowań były różne obszary życia społeczno-ekonomicznego; najwyższą formę osiągnęła...

plik docx

swobodne przemieszczanie sie po uni europejskiej

swobodne przemieszczanie sie pracowników po uni europeskiej

Swobodny przepływ osób to jedna z czterech głównych zasad rynku wewnętrznego, ponadto główna zasada promowana przez Unię Europejską. Dzięki niej wszyscy obywatele Unii Europejskiej oraz rezydenci legalnie mieszkający w jednym  z państw członkowskich mogą bez przeszkód przemieszczać się po terytorium UE i osiedlić się.

w dwóch aktach  prawny...

plik docx

swobodne przemieszczanie sie po uni europejskiej

swobodne przemieszczanie sie pracowników po uni europejskiej

Swobodny przepływ osób to jedna z czterech głównych zasad rynku wewnętrznego, ponadto główna zasada promowana przez Unię Europejską. Dzięki niej wszyscy obywatele Unii Europejskiej oraz rezydenci legalnie mieszkający w jednym  z państw członkowskich mogą bez przeszkód przemieszczać się po terytorium UE i osiedlić się.

w dwóch aktach  prawnyc...

plik doc

Astma oskrzelowa

Wszystko najważniejsze w skrócie
Astma oskrzelowa Etiologia. Astma oskrzelowa polega na występowaniu napadów (ataków) duszności spowodowanych skurczem oskrzeli. U podłoża kurczu oskrzeli leży ich przewlekły stan zapalny i nadreaktywność na różne bodźce. Stan zapalny oskrzeli powoduje pogrubienie błony śluzowej w oskrzelach i nadmierną produkcję śluzu - oba czynniki zmniejszają pole przekroju dróg oddechowych. Kurcz oskrzeli wynika z nadmiernej reakcji mięśniówki gładkiej oskrzeli co dod...

plik doc

Mukowiscydoza

Referat o mukowiscydozie
MUKOWISCYDOZA GENETYKA       Mukowiscydoza to ciężka choroba wrodzona, genetycznie uwarunkowana przekazywana przez rodziców, zwana inaczej zwłóknieniem torbielowatym (ang. cystic fibrosis). Jej występowanie spowodowane jest defektem genetycznym - mutacją genu CFTR, w wyniku której produkowane jest nieprawidłowe białko regulujące przepływ jonów chlorkowych przez komórki nabłonka. Wadliwa budowa białka sprawia, że produkowany przez narządy choryc...

plik docx

recenzja_III rozdział P. Bergera

Recenzja rozdziału III pn. Dygresja: alternacja i biografia (albo jak przyswoić sobie prefabrykowaną przeszłość)

Berger Peter L., Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 Najbardziej popularne wprowadzenie do podstawowych zagadnień socjologii (format A5, okładka koloru czerwonego, objętość 185 stron) składa się z przedmowy, 8-śmiu rozdziałów, noty bibliograficznej,...

plik doc

metody utrzymywania droznosci dr.oddechowych

Zaawansowane metody utrzymywania drożności dróg oddechowych
Zaawansowane metody utrzymywania drożności dróg oddechowych Utrzymywanie drożności dróg oddechowych przez dłuższy czas jest trudne. Dotyczy to zwłaszcza noworodków i niemowląt, co wynika z budowy anatomicznej dróg oddechowych oraz proporcji rozmiarów języka i gardła. Z powyższych powodów należy zapewnić drożność dróg oddechowych metodami przyrządowymi. Rurka ustno-gardłowa Rurka ustno-gardłowa (fot. 1.):      ...

plik doc

Społeczno-ulturowy wymiar procesu globalizacji

Społeczno-ulturowy wymiar procesu globalizacji
Społeczno-kulturowy wymiar procesu globalizacji. Jedną z cech charakteryzujących koniec XX wieku było poszukiwanie przez ludzi własnej tożsamości, próba bardziej indywidualnego samookreślenia się względem „globalnej wspólnoty" i „wszechpochłaniającej” presji kultury popularnej, W. J. Burszta: Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 157. którą tak naprawdę kształtują obecnie podróże, telewizja i Internet. W zasadzie swobodne przemi...

plik doc

Normy w technice- projekt

Projekt wybranej normy
Jerzy Ickiewicz NORMALIZACJa W technice (wykład 1 i 2) Streszczenie: Przedstawiono zagadnienie stosowania norm technicznych w projektowaniu maszyn. Zwrócono uwagę na podstawy prawne i przepisy regulujące procesy normalizacyjne oraz na korzyści ekonomiczne wynikające ze stosowania w gospodarce norm globalnych. Wstęp Od 1-go maja 2004 roku działalność gospodarcza w Polsce jest możliwa tylko po spełnieniu warunków i wymagań wynikających z dyre...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,