plik doc

SZCZEPIONKI- SKŁAD, DZIAŁANIE, OBOWIĄZKOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ

...
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA SZCZEPIONKI- SKŁAD, DZIAŁANIE, OBOWIĄZKOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Łódź 2007 Szczepionka [1] Szczepionka to preparat biologiczny, który po wprowadzeniu do organizmu pobudza układ immunologiczny do wytwarzania odporności przeciwko składnikom zawartym w preparacie. W skład szczepionki wchodzą zabite lub żywe...

plik doc

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939

Jak wyżej
Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 Do roku 1931 Hiszpania była monarchią, w której nieudolne rządy sprawował król Alfons XIII. W kraju nieustannie trwały walki wewnętrzne. Źródłem tych konfliktów była między innymi polaryzacja społeczeństwa i nierozwiązane problemy własności ziemi. Chłopi buntowali się przeciwko arystokracji, cywile przeciwko wojskowym i oficerom, domagając się kontroli nad ogromną hiszpańską armią. Istniał również konflikt między kościołem a anarchistami, którzy...

plik doc

Bunt i ofiara

wypracowanie
Bunt i ofiara ? dwie postawy polskich bohaterów romantycznych. Sylwetka polskiego bohatera romantycznego tworzona była pod wpływem wielu czynników. Duże znaczenie miały wpływy zachodnioeuropejskie. Dlatego polski bohater romantyczny z wielu utworów buntował się, podobnie jak jego europejscy poprzednicy, przeciwko ?zastanym? formom życia społecznego i politycznego. Ale na stworzenie polskich sylwetek bohaterów wpływ najistotniejszy miała sytuacja wewnętrzna w kraju, który był...

plik pdf

szczepienia

szczepienia
Podstawowe zasady prawidłowego wykonywania szczepień ochronnych Transport, odbiór i przechowywanie szczepionek O skuteczności szczepienia decydują między innymi prawidłowe warunki transportu szczepionek i ich przechowywania w punkcie szczepień. Najważniejsze jest, aby zapewnić odpowiednią temperaturę. Niektóre szczepionki, zwłaszcza doustna szczepionka przeciwko poliomyelitis (OPV), szczepionki przeciwko odrze, ospie wietrznej i żółtej gorączce, są wyjątkowo wrażliwe na wzros...

plik doc

rewolucja islamska 1979

rewolucja islamska przebieg skutki
Rewolucja islamska 1979 r. cofnęła Iran pod względem cywilizacyjnym. Był to przewrót dokonany przez fanatyków islamskich – fundamentalistów, którzy są nieprzejednanymi przeciwnikami jakichkolwiek odstępstw od zasad religii i zwolennikami państwa teokratycznego. Szach Iranu Mohammad Reza Pahlawi sprawujący władzę od 1953 r. (nominalnie od 1941 r.) przeprowadził modernizację kraju na wzór państw zachodnich. Rozwinął przemysł i oświatę, przyznał równouprawni...

plik doc

Zagadnienia na egzamin z edukacji zdrowia

Opracowane zagadnienia na egzamin z edukacji zdrowia. Zagadnienia takie jak: Choroby cywilizacyjne, ospa wietrzna, wcześniaki,szczepienia itd.
EDUKACJA ZDROWOTNA - SEMESTR II -27.06.2013r.       Szczepienia, skuteczność Szczepionka- produkt pochodzenia biologicznego, zawierające substancje zdolne do indukcji określonych procesów immunologicznych. Warunkuje powstanie trwałej odporności Antygeny- powinny pobudzac rozrost komórek T i/lub B tworząc populacje komó...

plik rtf

cukrzyca - niedoczynność i nadczynność tarczycy

choroby: cukrzyca, nadczynność i niedoczynność tarczycy
CUKRZYCA 1. Definicja cukrzycy Określenie „cukrzyca” charakteryzuje zespół zaburzeń metabolicznych różnego pochodzenia, które skutkują przewlekłą hiperglikemią (podwyższeniem poziomu cukru we krwi) oraz zaburzeniami przemian cukrów (węglowodanów), tłuszczów (lipidów) i białek. Zaburzenia te spowodowane są wadliwym działaniem insuliny lub jej brakiem. Skutkiem cukrzycy jest upośledzenie funkcjonowania lub uszkodzenie wielu narządów ta...

plik rtf

cukrzyca - niedoczynność i nadczynność tarczycy

czym jest cukrzyca, niedoczynność nadczynność tarczycy
CUKRZYCA 1. Definicja cukrzycy Określenie „cukrzyca” charakteryzuje zespół zaburzeń metabolicznych różnego pochodzenia, które skutkują przewlekłą hiperglikemią (podwyższeniem poziomu cukru we krwi) oraz zaburzeniami przemian cukrów (węglowodanów), tłuszczów (lipidów) i białek. Zaburzenia te spowodowane są wadliwym działaniem insuliny lub jej brakiem. Skutkiem cukrzycy jest upośledzenie funkcjonowania lub uszkodzenie wielu narządów tak...

plik docx

profilaktyka w sepsie

profilaktyka w ciężkiej sepsie

Najwięcej przypadków sepsy zostaje odnotowanych w warunkach szpitalnych, przeważnie w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Jako jedną z metod profilaktyki stosuje się tam zmniejszenie liczby procedur inwazyjnych, skrócenie czasu utrzymywania cewników donaczyniowych i pęcherzowych, przestrzeganie ściśle określonych zasad aseptyki jak również agresywne leczenie zakażeń szpitalnych.

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,