plik pdf

wprowadzenie do socjologii - wykład 2

mojej notatki
, tlyęłgD tr - .44,03' ,łmgi 1,,( f,iłła(l,l,e,ł7,/, j f,,6,Ą vj rl 4i,L( (,4ę4.,:''ęft <.ł., -l , "d/{t {LłPr <Łt iĄ5" 3 /j/?, rr. Ą,(t /ł)t,'i: I fi,.,Żit""(/, , L,c,t^/4/ ,'|f (.. ł,ty 7łłtt/ł*t"g,v:łlzblt /.1ł: ' lł. vu; i ł;fs/ł,yu y'{1,,,-'+ t"lcĄ śr,,(Ątwt, , ^ :'t ?'' t| |'!,'," . .' t,n,r;, 'ę.,L,ł, s,p,,{w"Y,!..t6, l i" ! c,ł{i,.,t,r/, /,,\" r ł l/ 5ę;:,fttt. * , f,,/'', 1 /|'{Łll,,.i! tobr It i q.4/ ,ł/ , * -: * -" "/ ' /r:|n t) / t '/(...

plik odt

opieka paliatywna

proces pielęgnowania opieka paliatywna

Akademia
Humanistyczno – Ekonomiczna
w Łodzi
Wydział Humanistyczny
Kierunek pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo pomostowe ścieżka C
Zbigniew Bułat
semestr 3 zimowy 2015/2016
nr albumu
…..........132803..............
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
Proces pielęgnowania
„Realizowanie przez pielęgniarkę funkcji edukacyjnej w procesie pi...

plik odt

Teorie socjologiczne streszczenieMerton zmodyfikował pojęcie anomii, przez którą rozumiał presje, pod jaką znajdują się jednostki, kiedy przyjęte normy skłóca się z rzeczywistością społeczną. Do głównych wartości powszechnie uznawanych w społeczeństwie amerykańskim – a do pewnego stopnia także w innych społeczeństwach uprzemysłowionych – należy sukces materialny, a &#...

plik odt

praca badawcza socjologiaMETODY, NARZĘDZIA
I TECHNIKI BADAŃ
W SOCJOLOGII
Pedagogika
Semestr I
1. WSTĘP
Socjologia – jest to nauka o zjawiskach, procesach społecznych i społeczeństwie, czyli zbiorowości ludzkiej znajdującej się na ograniczonej przestrzeni, współpracującej ze sobą w taki sposób, by zapewnić swym członkom istnienie i rozwój.
Przedmiotem socjologii są zjawiska i procesy zac...

plik odt

Zakażenia górnych dróg oddechowychZakażenia dróg oddechowych występują najczęściej u pacjentów zaintubowanych i ze sztuczną wentylacją.
Rozwój bakterii w górnych drogach oddechowych, w gardle, jamie ustnej następuje wskutek obniżenia kwasowości żołądka, co sprzyja namnażaniu się bakterii w żołądku.
Bakterie, które rozwijają się u pacjentów zaintubowanych to m.in.:
Enter...

plik doc

Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające

wyklady nr 1
Dydaktyka1. Dydaktyka jako nauka. 1. Geneza i znaczenie nazwy dydaktyka. Nazwa dydaktyka pochodzi z jezyka greckiego, w którym didaktikós znaczy pouczajacy, a didasko ucze.Dydaktyke traktuje sie obecnie jako nauke o nauczaniu i uczeniu sie, a wiec jako system poprawnie uzasadnionych twierdzen i hipotez dotyczacych procesu, zaleznosci i prawidlowosci nauczania, uczenia oraz sposobu ksztaltowania tego procesu przez czlowieka. 2. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczególowe. Dydaktyka...

plik docx

rodzina

typologie, funkcje

Funkcje rodziny to „wyspecjalizowane oraz permanentne działania i współdziałania rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy  i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych” .

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,