plik doc

Prawo


POJĘCIE PRAWA CYWILNEGO Prawo cywilne jest jedną z trzech gałęzi prawa wchodzących w skład systemu prawa. Obok prawa cywilnego w skład systemu prawa wchodzą: Prawo administracyjne Prawo karne Do istotnych cech prawa cywilnego zalicza się: Autonomię woli podmiotu prawa cywilnego Podstawą normatywną autonomii woli podmiotu prawa cywilnego są dwa przepisy: art. 56 art. 3531 KC Wg art. 56 czynność prawna, której nieodzownym elementem jest oświadczenie woli wywołuje skutki praw...

plik doc

ściąga prawo cywilne

ściąga prawo cywilne
Prawo rzeczowe § 1. Pojęcie prawa rzeczowego Prawo rzeczowe jest działem prawa cywilnego. Obejmuje ono zespół norm prawnych regulujących instytucję własności oraz niektóre inne formy korzystania z rzeczy. W zakres prawa rzeczowego wchodzą przede wszystkim normy regulujące prawo własności, będące podstawowym prawem rzeczowym (normy regulują treść i wykonywanie prawa własności, sposoby jego nabycia i utraty, ochronę prawa własności itd.), oraz normy regulujące inne pra...

plik doc

ściąga prawo cywilne

ściąga prawo cywilne
Prawo rzeczowe § 1. Pojęcie prawa rzeczowego Prawo rzeczowe jest działem prawa cywilnego. Obejmuje ono zespół norm prawnych regulujących instytucję własności oraz niektóre inne formy korzystania z rzeczy. W zakres prawa rzeczowego wchodzą przede wszystkim normy regulujące prawo własności, będące podstawowym prawem rzeczowym (normy regulują treść i wykonywanie prawa własności, sposoby jego nabycia i utraty, ochronę prawa własności itd.), oraz normy regulujące inne pra...

plik doc

administracyjne prawo

administracjyjne prawo gospodarcze
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Pojęcie administracji gospodarczej i jej główne obszary. Pojęcie i podział prawa publicznego gospodarczego i jego główne obszary. Prawo publiczne – prawo prywatne w sferze gospodarczej. Prawo publiczne gospodarcze jako część prawa publicznego. Pojęcie prawa gospodarczego. Zasady prawa publicznego gospodarczego. Władztwo publiczne w administracji gospodarczej. Administracja państwowa i prawo administracyjne wobec gospodar...

plik doc

prawoznawstwo

zagadnieniea ze wstępu do prawoznawstwa
PRAWOZNAWSTWO ? nauka o prawie. PRAWO ? zespół reguł zachowania, niezależny od sposobu ich powstawania oraz wyrażenia, których cechą charakterystyczną jest to iż są one zagrożone stosowaniem przymusu ze strony państwa. Trzy płaszczyzny prawa: -> teoria prawa (stosowanie prawa, wykładniki prawa) -> dogmatyka prawa -> filozofia prawa (co to jest prawo, jakie są rodzaje prawa) Cechy prawa: terytorium,...

plik pdf

Prawo konstytucyjne

sjjs
Prawo konstytucyjne 7 października 2008 10:00 Prof. Dr hab. Z. Witkowski Dyżur Wtorek 9.00 - 9.45 1. Pojęcie prawa konstytucyjnego a. ○ Specyficzny zespół norm prawnych wyodrębnionych z całego systemu prawa w państwie i składających się na określoną gałąź prawa. ○ Ogół norm dotyczących szeroko rozumianego ustroju państwa. b. ○ Wyodrębnienie pewnej dyscypliny nauk prawnych (nauka prawa konstytucyjnego). ○ Nauka prawa konstytucyjnego - tworzący pewien system, zespół poglądów na temat...

plik doc

Pojęcia prawa rzeczowego

POJĘCIE PRAWA RZECZOWEGO, WŁASNOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, NABYCIE WŁASNOŚCI, OCHRONA WŁASNOŚCI.
POJĘCIE PRAWA RZECZOWEGO Prawo rzeczowe jest jednym z działów prawa cywilnego. Obejmuje ono zespół norm prawnych regulujących instytucję własności oraz niektóre inne formy korzystania z rzeczy. W zakres prawa rzeczowego wchodzą przede wszystkim normy regulujące prawo własności, będące podstawowym prawem rzeczowym ( normy regulują treść i wykonywanie prawa własności, sposoby jego nabycia i utraty, jego...

plik doc

Pytania na egzamin z PRAWA CYWILNEGO

w pliku znajdują się same pytania do testu, który będzie na egzaminie. Pytania zostały podane przez wykładowcę :)
Pytania egzaminacyjne z PRAWA CYWILNEGO ? TEST ? mgr Edward Biegun Przedmiotem regulacji Kodeksu cywilnego nie są: Który z niżej wymienionych działów prawa nie jest zaliczany do gałęzi prawa cywilnego: Która z niżej wymienionych zasad nie jest zasadą prawa cywilnego: Dobra wiara w prawie cywilnym to: Nie są sankcjami cywilnoprawnymi: Nor...

plik doc

Prawo i jego koncepcje

prawo i jego koncepcje
I. PRAWO - POJECIE I JEGO KONCEPCJE ?Uznanie, że prawo naturalne jest podstawą i wyznacznikiem granic prawa pozytywnego oznaczą uznanie za słuszne przeciwstawienie się władzy w sytuacji, gdy poważnie i często łamie zasady prawa naturalnego? Papieska Rada ?Iustitia et Pax? 1. Pojecie prawa 1.1. ?Prawo naukowe ? ?Istrneją (...) pojęcia praw rozwoju przyrody, praw życia społecznego oraz praw ekonomicznych, przez które rozumie się obiektywne prawidłowości proc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,