plik doc

historia mysli pedagogicznej 2

1 semestr
W Polsce za początki historii uznaje się rok 1905, wykładana na UJ Pedagogika powiązana jest z filozofia która zadaje główne, podstawowe pytanie ?kim jest człowiek?? , ?koncepcja? pedagogika wykształcenie, wiedza. Aksjologia [logos ] ? nauka o wartościach STRUKTURA WYCHOWANIA Historia oświaty ? instytucja wychowawcza Historia myśli ped. ? pokazuje pewne idee, doktryny oraz koncepcje pedagogiczne powstające w antyku, oświecenia i są nadal aktualne. Historia k...

plik doc

obliczenia z mechaniki


Przekrój A-A jest obciązony mom gnącym Mg który wyraza wzorem Mg=Pl, mom skrecający Ms=Pl i sił ?T=P=RAy ??g=Mg, ?=Mg/Wx ?Wo=Jo/(d/2) ?Wo(D)=?D3/16 ?1)?obl=?zred?kr ??zred=??n2+3?2)= ?[?g2+3?(?s2+?2tśr)]?z tw Pitagorasa ? ??zred=?[?g2+3(?s2+?2tśr)]?kr ?2)?zred=?s+?tśr?kt?napręzenia naścinanie ?kt=Re/x ?3) ?zred=?[?g2+3(?s+?tśr)2]?kr=Re/x ?T=Ttśr+Ts?sum wektorowa ?T=? [?s2+?2tśr- ?s?tśr cos?] ??=360-2?)/2=180-? ?cos(180-?)= -cos? ? T= Ttśr+Ts =T=? [?s2+?2tśr- ?s?tśr cos?] ?Wo=2Wx ?Wx=0,1D3...

plik doc

podstawy mechamiki


Przekrój A-A jest obciązony mom gnącym Mg który wyraza wzorem Mg=Pl, mom skrecający Ms=Pl i sił ?T=P=RAy ??g=Mg, ?=Mg/Wx ?Wo=Jo/(d/2) ?Wo(D)=?D3/16 ?1)?obl=?zred?kr ??zred=??n2+3?2)= ?[?g2+3?(?s2+?2tśr)]?z tw Pitagorasa ? ??zred=?[?g2+3(?s2+?2tśr)]?kr ?2)?zred=?s+?tśr?kt?napręzenia naścinanie ?kt=Re/x ?3) ?zred=?[?g2+3(?s+?tśr)2]?kr=Re/x ?T=Ttśr+Ts?sum wektorowa ?T=? [?s2+?2tśr- ?s?tśr cos?] ??=360-2?)/2=180-? ?cos(180-?)= -cos? ? T= Ttśr+Ts =T=? [?s2+?2tśr- ?s?tśr cos?] ?Wo=2Wx ?Wx=0,1D3...

plik doc

Historia filozofii

historia filozofii
HISTORIA FILOZOFII ĆWICZENIA 18.1O.2008R. Literatura: Słownik myśli filozoficznej PARK, bielsko Biała, 2004 Filozofia dla każdego - Matthias Vought Filozofia ? jest to zagłębienie się w problematykę wiedzy w oparciu o wiedzę z przeszłości, sens istnienia. Filozofować znaczy ? zadawać pytania i szukać odpowiedzi Filozofia ? określenie to pochodzi (prawdopodobnie) od matematyka i filozofa Pitagorasa żyjącego w VI wieku p.n.e. Pierwotnie miało sens dosł...

plik rtf

filozofia


1. Początki i rozwój myśli filozoficznej. Filozofia w ujęciu potocznym i naukowym Określenie to pochodzi od matematyka i filozofa Pitagorasa żyjącego VI w p n e . Pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości. W uproszczenimożna powiedzieć że filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadkami świata: natura istnienia i rzeczywistości, prawdy Słowo filozofia oznacza w różnym tłumaczeniu ,,miłość mądrości,, , ,,miłośnik mądrości,, lub ,,umiłowanie mądrości...

plik doc

Filozofia- nauka o pięknie

pojęcie filozofii, obszary badan filozoficznych, teoria poznania.
Filozofia Filozofia – określenie to pochodzi prawdopodobnie od matematyka i filozofa Pitagorasa żyjącego w VI wieku p.n.e. Pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości (gr. φιλέω phileo - kochać, σοφία sophia - mądrość). Podstawowe pojęcia filozoficzne Filozofia – zajmuje się abstrakcjami; to ciągle ponawiana próba odpowiedzi na podstawowe zagadnienia światopoglądowe dotyczące sensu świata,...

plik doc

filozofia

filozofia, pytania i odpowiedzi
Historia filozofii Dziennikarstwo i komunikacja społeczna rok I, sem. 1. Pytania egzaminacyjne + odpowiedzi Filozofia starożytna 1.Czym jest filozofia? Źródła filozofii greckiej (religia politeistyczna i misteryjna, Hezjod „Teogonia”). Okresy filozofii greckiej. Filozofia – słowo to pochodzi od greckiego phileo – kochać i sophia – mądrość; oznacza umiłowanie mądrości. Prawdopodobnie po raz pierwszy zostało użyte przez Pitagorasa. Filozofia zajmuje się o...

plik doc

Praca zaliczeniowa z filozofii pielęgniarstwa

Notatka dotyczy filozofii pielęgniarstwa polskiego
            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Instytut Medyczny Kierunek: Pielęgniarstwo Pomostowe                                           Praca zaliczeniowa z Filozofii                   &nb...

plik docx

felieton

Felieton \"Żywot studenta poczciwego\"

„Żywot studenta poczciwego”

 Pochłonięta czytaniem stosu lektur, pisząc notatki i w międzyczasie próbując zjeść kolację ( jedyny posiłek na który w ciągu dnia mam czas) doszłam do wniosku, że lata licealne to idylla, o której marzy każdy student. Tyle mówiono nam o życiu akade...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,