plik doc

leksykon literatury polskiej ursela

opracowanie leksykonu literatury polskiej
Opracowanie Leksykonu Literatury polskiej Mariana Ursela ?Romantyzm? Almanach ? okazjonalne wydawnictwa w formie książki, co roku, inf. z każdej dziedziny, kalendarium wydarzeń, zbiór utworów literackich różnych autorów (połączonych tematyka); niejednorodna formuła; cenzura była wobec nich łagodniejsza niż wobec czasopism; bogata szafa graficzna; bogaty humor; ?miniaturowe encyklopedie? epoki - almanachy programowe, prezentujące poglądy artyst...

plik doc

poezja - omówienia

Są to omówienia różnych wierszy poetów współczesnych (np. Herbert, Białoszewski...)
MIRONCZARNIA męczy się człowiek Miron męczy znów jest zeń słów niepotraf niepewny corobień yeń str. 111 Zbigniew Herbert ? ?Prolog? Tytułem wiersza i podziałem podmiotu lirycznego na ?chór? i ?on? poeta nawiązuje do antycznego teatru. Oba głosy reprezentują i konfrontują ze sobą dwie postawy dotyczące powojennej przeszłości ? oddanie się smutnym wspomnieniom i rozważanie sensu przeszłości z...

plik doc

USTNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI-HISTORIA

opracowane niektóre z zagadnień na maturke ustną starą;)
STARA MATURA ZROBIONE ZAGADNIENIA Z NUMERKAMI PRZED!!!!!! 16.Architektura romańska w Polsce rozwijała się od czasu odbudowy państwa przeprowadzonej przez Kazimierza Odnowiciela, czyli od ok. 1050 do ok. 1250. Jej początki sięgają jednak starszej kamiennej architektury wczesnopiastowskiej z czasów Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Znaczny wpływ wywierały na nią tradycje przyniesione przez przybywających do kraj...

plik doc

Motywy literackie - rewolucja

motywy literackie
REWOLUCJA Rewolucja jako zjawisko oznacza haos, gwałtowną zmianę władzy i śmierć setek tyś. ludzi, nie zależnie po której stronie bedzędziemy szukać prawdy ? rewolucjonistów czy obrońców starego systemu. Rewolucja wydaje się być jednym wielki paradoksem ? rewolucjoniści walczą o realizację wielkich, szczytnych haseł przy zastosowaniu metod zaprzeczającym gloszonym zasadom. Paradoksalne jest również to , że w zasadzie każdą rewolucję z gruntu można uznać za zła i utopijn...

plik odt

Padaczka

Padaczka, epilepsja
Padaczka - epilepsja Padaczka jest chorobą towarzyszącą człowiekowi od początku jego istnienia, jej pierwsze opisy pojawiły się niemal równocześnie z wynalezieniem pisma. Wzmianki o tej chorobie spotykamy w przekazach wszystkich kultur m.in. już około 2 tys. lat przed naszą erą w papirusach staroegipskich oraz w pisanym ok. 1900 r. p.n.e. kodeksie Hammurabiego. Na początku uważano padaczkę za chorobę nadprzyrodzoną, boskiego po...

plik doc

Triudum paschalne

Tridum paschalne
Arkadiusz Krygier IV Ti b Triduum Paschalne (z łac. triduum – Trzy Dni) – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików, którego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli wielkanocnej. Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Samo słowo Pascha wywodzi się z hebr. paesah, co znaczy omijać, przejść. Święto...

plik doc

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.   Jutrznia Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą, Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy, A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu, I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i ninie, Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Hymn Zawitaj...

plik docx

Model opieki według teorii Doroty Orem

Model opieki według teorii Doroty Orem

Model opieki według teorii Doroty Orem. Odzyskać witalność

Przemiany demograficzne, których jesteśmy świadkami, to poważny problem współczesnych społeczeństw. Zjawisko starzenia się dotyczy nie tylko wzrostu populacji ludzi starszych, jak również starzenia się tej grupy.   Prognozy de...

plik doc

Bibliografia dot. Zakładów Karnych

Bibliografia dotycząca Zakładów Karnych. Niezbędne do pracy dyplomowej. Spis książek i czasopism o tematyce Zakładów Karnych
ZAKŁADY KARNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE BOROWSKI R., WYSOKI Dariusz : Instytucje wychowania resocjalizującego. - Płock : "Novum", 2001 CIĄGŁOŚĆ i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej. - Kraków : "Impuls", 2003. Zawiera m.in.: Agata Matysiak-Błaszczyk: Resocjalizacja...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,