plik doc

Schemat komunikacji językowej R. Jacobsona

komunikacja językowa wg Jacobsona
Schemat komunikacji językowej Romana Jacobsona Jacobson rozwinął zagadnienie funkcji językowych na podstawie modelu aktu mowy Bűhlera; Uważał że nadawca kieruje komunikat do odbiorcy. Aby komunikat był efektywny musi być zastosowany do kontekstu (coś musi znaczyć), kontekstu uchwytnego dla odbiorcy i albo zwerbalizowanego, albo takiego, który da się zwerbalizować. Konieczny jest także kod w pełni lub przynajmniej w części wspólny dla nadawcy i odbio...

plik docx

komunikacja niewerbalna

materialy ze zrowia publicznego

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W RELACJACH

INTERPERSONALNYCH

   Świadoma obserwacja własnych działań i zachowań innych ludzi jest dla każdego  najlepszym sposobem na pogłębianie zrozum...

plik docx

Komunikacja pionowa i pozioma

Komunikacja pionowa i pozioma

Źródłem komunikacji jest człowiek wysyłający komunikat. Komunikatem z kolei jest aktualna, fizyczna postać przekazywanej informacji. Komunikat może przybierać różne postacie. Dla mówcy nadawanym komunikatem jest treść jego przemówienia, dla piszącego treść pisma, dla malarza obraz, dla policjanta kierującego ruchem na jezdni odpowiedni układ rąk. Komunikat jest przekazywany do odbiorcy za pomocą wybranej przez nadawcę drogi, którą nazywamy kanałem....

plik doc

Architektura komputerów - test 1

Architektura komputerów - test na studiach dziennych.
Test z AK       Pokazany na rysunku jest fragmentem       struktury MIMD       procesora macierzowego       systemu wieloprocesorowego ODP: a, b, c       Pamięć wirtualna. Mechanizm segmentacji może być wyłączony:       TAK       NIE       Tak, ale musi to wspierać system operacyjny ODP: b   &nb...

plik doc

Architektura komputerów - test 2

Architektura komputerów - test na studiach zaocznych.
Test z AK       Pokazany na rysunku jest fragmentem       struktury SIMD       procesora macierzowego       systemu wieloprocesorowego ODP: a, b, c       Pamięć wirtualna. Mechanizm segmentacji może być wyłączony:       TAK       NIE       Tak, ale musi to wspierać system operacyjny ODP: b   &nb...

plik doc

Polityka rolna

pod
Podatek Rolny Podatek rolny *główny podatek obciążający rolnictwo w Po0lce, substytut podatku dochodowego *dochody z tego podatku zasilają budżet gmin *stosunkowo młody od 15.11.1984- do roku 1992 nowelizacja,dochody z obrotów specjalnych, produkty rolne zostały wyłączone z podatku rolnego, opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych. Elementy podatku: OBOWIĄZEK PODATKOWY *osoby fizyczne *osoby prawne *jednostki organizacyjne w tym spółki bez osob...

plik doc

Psychologia stosunków międzyludzkich

Psychologia stosunków międzyludzkich
Psychologia stosunków międzyludzkich Nawiązywanie relacji międzyludzkich to nieodzowna potrzeba i część naszego życia i codzienności, to także wielka przyjemność, która pozwala czerpać satysfakcję z udanych związków międzyludzkich, ale także i bardzo potrzebna najważniejsza praktyczna umiejętność społeczna, która pozwala nam normalnie funkcjonować w społeczeństwie - w grupie społecznej, osiągać swoje, innych i wspólne cele i zaspokajać tym samym ró...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,