plik odt

Literatura dla dzieci w przedszkolu i kl i-III notatki


LITERATURA DLA DZIECI Z METODYKĄ       Historyczne etapy rozwoju literatury dziecięcej. Przed XVIII w. praktycznie nie istniała literatura dla dzieci (początki literatury dla dzieci to wiek XVIII). Początków historii literatury dziecięcej można doszukiwać się w przekładach i przeróbkach z literatury dla dorosłych, gdzie tematem było dziecko lub dzieciństwo oraz w literaturze ludowej, która przekazywana była drogą ustną. „Don Kichot”- uosabiace...

plik docx

gry i zabawy w przedszkolu

Ruch rozwijający dla dzieci

RUCH ROZWIJAJĄCY DLA DZIECI

I. Istota ruchu rozwijającego

Świadomość obecności innych:

-w zabawach relacyjnych potrzebny jest kontakt „jeden na jeden”, gdzie bardziej dojrzała/ sprawna osoba staje się partnerem osoby mniej dojrzałej/ sprawnej (zwykle dorosły partnerem...

plik doc

PEDAGOGIKA NIEAUTORYTARNA

Ogólny opis Pedagogiki Nieautorytarnej
PEDAGOGIKA NIEAUTORYTARNA TOMAS GORDON-twórca pedagogiki nieautorytarnej, współcześnie żyjący amerykański pedagog i psychoterapeuta, autor bestsellerowych poradników dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i animatorów kształcenia dorosłych, w których prezentuje swoją koncepcję konstruktywnych i symetrycznych stosunków międzyludzkich ,,bez zwycięzców i bez pokonanych”. W czasie II wojny światowej był dowódca o...

plik doc

KORCZAK,ściąga

Ściąga o Korczaku, wszystkie info!
Korczak-Henryk Goldszmit, pseud. Stary Doktor, Wawa 1878/1942 Treblinka, zasymilowany Żyd2.Pedagog,lekarz, pisarz dla dzieci i młodzieży3. Studia-medycyna- Uniwersytet Warszawski, Berlin, Paryż4. 1912-otwarcie Domu Sierot dla dzieci żydowskich, Korczak jako dyrektor5.Literatura, Utwory: Król Maciuś, Koszałki Opałki, powieści ludowe, dzieci ulicy, dziecko salonu, Pamiętniki napisane w Gettcie Prekursor walki o prawa dziecka: *dziecko jest pełnowartościowy...

plik docx

Wartości estetyczno-emocjonalne w lekturach dla klasy I szkoły podstaw

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WARTOŚCI UTWORÓW LITERACKICH DLA DZIECI II. WARTOŚCI ESTETYCZNO- EMOCJONALNE W TEKSTACH LEKTUROWYCH KLASY I

Wartości estetyczno-emocjonalne w lekturach dla klasy I szkoły podstawowej.

                                                                               ...

plik rtf

historia myśli społecznej 2sem. wykłady opracowania

enjoy :))))
HISTORIA MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN 1. Karol Marks i jego diagnoza współczesności oraz przewidywania na przyszłość. Państwo jest tworem, który został stworzony przez kapitalistów, instytucja państwa zostanie zredukowana do administracji gdy dojdzie do powstania społeczeństwa bezklasowego, religia to opium dla mas, które pomaga utrzymać taki stan społeczny jaki istnieje(nakłania biednych do rezygnacji z potrzeb i do pokory) , jednak gdy nie będ...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,